2017-08-22  English
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont  SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI INTÉZET
FŐMENÜ
 
OLDAL
Keresés:
 
FELHASZNÁLÓ
 

Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály

Az osztály munkatársai

A Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály fő tevékenysége új anyagok szintézise, atomi szerkezetük meghatározása, és különböző fizikai tulajdonságaik mérése. A kutatás célja fejlett anyagok kifejlesztése, és szerkezet-tulajdonság viszonyaik részletes megértése. Felfedezés-motivált kutatással foglalkozunk, amelyben jól elegyedik kísérleti és számítógépes fizika, anyag- és módszertani alapú megközelítések, valamint hagyományos és nagyon új kutatási irányok. A vizsgált anyagok igen változatosak, mint például fémes nanorészecskék, vékonyrétegek, fullerének, nanocsövek, szerves-fém rácsszerkezetek, és fehérjeoldatok. A kísérleti technikák közé tartoznak a röntgendiffrakció, NMR-, Mössbauer- és optikai spektroszkópiák. A számítógépes fizika szintén nagyon erős az osztályon, matematikailag és numerikusan modellezünk komplex megszilárdulási mintázatokat és folyamatokat új anyagokban, ideértve kolloidokat, fémeket, polimereket, metaanyagokat, és biomorf kristályaggregátumokat is. Újabban az XFEL egyrészecskés képalkotás fontos problémáit is megoldottuk, és a jövőben aktív részvételt tervezünk ezekben a mérésekben.

Kiemelkedő eredmények

  1. A fulleridek szupravezetők, melyeknek az átalakulási hőmérséklete az eddig ismert legmagasabb érték a molekuláris anyagok között, továbbá szupravezetésük mechanizmusában korrelált elektronok játszanak kulcsszerepet. Az erősen korrelált szupravezetés megértéséhez az antiferromágneses szigetelő alapállapotra vonatkozó ismeretek elengedhetetlenek. Az elméleti munkák szerint a fulleridek magas szimmetriájából eredően a Jahn-Teller effektus és a Mott-szigetelő állapot összekapcsolódik. Munkánk az első kísérleti bizonyítéka annak, hogy a Jahn-Teller-effektus megjelenik egy olyan anyag szigetelő állapotában, melynek korrelált szupravezető állapota is létezik. A Jahn-Teller-effektus igazolása a molekula finom torzulásának megfigyelésével, a dinamikus torzulásokat is követni képes infravörös spektroszkópiával alkalmazásával történt. DOI: 10.1038/ncomms1910 (Nature Communications 2012)

  2. Az atomifázismező-elmélet segítségével a kristályos megszilárdulás kiemelkedő problémáit oldottuk meg, köztük a kétlépéses és a heterogén gócképződés leírását kiemelkedően nemegyensúlyi folyadékokban, valamint egy olyan új kristályelágazási mechanizmus leírását, melynek alapjául a diffúzió nélküli és a diffúzióvezérelt növekedési módok versengése szolgál. Ezeket az eredményeket négy cikkben publikáltuk a PRL-ben és bemutatták az Advances in Physics (IF ~34) cikkében is. Ezekkel az eredményekkel összefüggésben, az elmúlt három évben tizennyolc, köztük egy plenáris és négy vitaindító, meghívott előadást tartottunk. DOI: 10.1080/00018732.2012.737555

Az Osztály kutatócsoportjai:

HÍREK
2017-08-19 20:11:33
Sólyom Jenő Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át
Augusztus 20.-a alkalmából kitüntették Sólyom Jenőt, az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály professzor emeritusát.
Tovább
2017-08-11 07:39:20
Emléktáblát kapott Kiss Árpád
2011-ben elhunyt kollégánk, Kiss Árpád 75. születésnapja alkalmából emléktáblát avattak a házon, ahol haláláig lakott.
Tovább
2017-08-10 07:42:15
Az egyik kollégánk NASA elismerést kapott
Gucsik Arnoldot kutatómunkájáért a NASA Asztroásványtani Kutatócsoportja Distinguished Researcher-ré választotta.
Tovább
2017-08-08 12:16:57
Elhunyt Zawadowski Alfréd
Augusztus 5.-én, szombaton, életének 82. évében elhunyt Zawadowski Alfréd fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Tovább
2017-07-25 18:08:16
Kollégánk cikke a PRL címlapján
Rózsa Levente a társszerzője a Phys. Rev. Letters címlapján megjelent "Temperature-Induced Increase of Spin Spiral Periods" című cikknek.
Tovább