2017-05-25  English
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont  SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI INTÉZET
FŐMENÜ
 
OLDAL
Keresés:
 
FELHASZNÁLÓ
 
Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály Az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály a komplex rendszereket, az erősen korrelált rendszereket, a hosszútávú rendet kondenzált rendszerekben, és a félvezető nanoszerkezeteket tanulmányozza.
Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály A Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály a nem-egyensúlyi ötvözeteket tanulmányozza, van egy összetett szerkezetkutató laboratóriuma, és egy rádiófrekvenciás spektroszkópia csoportja.
Komplex Folyadékok Osztály A Komplex Folyadékok Osztály munkaterülete a részben rendezett rendszerek, a gázkisülések fizikája, a folyadékszerkezet, és az elektrolitikusan leválasztott nanoszerkezetek.
Neutronspektroszkópia Osztály A Neutronspektroszkópiai Osztály nanoszerkezeti kutatásokat végez neutronszórással, és a neutronoptikát vizsgálja.
Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály Optikai mérőrendszerek kidolgozása, a femtoszekundumos lézerek, és az ultragyors, és attoszekundumos fizika tanulmányozása, és a kristályfizika képezi az Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály munkaterületeit.
Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály A Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály alapkutatást végez a kvantumoptika és kvantuminformatika tárgykörében.

 

Intézetünk 2012. január 1.-től az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont részeként üzemel tovább.

 

Intézetünk, mint a KFKI-CMRC host-intézménye az EU FP5 Keretprogramjában elnyerte
a "Centre of Excellence" (Kiválósági Központ) címet.

HÍREK
2017-05-30
Nagy Benedek (MTA Wigner FK SZFI): (2017. 05. 30. 10:30, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem)
Tovább
2017-05-30
Rácz Péter (MTA Wigner FK SZFI): (munkabeszámoló) (2017. 05. 30. 10:00, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem)
Tovább
2017-05-25
Vibók Ágnes (Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet (vendéglátó: Varró Sándor)): Természetes, lézer és vákuum indukált ultragyors kvantumdinamika (2017. 05. 25. 11:00, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem)
Tovább
2017-05-16
WIGNER SZFI SZEMINÁRIUM
Vukics András (MTA Wigner FK SZFI): A fotonblokád-áttörés mint elsőrendű kvantum-fázisátalakulás elmélete és kísérleti megvalósítása (2017. 05. 16. 10:00, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem)
Tovább
2017-05-09
WIGNER SZFI SZEMINÁRIUM
Bódi Balázs (MTA Wigner FK SZFI): (munkabeszámoló) (2017. 05. 09. 10:30, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem)
Tovább
2017-05-09
WIGNER SZFI SZEMINÁRIUM
Máté Mihály (ELTE TTK fizikushallgató (vendéglátó: Szalay Szilárd)): Többrészrendszer-összefonódás vizsgálata mátrixszorzat-állapotos közelítés alkalmazásával (2017. 05. 09. 10:00, MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem)
Tovább