2016-10-28  MagyarEnglish
Hongrois Académie des Sciences Wigner Centre de Recherche de Physique INSTITUT DE PHYSIQUE DE L'ÉTAT SOLIDE ET OPTIQUE
MENU PRINCIPAL
 
PAGE
Rechercher:
 
UTILISATEUR
 

News, events

Our news are mostly in Hungarian. Announcements of our scientific seminars can be found separated on the Seminar page, too. For job offerings, please visit our Tenders page, as well.

 

NEWS EDITORRégebbi hírek elrejtése
2016. október 02, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RAKOVSZKY TIBOR (Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Drezda, vendéglátó: Asbóth János): Kvantum kvencsek az Ising térelméletben (2016-10-06 14:00)

2016. szeptember 30, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KOCSIS BENCE (ELTE Atomfizikai Tanszék, vendéglátó: Asbóth János): Fázisátalakulás asztrofizikai folyadékkristályokban (2016-10-04 10:00)

2016. szeptember 16, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TARCZAY GYÖRGY (ELTE TTK, Kémiai Intézet, vendéglátó: Kamarás Katalin): Kémia és fizika reaktív és inert mátrixokban (2016-09-20 10:00)

2016. szeptember 12, hétfő
Wigner Kollokvium (2016-09-20 14:00)

Prof. Alois Loidl (University of Augsburg): Skyrmion with ferroelectric polarization

2016. szeptember 09, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VUKICS ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI): Van-e szuperradiáns fázisátalakulás? (2016-09-13 10:00)

2016. szeptember 02, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Fotonszám-fázis Wigner-függvények (2016-09-06 10:00)

2016. augusztus 26, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HIMICS LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): PhD házivédés (2016-08-30 10:00)

2016. augusztus 17, szerda
Összefoglaló cikk a sztöchiometrikus LiNbO3 kristályról

A Kristályfizikai Csoport kutatói a Pécsi Egyetem Fizikai Intézetével közösen összefoglaló cikket írtak a sztöhiometrikus LiNbO3

kristály növesztéséről, hibaszerkezetéről és az egyik legújabb alkalmazásáról, a nagyenergiájú THz-es impulzusok keltéséről az Applied Physics Reviews különszámában (IF: 14.31).

K. Lengyel, Á. Péter, L. Kovács, G. Corradi, L. Pálfalvi, J. Hebling, M. Unferdorben, G. Dravecz, I. Hajdara, Zs. Szaller, K. Polgár: Growth, defect structure and THz application of stoichiometric lithium niobate

Applied Physics Reviews, 2, 040601-1-28, 2015.

2016. augusztus 05, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KIMITOSHI KONO (RIKEN CEMS, vendéglátó: Kriza György): Transport measurement of electron bubbles trapped under the surface of topological superfluid 3He (2016-08-09 10:00)

2016. július 29, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

NÉMET NIKOLETT (Dodd-Walls Centre for Photonic and Quantum Technologies, New Zealand, vendéglátó: Kiss Tamás): Manipulating the Squeezing Properties of a Degenerate Parametric Amplifier with Coherent, Time-Delayed Feedback (2016-08-02 10:00)

2016. július 15, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

JANICE L. MUSFELDT (Department of Chemistry, University of Tennessee, USA, vendéglátó: Kamarás Katalin): (2016-07-19 10:00)

2016. július 08, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DUSAN LORENC (International Laser Centre, Pozsony, vendéglátó: Dombi Péter): Tunable THz-emission from laser induced plasma and more (2016-07-12 10:00)

2016. július 01, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

JÁKLI ANTAL (Kent State University, Chemical Physics, vendéglátó: Börzsönyi Tamás): Folyadékristály szálak stabilitása és dinamikája (2016-07-05 10:00)

2016. június 29, szerda
Volt munkatársunk a Microsoft Kvantum-kihívás egyik győztese

Gilyén András Pál, a Kvantumoptikai és kvantuminformatikai osztály volt munkatársa második díjat nyert a Microsoft LIQUi|> versenyén.

A pályázók való világbeli problémák szimulációit és megoldását keresték a Microsoft új kvantumszimulátorában, a LIQUi|> -ben. Gilyén András (jelenleg Centrum Wiskunde & Informatica, University of Amsterdam, The Netherlands) pályamunkája, a "Testing Quantum State Engineering Protocols via LIQUi|> Simulations" az osztály egy korábbi publikációján alapul. A LIQUi|> (Language-Integrated Quantum Operations) egy szoftver architektúra és szerszámkészlet a kvantumszámítások számára. Egy programozási nyelvet, optimalizációs és ütemezési algoritmusokat, és kvantum-szimulátorokat tartalmaz.

2016. június 26, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KORNYIK MIKLÓS (MTA Wigner FK SZFI): Véletlen mátrixok és sajátértékeik (2016-06-30 10:00)

2016. június 24, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

THIERING GERGő (MTA Wigner FK SZFI): Oxigén ponthibák azonosítása ab-initio szimulációs módszerekkel gyémántkristályban (munkabeszámoló) (2016-06-28 10:00)

2016. június 17, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PEKKER SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): A benzoltól a grafénig: policiklusos aromás szénhidrogének és háromszöges szénmódosulatok elektronszerkezete (2016-06-21 10:00)

2016. június 10, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ÜNNEP RENÁTA (MTA Wigner FK SZFI): The ultrastructure and flexibility of thylakoid membranes in different photosynthetic organisms as revealed by small angle neutron scattering (házivédés) (2016-06-14 14:00)

2016. június 10, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

STEPHEN E. SADDOW (University of South Florida, USA, vendéglátó: Gali Ádám): Silicon Carbide Biotechnology (2016-06-14 10:00)

2016. június 05, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DOMBI ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI): Bistability Effects in the Strong Coupling Regime of Cavity and Circuit Quantum Electrodynamics (házivédés) (2016-06-09 10:00)

2016. június 03, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HAJDARA IVETT (MTA Wigner FK SZFI): Spektroszkópiai vizsgálatok niobát egykristályokon (munkabeszámoló) (2016-06-07 10:30)

2016. június 03, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

NÉMETH KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Határfelületek vizsgálata és fémleválasztás elektrokémiai módszerekkel (munkabeszámoló) (2016-06-07 10:00)

2016. május 29, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RÁCZ PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Ultragyors plazmonikus fotoemisszió vizsgálata a közép-infravörösben (munkabeszámoló) (2016-06-02 10:00)

2016. május 27, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HAGYMÁSI IMRE (MTA Wigner FK SZFI): Topologikus fázisok és fázisátalakulások Anderson- és Kondo-rácsmodellekben (munkabeszámoló) (2016-05-31 10:30)

2016. május 27, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KÁLMÁN ORSOLYA (MTA Wigner FK SZFI): Ultrahideg atomok és nanovezetők magnetomechanikai csatolása és a mágneses zaj meghatározása a kilépő atomok detektálásával (munkabeszámoló) (2016-05-31 10:00)

2016. május 22, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SINKOVICZ PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): (házivédés) (2016-05-26 14:00)

2016. május 22, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LACZAI NIKOLETTA (MTA Wigner FK SZFI): (házivédés) (2016-05-26 10:00)

2016. május 20, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

NÉDA ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): Kinetikus érdesedés egy visszahúzódó folyadékréteg hármasvonalán (2016-05-24 10:00)

2016. május 13, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

FAIGEL GYULA (MTA Wigner FK SZFI): A diffrakciós fázisprobléma kisérleti megoldása (2016-05-17 10:00)

2016. május 06, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PEKKER ÁRON (MTA Wigner FK SZFI): Nanocsövekbe töltött molekulák spektroszkópiája (munkabeszámoló) (2016-05-10 10:30)

2016. május 06, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SALAMON PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Magnetic control of flexoelectric domains in a nematic fluid (munkabeszámoló) (2016-05-10 10:00)

2016. április 29, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BÓDI BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI): Attoszekundumos kontroll atomi rendszerekben (munkabeszámoló) (2016-05-03 10:30)

2016. április 29, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

AYADI VIKTOR (MTA Wigner FK SZFI): Koherencia és kvantum-klasszikus megfeleltetés ultragyors lézer-atom kölcsönhatásban (munkabeszámoló) (2016-05-03 10:00)

2016. április 25, hétfő
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ANNA SANPERA (Universitat Autňnoma de Barcelona, vendéglátó: Szirmai Gergely): Quantum metrology in thermal states (2016-04-29 10:00)

2016. április 22, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ZSURZSA SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Nanostruktúrák elektrokémiai leválasztása, mágneses és transzport tulajdonságaik vizsgálata (munkabeszámoló) (2016-04-26 10:00)

2016. április 15, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ROMHÁNYI JUDIT (Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, vendéglátó: Penc Karlo): Multiboson theory for the magnetoelectric helimagnet Cu2OSeO3 (2016-04-19 10:00)

2016. március 25, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

GILLEMOT KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Shear-­induced segregation of dry granular particles with different friction coefficients (2016-03-29 10:00)

2016. március 17, csütörtök
Magas állami kitüntetést kapott Buka Ágnes


Az MTA Wigner FK SZFI Igazgatója március 15. alkalmából átvehette a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést.

dr. Buka Ágnes a magyar szilárdtestfizikai kutatásokat meghatározó tudományos pályája, a tudománymenedzsment terén elért maradandó eredményei, valamint a fiatal tudósok utánpótlásának kinevelése érdekében végzett, odaadó oktatói és intézetvezetői munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

2016. március 04, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ÉBER NÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Aszimmetrikus feszültséggel keltett mintázatok folyadékkristályban (2016-03-08 10:00)

2016. február 25, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

MAGYAR PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Erősen csatolt plazmák lineáris és kvadratikus sztatikus válaszfüggvényei és struktúrafüggvényei (munkabeszámoló) (2016-03-01 10:00)

2016. február 21, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KEREKES ATTILA (MTA Wigner FK SZFI): (házivédés) (2016-02-25 10:00)

2016. február 19, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PETHES ILDIKÓ (MTA Wigner FK SZFI): A Reverse Monte Carlo módszer alkalmzása kovalens üvegek szerkezetének vizsgálatára (2016-02-23 10:30)

2016. február 19, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

POTHOCZKI SZILVIA (MTA Wigner FK SZFI): A molekuladinamikai szimulációk alkalmazásának szükségessége molekuláris folyadékok szerkezetének meghatározásához (2016-02-23 10:00)

2016. február 19, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TEMLEITNER LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): Szerkezeti rendezetlenség kristályokban (2016-02-23 10:00)

2016. február 15, hétfő
A február 16-i (de. 10 óra) SZFI szeminárium végleges programja

Február 16-án, kedden, a "Folyadékszerkezet" kutatócsoport bemutatkozó szeminárium-sorozatának első részére kerül sor.

Előadók: Pusztai László (Bemutatkozó és általános bevezetés, kb. 20 percben) és Jóvári Pál (CuZr alapú fémüvegek szerkezete, kb. 45 percben). (FIGYELEM: a "HÍREK" rovatban korábban megjelent program már nem időszerű, az "SZFI SZEMINÁRIUMOK" rovat bejegyzései az irányadóak.)

A bemutatkozó sorozat második részére február 23-án, kedden, de. 10 órakor kerül sor. Az előadók: Pethes Ildikó (Kovalens üvegek szerkezete, kb. 20-25 percben), Pothoczki Szilvia (Molekuláris folyadékok, kb. 20-25 percben) és Temleitner László (Szerkezeti rendezetlenség kristályokban, kb. 20-25 percben).

2016. február 12, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PETHES ILDIKÓ (MTA Wigner FK SZFI): a fenti megközelítések együttes alkalmazása kovalens üvegek szerkezetmeghatározására (2016-02-16 10:30)

2016. február 12, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

JÓVÁRI PÁL (MTA Wigner FK SZFI): Rövidtávú rend CuZr alapú fémüvegekben (2016-02-16 10:00)

2016. február 07, vasárnap
Szeminárium

BOTKA BEA (MTA Wigner FK SZFI): Optical and Raman Spectroscopy of Carbon Nanotube - Based Hybrid Materials (2016-02-11 10:00)

2016. január 29, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TőKÉSI KÁROLY (ATOMKI, Elektronikai Osztály, vendéglátó: Dombi Péter): Klasszikus pályájú Monte Carlo módszer - kvantumfizikai jelenségek megfigyelése valós időben (2016-02-02 10:00)

2016. január 29, péntek
Wigner Kollokvium (2016-02-09 14:00)

Prof. Petra Rudolf (Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen, NL): See atoms move in real time: ultrafast electron diffraction

2016. január 22, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZIPőCS RÓBERT (MTA Wigner FK SZFI): 3D CARS mikroszkópiás mérőrendszer kifejlesztése és alkalmazása (MTA Wigner FK SZFI Alkalmazott Kutatási Díj, 2015) (2016-01-26 10:00)

2016. január 15, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KORMOS MÁRTON (BME, Elméleti Fizika Tanszék, vendéglátó: Legeza Örs): (2016-01-19 10:00)

2016. január 08, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PUSZTAI LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): Tetraéderes molekulákból álló folyadékok szerkezete: mit tanult a tudományos közösség 80 év alatt? (2016-01-12 10:00)

2016. január 04, hétfő
SZFI-s kutatók tanulmánya a Chemical Reviews-ban

A tetraéder alakú molekulákból álló folyadékok szerkezetéről közölt összefoglaló tanulmányt Pothoczki Szilvia, Temleitner László és Pusztai László. A munkát Pusztai László fogja ismertetni a január 12-i SZFI Szemináriumon.

A most ismertetett összefoglaló mű elsődleges célja a ?tetraéderes folyadékok? (mint például a széntetraklorid és a kloroform) szerkezetéről a közelmúltban kialakult (ön)konzisztens kép bemutatása, beleértve az egyes egyedi folyadékok tárgyalását is. Talán még ennél is fontosabb volt azonban az individuális szerkezetek és az azon tendenciák közötti kapcsolatok feltárása, amelyek a (továbbra is tetraéder alakú) molekulákat alkotó atomok szisztematikus változtatását kísérik. A műben az elmúlt 80 év kutatómunkájának számos állomása említődik, majd a történeti áttekintést követően (helyenként azzal együtt) kerülnek sorra azok a módszerek/megközelítések, amelyek végül elvezettek a konszenzushoz: ezek közül a folyadékdiffrakciót és a molekuláris szintű számítógépes szimulációkat érdemes kiemelni. A leginkább sikeres stratégiának az bizonyult, hogy olyan, több ezer molekulát magában foglaló atomisztikus modelleket állítottak elő, amelyek teljes mértékben konzisztensek a releváns kísérleti (leginkább diffrakciós) adatokkal. ?A? szerkezetet ezen nagyméretű konfigurációk részletes geometriai analízise alapján prezentálják. Mindenképpen említendő még, hogy a kísérleti adatok alapján nyert atomi konfigurációknak a hozzájuk rendelhető merevgömb-szerű referenciarendszerekkel való összehasonlítása szintén igen gyümölcsöző (e referenciarendszerek a valódi folyadékok molekuláinak csak az alakját és a térkitöltését figyelembe véve adnak becslést az intermolekuláris szerkezetre).

A szerzők kb. 35 tiszta folyadék szerkezetét taglalják, amelyek mindegyike (tökéletes vagy közel) tetraéder alakú molekulák halmaza; a részletek megengedett finomságát az elérhető kísérleti adatok és/vagy elvi/elméleti megfontolások befolyásolják. Általános megfigyelés. hogy a molekulák szimmetriájának torzulásával az intermolekuláris szerkezet egyre kisebb biztonsággal határozható meg: egyetlen diffrakciós mérés bizonyítottan elégtelen a vizsgált, nem szabályos tetraéder alakú molekulákból álló folyadékok túlnyomó többségére. Egy-egy kirívó esetben, mint pl. a(z egyébként igen sok fejfájást okozó?) kloroform (CHCl3), még kivételesen nagy mennyiségű kísérleti információ (6 diffrakciós mérési eredmény!) sem elegendő az orientációs korrelációk kérdésének megnyugtató tisztázásához. Általános megallapításként elmondható volt még, hogy a molekuláris dinamikai számítógépes szimulációk által a szerkezetre szolgáltatott becslések (a reciprok térben is!) a várakozásokat messze felülmúlóan jónak bizonyultak.

Az eltelt közel két évtized során a tanulmány három szerzője összesen kb. 30 közleményt publikált a témában. A szerzők az elmúlt éveket az SZFI Komplex Folyadékok Osztályán működő ?Folyadékszerkezet? kutatócsoportjában töltötték, mialatt az itt ismertett összefoglalón dolgoztak. A tanulmány kb. egy hónapja érhető el a Chemical Reviews honlapján (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.5b00308), amely folyóirat egyébként jelenleg az egyik legmagasabb impakt faktorú periodika (2014-es IF: 46.568).

Pothoczki Sz, Temleitner L, Pusztai L; Structure of Neat Liquids Consisting of (Perfect and Nearly) Tetrahedral Molecules; Chemical Reviews; 115, No. 24, pp 13308?13361 (2015), DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00308

2016. január 01, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

NIC SHANNON (MTA Wigner FK SZFI, vendéglátó: Penc Karlo): (2016-01-05 10:00)

2015. december 11, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KÁROLYHÁZY GYULA (MTA Wigner FK SZFI): (2015-12-15 10:00)

2015. december 11, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

THIERING GERGELY (MTA Wigner FK SZFI): (2015-12-15 10:00)

2015. december 06, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RALF STANNARIUS (Dept. of Nonlinear Phenomena, Otto von Guericke Uni Magdeburg, vendéglátó: Börzsönyi Tamás): Freely suspended liquid crystal films: liquids in 2D (2015-12-10 10:00)

2015. december 04, péntek
Szeminárium

DERZSI ARANKA (MTA Wigner FK SZFI): (2015-12-08 10:00)

2015. november 27, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

XAVIER MARTI (Czech Academy of Sciences, vendéglátó: Péter László): Antiferromagnetic spintronics (2015-12-01 10:00)

2015. november 20, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TÓTH GYULA (University of Bergen, vendéglátó: Gránásy László): Kristálymagképződés és kristálynövekedés a Molekuláris Fázismező Elméletben (2015-11-24 10:00)

2015. november 16, hétfő
Wigner Kollokvium

(2015-11-17 14:00) Prof. Kosmas Prassides (Tohoku University): Fullerene superconductivity: a personal ongoing voyage into the unexpected

2015. november 13, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): The 110 Years of the Photon. From Einstein’s Light Quanta to Extreme Light (2015-11-17 10:00)

2015. november 06, péntek
Szeminárium

HALÁSZ GÁBOR (Oxford University, vendéglátó: Asbóth János): Hole dynamics in exactly solvable gapped and gapless spin liquids (2015-11-10 10:00)

2015. október 31, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

MARTIN RICHARDSON (University of Central Florida, vendéglátó: Dombi Péter): Development and applications of ultrashort high intensity lasers (2015-11-04 13:00)

2015. október 30, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

CHIKÁN VIKTOR (Kansas State University, vendéglátó: Dombi Péter): Building a Better Nanoparticle (2015-11-03 10:00)

2015. október 29, csütörtök
Wigner SZFI-s eredmények a PRB kielemelt cikkei között


American Physical Society. All rights reserved.

Thiering Gergő és Gali Ádám Phys. Rev. B október 15-i számában megjelent eredményeit a szerkesztők beválasztották a kiemelt cikkek közé.

Szilícium, vakancia és hidrogén komplexumokat már eddig is kimutattak CVD(chemical vapor deposition) eljárással előállított gyémántokban. A szerzők elméleti módszerekkel vizsgáltak meg ilyen komplexumokat, amelyeket már eddig is megfigyeltek, vagy amelyek képződése potenciálisan lehetséges. Hibrid sűrűségfunkcionál alapokat használva, erősen korrelált pályákat figyelembe véve, többféle kísérletileg is mérhető tulajdonságot kiszámoltak. A SiV2H(-) negatívan töltött ponthiba egy ígéretes jelölt hosszú életű szilárdtest kvantum memóriának eredményeik alapján.

Phys. Rev. B 92, 165203 (2015)

DOI: 10.1103/PhysRevB.92.165203

2015. október 23, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ERDÉLYI MIKLÓS (Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, vendéglátó: Kamarás Katalin): Lokalizációs optikai mikroszkópia: módszer, fejlesztés és alkalmazási lehetőségek (2015-10-27 10:00)

2015. október 16, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VATTAY GÁBOR (ELTE Fizikai Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, vendéglátó: Kiss Tamás): A kritikus kvantum bolyongás hatása a százszorszépekre (2015-10-20 10:00)

2015. október 09, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SALVATORE MANMANA (Institute for Theoretical Physics, University of Göttingen, vendéglátó: Legeza Örs): Recent developments for finite-temperature dynamics with matrix product state approaches (2015-10-13 10:00)

2015. október 02, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ALEXANDER BLUMEN (Freiburgi Egyetem, vendéglátó: Kiss Tamás): Dynamics in Complex Systems: From Continuous-Time Quantum Walks to Polymers and Back. (2015-10-06 10:00)

2015. szeptember 25, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RICZ SÁNDOR (MTA ATOMKI, vendéglátó: Dombi Péter): Ionizációs folyamatok vizsgálata szög- és nagy energiafelbontású elektron spektroszkópiai módszerrel (2015-09-29 11:00)

2015. szeptember 18, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BORDÁCS SÁNDOR (BME, Fizika Tanszék, MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport, vendéglátó: Asbóth János): Néel-type Skyrmion Lattice in a Polar Magnetic Semiconductor (2015-09-22 10:00)

2015. szeptember 11, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KEN ELDER (Oakland University, vendéglátó: Gránásy László): Honeycomb and Triangular Domain Wall Networks in Heteroepitaxial Systems (2015-09-15 10:00)

2015. szeptember 04, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SÓLYOM JENŐ (MTA Wigner FK SZFI: Hogyan írjunk helyesen magyarul a fizikáról (2015-09-08 10:00)

2015. augusztus 12, szerda
Részvételünk egy újszerű egyfoton-forrás azonosításában


Bodrog Zoltán posztdoktor kutató munkatársunk Gali Ádám témavezetővel a Nature Communications folyóiratban közölte legújabb eredményeit ausztrál és japán kutatókkal együttműködésben.

Az eddig vizsgált hasonló rendszerek közül kiemelkedő tulajdonságokkal bíró egyfotonforrás fizikai jellemzőiből arra következtethetünk, hogy ez a rendszer egy új típus előfutára; egy rétegződési hibából eredő potenciálvölgy és a közelében levő ponthiba kölcsönhatása határozza meg az új nanoeszköz viselkedését. Két megszokott hibatípus együtt alkotja tehát ezt a rendszert.

Nemcsak működési modellje újszerű ennek a hibának. A remélt kvantuminformatikai és nanometrológiai alkalmazások megvalósíthatóságát is sokkal közelebb hozza a szilíciumkarbid alapanyag, mely a mai félvezető-technológiával kompatibilis, illetve a lehetőség, hogy e rendszert elektronikus eszközök részeként, elektromos térrel gerjesztve is működtethetjük.

2015. augusztus 07, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DAVID STATMAN (Physics Department, and Chemistry Department, Allegheny College, Meadville, USA, vendéglátó: Éber Nándor): Photoinduced reorientation of methyl red doped nematics: What we have learned (2015-08-11 10:00)

2015. augusztus 06, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VÖRÖS MÁRTON (Institute for Molecular Engineering, University of Chicago, vendéglátó: Gali Ádám): Molecular design of nanocrystals for efficient third generation photovoltaics using first principles simulations (2015-08-10 10:00)

2015. július 10, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RÓZSA LEVENTE (BME, Elméleti Fizika Tanszék, vendéglátó: Újfalussy Balázs): Nemkollineáris spinkonfigurációk mágneses vékonyrétegekben (2015-07-14 10:00)

2015. július 03, péntek
Szeminárium

VOLKÁN-KACSÓ SÁNDOR (California Institute of Technology, vendéglátó: Dombi Péter): Theories of single molecule processes: quantum dot blinking and ATPase rotation (2015-07-07 10:00)

The advent of single molecule imaging and manipulation techniques has brought about a radically new perspective on probing natural phenomena. Rather than observing quantities of the bulk . averages over various ensembles . these techniques permit monitoring at the individual particle level. In this talk I will present our theoretical investigation on nanoscale fluorescence blinking, single photon counting statistics and rotary biomolecular motors driven by single particle data. In particular, I will describe the multiple recombination center model first proposed to explain quantum dot blinking, a fluctuation of the fluorescence emission intensity with complicated power-law statistics. Our power-spectral statistical analysis revealed the underlying universality of blinking found in systems such as nanorods, nanowires and even organic dyes. More recently, the modeling has been extended to spatio-temporal blinking in reduced graphene oxide. I will also discuss an important aspect of single particle spectroscopy, the appropriate treatment of photon counting statistics. Finally, I will present a theory of elastically coupled chemical reactions developed to explain recent single molecule imaging and manipulation experiments on ATPase.

2015. június 26, péntek
Szeminárium

CSIRE GÁBOR (MTA Wigner FK SZFI): Szupravezető heteroszerkezetek kvázirészecske spektruma (2015-06-30 10:30)

A szupravezetést leíró Bardeen-Cooper-Schriffer-elmélet nehézségekbe ütközik inhomogén rendszereknél. Ilyen esetekben használhatjuk a Bogoljubov-de Gennes-egyenleteket, amiket a sűrűségfunkcionál-elmélet segítségével anyagspecifikussá is tehetünk. Az előadásban az elmélet egy olyan változatát mutatjuk be, amellyel szupravezető-fém többrétegek kvázirészecske spektruma is számítható. Ennek alapján azoknak a kísérleteknek a magyarázatára teszünk kísérletet, amelyekben hagyományos szupravezetők felületén nem szupravezető anyagokból növesztettek vékonyréteget.

2015. június 25, csütörtök
Wigner FK SZFI eredmények a Physical Review Letters címlapján


Ivády Viktor és Szász Krisztián a Félvezető Nanoszerkezetek csoport PhD jelöltjei az Awschalom csoporttal együttműködve szilícium-karbidbeli spinpolarizálható szilícium atommagokról számolnak be.

A Physical Review Letters címlapján június 19-én megjelent cikkben bemutatják, hogy lehetséges optikai úton, dinamikusan polarizálni a 4H és 6H szilícium-karbidban (SiC) levő szilícium atommagok magspinjét, amelyek erősen csatolódnak a SiC-ban levő paramágneses színcentrumokhoz. A polarizáció még szobahőmérsékleten is jelentős. Az ab initio számolásokkal és a kísérleti eredményekkel együttesen kvantitatíven megmagyarázzák azt, hogyan származtatható a polarizáció a hiperfinom kölcsönhatás által közvetített nem keresztező szintek (level anticrossing) jelenségéből. Az eredmények a SiC alapú kvantummemóriák, az atomi giroszkóp és a mágneses rezonancia képalkotásban az ún. hiperpolarizált szonda létrehozásában jelentenek előrelépést. A dolgozat eredményeit a Physics c. folyóiratban megjelent cikkben méltatják, valamint a dolgozat a PRL szerkesztői ajánlatai között szerepel.

A. L. Falk, P. V. Klimov, V. Ivády, K. Szász, D. J. Christle, A. Gali and D. D. Awschalom: Optical polarization of nuclear spins in silicon carbide Physical Review Letters 114, 247603 (2015). DOI:10.1103/PhysRevLett.114.247603

2015. június 21, vasárnap
Szeminárium

ÜNNEP RENÁTA (MTA Wigner FK SZFI): Fotoszintetikus membránrendszerek szerkezetének vizsgálata kisszögű neutron szórás és elektronmikroszkópia segítségével (2015-06-25 10:00)

Munkabeszámolómban kisszögű neutronszórással (SANS) és elektronmikroszkópiával (EM) elért eredményimről szeretnék áttekintést adni, amelyek az elmúlt két évben születtek. SANS segítségével információt nyerhetünk fotoszintetikus membránrendszerek szerkezetéről és szerkezeti flexibilitásáról fiziológiás körülmények között. Az elmúlt években kialakított kísérleti elrendezéseink lehetővé teszik a szerkezetváltozások időbeli lefutásának követését izolált tilakoid membránokon, egysejtű kékmoszatokon és algákon valamint ép növényi leveleken, akár másodperces-perces időskálán is [1]. Vizsgálataink algacsaládok és magasabbrendű növények különböző adaptációs és védelmi mechanizmusait kísérő in vivo tilakoidmembrán ultrastruktúra változásainak feltárására irányultak és/vagy azok kvantitatív leírását célozták [2,3]. Elsőként sikerült meghatároznunk a zöld növények kromatikus adaptációja (ST, state transition) során bekövetkező szerkezetváltozások mértékét élő algakultúrán; mely adatok segítségével új értelmezést adtunk a ST mechanizmusára. Vad típusú és ST (kináz és foszfatáz) mutánsok összehasonlító vizsgálataink fényt derítenek a szerkezetváltozások mértékére magasabbrendű növényeken, Arabidopsis thaliana leveleken. Egy trópusi árnyéktűrő örökzöld növényen SANS segítségével perces időskálán lejátszódó fényindukált reverzibilis változásokat figyeltünk meg; ezek a tilakoidmembránok rendezettségét érintő markáns változások összefüggésbe hozhatók a fotodestrukció ellen védő ún. nem-fotokémiai kioltás (NPQ) jelenségével. A molekuláris biológia általánosan használt modellnövényét (A. thaliana, lúdfű) használva vizsgáltuk feszültségfüggő ioncsatorna és foszfát-transzporter mutánsainak tilakoidmembrán szerkezetét [4,5]. Részt vettem egy összefoglaló munka (review) írásában, amiben a SANS alkalmazásainak eredményeit és lehetőségeit foglaltuk össze a fotoszintézis területén [6]. A Paul Scherrer Intézetben (PSI) és a zürichi Eidgenössische Technische Hochschule-ban (ETH) töltött egy éves Sciex-NMSch ösztöndíjam során lehetőséget kaptam az egyik legmodernebb elektronmikroszkópos mintapreparálási módszer, a high pressure freezing, freeze substitution elsajátítására, aminek használatával további fontos szerkezeti paraméterek meghatározására lesz módunk.

2015. június 19, péntek
Szeminárium

HIDETSUGU SHIOZAWA (Faculty of Physics, University of Vienna, vendéglátó: Kamarás Katalin): Magnetic properties of nano metals (2015-06-23 10:00)

Unique physical properties emerge when matter is organized in small dimensions. Our research is focused on studies of electronic and magnetic properties of atoms and molecules that are naturally arranged in low dimensions within the interior of carbon nanostructures. For instance, molecular arrays and nanomagnets can be created within carbon nanotubes or carbon fibers that can outperform their bulky counterparts. Iron and nickel clusters inside carbon nanotubes behave as single-domain magnets exhibiting large coercive fields as the cluster size becomes as small as the exchange length. Encapsulated inside carbon nanotubes otherwise chemically reactive nanomaterials become stable to be examined by means of different experimental techniques. Octahedrally coordinated transition metal ions arranged in one dimension are ideal systems in which anisotropic magnetic coupling can be studied. Our experiments using X-ray diffraction, Raman, photoemission, SQUID, X-ray magnetic circular dichroism spectroscopy, electron microscopy and magnetotransport measurements seek to probe their intrinsic properties with no environmental factors and reveal electronic and magnetic interactions at molecular interfaces that are responsible for their unique magnetic properties.

2015. június 14, vasárnap
Szeminárium

BARCZA GERGELY (MTA Wigner FK SZFI): Fázisszeparáció négykomponensű ultrahideg atomok rendszerében (2015-06-18 10:30)

Optikai rácsban csapdázott (magas spinű) atomi rendszerek mind elméleti, mind kísérleti vizsgálata növekvő szerepet játszik a rendszer tisztasága és magas fokú hangolhatósága miatt. A négykomponensű fermionos rendszerek paramágneses fázisdiagramját egzotikus, kötött részecskékből álló szuperfolyékony molekulák jellemzik egydimenziós rácsban. A rendszert véges mágnesezettség esetén tanulmányozva, a szinglett molekulák kondenzátuma mellett egyéb, spin hordozó kötött állapotok is megfigyelhetővé válhatnak. Számolásaink alapján, a kölcsönhatási csatolástól függően, a különböző effektív tömegű molekulák változatos belső struktúrájú fázisai figyelhetők meg. Gyengébb csatolásokra véges impulzusú molekulák jellemzik a rendszert, míg erősebb kölcsönhatásnál térbeli szegregáció figyelhető meg.

2015. június 14, vasárnap
Szeminárium

ROÓSZ GERGELY (MTA Wigner FK SZFI): (2015-06-18 10:00)

Egydimenziós izolált kvantumrendszerek dinamikáját vizsgáltuk. Numerikus számítások segítségével meghatároztuk különböző kváziperiodikus inhomogenitások hatását a dinamikára.

Vizsgáltuk fizikai mennyiségek (rendparaméter, összefonódási entrópia) változását külső paraméter hirtelen megváltozása (kvencs) után. Az eredményeket kvalitatíven értelmezzük kvázirészecskék anomális diffúziójával.

Numerikusan vizsgáltuk az Aubry-André modellben közel adiabatikus folyamat során létrejövő gerjesztések sűrűségét: Egy külső paraméter lassan de véges sebességgel változik, eközben a rendszer fázisátalakulási ponton halad át. Az ilyen folyamatok során keletkező gerjesztések sűrűségét jósolja meg az irodalomban gyakran hivatkozott Kibble-Zurek skálázás. Vizsgálataink során azt találtuk, a Kibble-Zurek skálázás nem ad teljesen pontos leírást ebben a rendszerben. Az eltérést röviden megmagyarázzuk.

Roósz Gergő, Uma Divakaran, Heiko Rieger, Iglói Ferenc : Phys. Rev. B 90, 184202 (2014)
Iglói Ferenc, Roósz Gergő, Yu-Cheng Lin: New J. Phys. 15, 023036 (2013)

2015. június 12, péntek
Szeminárium

BODROG ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): SiC- és gyémántbeli egyfoton-források modellezése (2015-06-16 14:00)

Példákat mutatok be arról, hogyan segíti a szilárdtestbeli kvantumrendszerek -- itt egyfotonforrások -- vizsgálatát, illetve esetleges azonosítását a modell-Hamilton-operátorok használata. E vizsgálatokban a szóban forgó rendszerek részletekbe menő atomi szintű szimulációja (költséges DFT-számítások) helyett modellt alkotunk: a releváns fizikát tipizálás után minimális számú paraméterekkel írjuk le, és azt vizsgáljuk, e paraméterek helyes megválasztása tényleg alkalmas-e annak leírására, amit látunk.

2015. június 12, péntek
Szeminárium

SINKOVICZ PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Visszatérési idő iterált nyílt kvantumrendszerekben​ (2015-06-16 10:30)

2013-ban Grünbaum et al. megmutatták [1], hogy iterált unitér dinamikában a rendszer átlagosan egész lépés alatt tér vissza a kezdeti állapotába. Ezt a problémát közelítettük meg és kötöttük össze a klasszikus dinamikákban ismert tétellel, mely szerint duplán sztochasztikus iterált dinamikákban az átlagos visszatérési idő megegyezik a kezdőállapothoz asszociált erősen összefüggő gráf méretével. Nyílt rendszerek segítségével lehetőségünk nyílt arra, hogy a tisztán kvantumos és tisztán klasszikus határeseteket összekapcsoljuk és megmutassuk, hogy ha unitális a dinamika (mely teljesül mindkét limeszben), akkor az átlagos visszatérési idő kvantált marad és megegyezik a bolyongás során érintett Hilbert-tér dimenziójával [2].

[1.] F.A. Grünbaum, L. Velázquez, A. Werner and R. Werner, Comm. Math. Phys. 320 (2013)
[2.] P. Sinkovicz, Z. Kurucz, T. Kiss, J. K. Asbóth, Phys. Rev. A 91. 4., 042108 (2015)

2015. június 12, péntek
Szeminárium

KÓNYA GÁBOR (MTA Wigner FK SZFI): (2015-06-16 10:00)

Optikai rezonátorba helyezett Bose-Einstein kondenzátumot vizsgálunk. Az atomokat oldalról lézer gerjeszti. Ezen rendszer átlagtéregyenletei egy önszerveződő fázisátalakulást írnak le. A fázisátalakulás tárgyalása után megvizsgáljuk a rendszer elemi gerjesztéseit, melyek a mi esetünkben két csoportra oszthatóak. Míg a polariton kvázirészecskék atomi és fotonikus gerjesztések keverékei és a kváziimpulzusuk zérus, addig a fonon elemi gerjesztések tisztán atomiak és nem nulla kváziimpulzussal rendelkeznek. A rendszer számunkra legfontosabb elemi gerjesztése a polariton lágy módus, ami a fázisátalakuláshoz tartozik. Az elemi gerjesztések spektrumának vizsgálata után rátérünk a köztük ható kölcsönhatások tárgyalására. Ezek a kölcsönhatások a Landau- és a Beliaev-csillapodás. A kölcsönhatás leírására egy nemegyensúlyi Green-függvényes technikát, az úgynevezett Keldysh-formalizmust használjuk. A perturbációszámítás Feynman-gráfjait a Dyson-egyenlet segítségével részlegesen felösszegezve megkapható a polariton lágy módus retardált Green-függvénye. Ennek a Green-függvénynek a pólusát el?ször a Born-Markov-közelítésben keressük meg, így meghatározhatóvá válnak a Landau- és a Beliaev-csillapodási ráták. Ezek után a Born-Markov-közelítésen túllépünk és megkeressük a retardált Green-függvény egzakt pólusainak a helyét.

2015. június 07, vasárnap
Szeminárium

DIMITRIE CULCER (University of New South Wales, Sydney, Australia, vendéglátó: Asbóth János): Weak antilocalisation of topological insulators with strong spin-orbit scattering (2015-06-11 10:00)

Topological insulators (TI) have revolutionised our understanding of insulating behaviour. They are insulators in the bulk but conducting along their surfaces, thanks to surface states in which the spin and the charge are strongly coupled by means of the spin-orbit interaction. Much of the recent research on TI focuses on overcoming the transport bottleneck [1], namely the fact that surface state transport is overwhelmed by bulk transport stemming from unintentional doping. The key to overcoming this bottleneck is identifying unambiguous signatures of surface state transport. This talk will discuss one such signature, which is manifest in the coherent backscattering of electrons in TI. Because of the strong spin-orbit coupling in TI one expects to observe weak antilocalisation rather than weak localisation, meaning that coherent backscattering increases the electrical conductivity [2]. The features of this effect, however, are rather subtle, because in TI the impurities have strong spin-orbit coupling as well, greatly increasing the complexity of the problem [3]. I will show that spin-orbit coupled impurities introduce an additional time scale, which is expected to be shorter than the dephasing time, and the resulting conductivity has a linear dependence on the carrier number density, a behaviour hitherto unknown in 2D electron systems. The result we predict is directly observable experimentally and would provide a smoking gun test of surface transport. Furthermore, I will also briefly discuss the effect of electron-electron interactions on transport in this regime.

Topological insulators (TI) have revolutionised our understanding of insulating behaviour. They are insulators in the bulk but conducting along their">

2015. június 05, péntek
Szeminárium

KOVÁCS ANIKÓ ZSUZSA (MTA Wigner FK SZFI): Erősen csatolt sokrészecske rendszerek kollektív dinamikája (2015-06-09 10:00)

2015. május 31, vasárnap
Szeminárium

LACZAI NIKOLETTA (MTA Wigner FK SZFI): Polikristályos ittrium-oxi-ortoszilikátok előállítása és vizsgálata (2015-06-04 10:00)

2015. május 29, péntek
Szeminárium

NAGY DÁVID (MTA Wigner FK SZFI): Nem-egyensúlyi Dicke-fázisátalakulás szubohmikus disszipációval (2015-06-02 10:30)

2015. május 29, péntek
Szeminárium

VEREBÉLYI TAMÁS (MTA Wigner FK SZFI): Hidrogénpárok mozgásjellemzői fehérjék szilárd fázisában (2015-06-02 10:00)

2015. május 22, péntek
Szeminárium

HIMICS LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): A szilícium-vakancia centrum zérus-fonon vonalának spektrális jellemzése nanogyémánt vékonyrétegekben (2015-05-26 10:30)

2015. május 22, péntek
Szeminárium

NEURÓHR KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai leválasztása és vizsgálata (2015-05-26 10:00)

Munkabeszámoló előadásomban doktori védésem óta eltelt 19 hónap alatt elért eredményeimet ">

2015. május 15, péntek
Szeminárium

BEKE DÁVID (MTA Wigner FK SZFI): Szilícumkarbid alapú nanoklaszterek előállítása és jellemzése (2015-05-19 10:30)

2015. május 15, péntek
Szeminárium

DRAVECZ GABRIELLA (MTA Wigner FK SZFI): Al, Si meghatározása nagy felbontású grafitkemencés atom abszorpciós analízissel, SiC nanokristály biológiai alkalmazhatóságának vizsgálata (2015-05-19 10:00)

2015. május 08, péntek
Szeminárium

NÉMETH KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Egyfalú szén nanocsövek kémiai módosítása és optikai spektroszkópiai vizsgálata (2015-05-12 10:00)

2015. május 08, péntek
Wigner SZFI-s eredmények a Journal of Chemical Physics címlapján


Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjában működő Számítógépes Anyagtudományi Csoport kutatói tisztázták a közelmúltban felfedezett érdekes megszilárdulási alakzat, az ún. spirálozó eutektikus dendrit alapvető tulajdonságait és kialakulását.

Ez a látványos alakzat háromkomponensű olvadékból történő megszilárdulás során jön létre két eltérő összetételű kristályos fázis helikális összefonódásából. A kutatók (Rátkai László, Szállás Attila, Pusztai Tamás, és Gránásy László) számítógépes szimulációk alapján tisztázták, hogy milyen összetételeknél várható ez a jelenség, valamint hogy követik az eutektikus önszerveződés és a dendrites növekedés általános szabályait. Megállapították továbbá, hogy adott körülmények között többféle kétfázisú mintázat verseng egymással, melyek közül a rendszer fluktuációi választanak. A kutatók által leírt önszervező folyamat mikron alatti skálán alkalmas lehet különleges optikai tulajdonsággal rendelkező ún. meta-anyagok létrehozására. A nagy számításigényű vizsgálatok részben a Tohoku Egyetemen (Szendai, Japán), a Prof. Tetsuo Mohri vezetése alatt álló számítógépközpont szuperszámítógépén készültek.

[1] L. Rátkai, A. Szállás, T. Pusztai, T. Mohri, L. Gránásy: ?Ternary eutectic dendrites: Pattern formation and scaling properties.? J. Chem. Phys. 142, 154501 (2015). DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4917201

2015. május 01, péntek
Szeminárium

MÁRTON ISTVÁN (MTA Wigner FK SZFI): Ultragyors felületi plazmonok által keltett elektronok vizsgálata (2015-05-05 10:00)

2015. április 26, vasárnap
Szeminárium

IHOR KOROLOV (MTA Wigner FK SZFI): Investigation of radio-frequency gas breakdown: simulations and experiments (2015-04-30 10:00)

2015. április 24, péntek
Szeminárium

RANJINI BANDYOPADHYAY (Raman Research Institute Bangalore, India, vendéglátó: Börzsönyi Tamás): A colloidal clay suspension as a model glass-former: some recent experimental results (2015-04-28 10:00)

2015. április 21, kedd
Wigner FK SZFI-s eredmények a Science Advances cikkében


A Science család új online folyóiratában jelent meg egy cikk Klupp Gyöngyi, Matus Péter és Kamarás Katalin társszerzőségével.

A közlemény egy fullerénekre alapozott új, teljes anyagcsalád különleges vezetési és szupravezetési tulajdonságait mutatja be.

A szénalapú szupravezetők különleges családja a fulleridsóké, amelyek a focilabda alakú C60 molekula alkálifémekkel képzett ionos vegyületei. Az alkálifémek elektront adnak át a fullerénmolekulának, amely így molekulaionná alakul. Attól függően, hogy az elektronok a "labdák" felületén maradnak, vagy a teljes kristályban "elektrongázként" vándorolnak, lehet az anyag szigetelő vagy fémes vezető. Szemben az egyszerű fémekkel, itt a két szélső állapot közötti átmenetek is előfordulhatnak. Ezek különleges vezetési és mágneses tulajdonságokkal járnak már a normál állapotban is, a szupravezető jelleg pedig nem ismert ilyen feltételek között.

A legtöbb ilyen, ún. korrelált elektronrendszerrel rendelkező anyagban a fém-félvezető átalakulás a kristályszerkezet változásával is jár, ami megnehezíti a szerkezet és az elektronrendszer vezetési tulajdonságokra való hatásának elkülönítését. Kosmas Prassides és munkatársai olyan, fulleridionokból és alkálifém-ionokból (rubidium és cézium) álló anyagcsaládot állítottak elő, amelynek minden tagja azonos kristályszerkezetet mutat, de a rubidium/cézium arány változtatásával a rácsállandó folyamatosan változik. A céziumion mérete nagyobb a rubidiuménál, így a két szélső esetben a két tiszta elektronszerkezet valósul meg: ha a fulleridionok távolsága nagy (Cs3C60), szigetelő, ha kicsi (Rb3C60), fémes állapotot kapunk. További játékra ad lehetőséget, ha az anyagokat lehűtjük, és ezzel a rácsállandót csökkentjük, így is eljuthatunk a szigetelőből a fémes helyzetbe, a közbenső állapot, az ún. Jahn-Teller-fém érintésével. Egy bizonyos hőmérséklet alatt, ami az összetételtől függ, pedig kialakul a szupravezető állapot. A cikkben közölt adatok arra mutatnak, hogy a legmagasabb átmeneti hőmérsékletű összetételekhez különleges szupravezetési mechanizmus is tartozik.

A magyar részvétel az infravörös spektroszkópiára épül, amellyel egyszerre tanulmányozható a vezetési elektronok dinamikája, valamint a rácspontokban elhelyezkedő molekulák rezgései. Mivel a rezgéseket befolyásolja a molekulákon levő elektronok lokalizációja, a spektrumokból lényeges következtetések vonhatók le az anyagok fémes vagy szigetelő tulajdonságaira nézve. A két állapot közti átmenetet pedig igen érzékenyen jelzi a módszer.

2015. április 18, szombat
Szeminárium

TÓHÁTI HAJNALKA (MTA Wigner FK SZFI): Szén nanocső alapú hibrid anyagok optikai spektroszkópiája (2015-04-22 13:00)

2015. április 17, péntek
Szeminárium

DUDÁS ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): Sol-gel synthesis and physicochemical characterization of amorphous silica and crystalline zinc-silicate based materials (2015-04-21 10:00)

Design and application of amorphous silica and crystalline zinc-silicate based mate">

2015. április 10, péntek
Szeminárium

POTHOCZKI SZILVIA (MTA Wigner FK SZFI): (2015-04-14 10:00)

2015. április 03, péntek
Szeminárium

ISPÁNOVITY PÉTER DUSÁN (ELTE TTK, Anyagfizika Tanszék, vendéglátó: Asbóth János): Deformációs lavinák kristályos anyagokban (2015-04-07 10:00)

2015. március 29, vasárnap
Szeminárium

JACK F. DOUGLAS (National Institute of Standards and Technology, Materials Science and Engineering Division, Gaithersburg, vendéglátó: Gránásy László): Cooperative Motion and Structural Relaxation in Glass-Forming Materials (2015-04-02 10:00)

Abstract: ">

2015. március 22, vasárnap
Szeminárium

JOHANNES RICHTER (Institut fur Theoretische Physik, Universitat Magdeburg, Germany, vendéglátó: Penc Karlo): Strongly correlated systems on highly frustrated lattices: The flat-band scenario and beyond (2015-03-26 14:00)

2015. március 20, péntek
Szeminárium

SZÁSZ KRISZTIÁN (MTA Wigner FK SZFI): Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom-tenzor számításával (2015-03-24 10:00)

2015. március 19, csütörtök
Szeminárium

TÓTH CSABA (Lawrence Berkeley National Laboratory, vendéglátó: Dombi Péter): BELLA (BErkeley Lab Laser Accelerator), egy 1 Hz-es, 1 PW impulzus-csúcsteljesítményű lézerrendszer GeV-os elektrongyorsításra plazmákban (2015-03-23 13:30)

2015. március 15, vasárnap
Szeminárium

DARÁZS ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai tulajdonságai (2015-03-19 13:00)

2015. március 15, vasárnap
Szeminárium

MIRON AMUSIA ( Racah Institute of Physics, Hebrew University of Jerusalem; A. F. Ioffe Physical-Technical Institute, St. Petersburg, Russian Federation, vendéglátó: Dombi Péter): Atoms and endohedrals as resonators and amplifiers of ra (2015-03-19 10:00)

We will discuss manifestation of electron correlations in the processes of inte">

2015. március 06, péntek
Szeminárium

DONKÓ ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): Electron transport in gases as a classical many-body problem (2015-03-10 10:00)

The transport of electrons in gases, induced by an electric field, has been investigated for seve">

2015. február 27, péntek
Szeminárium

SOMFAI ELLÁK (MTA Wigner FK SZFI): Rheology of soft matter near the jamming transition (2015-03-03 10:00)

2015. február 25, szerda
Kovács István Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott

Kovács István vehette át az idei Akadémiai Ifjúsági Díjat. A Díjat a Magyar Tudományos Akadémia a fiatal kutatók kiemelkedő tudományos dolgozatának elismerésére hozta létre.

2015. február 22, vasárnap
Szeminárium

RÓZSA BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI, vendéglátó: Domokos Péter): Gyors három-dimenziós lézer pásztázó multifoton mikroszkópia az orvosi diagnosztika, agykutatás számára (2015-02-26 13:00)

2015. február 20, péntek
Szeminárium

CSETE MÁRIA (SZTE Optika és Kvantumelektronika Tanszék, vendéglátó: Dombi Péter): A fény-anyag kölcsönhatás plazmonikus erősítése (2015-02-24 10:00)

2015. február 15, vasárnap
Szeminárium

RÓZSA BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI, vendéglátó: Domokos Péter): ?? (2015-02-19 13:00)

2015. február 13, péntek
Szeminárium

DÓRA BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI, vendéglátó: Legeza Örs): Loschmidt echo in Luttinger liquids (2015-02-17 10:00)

2015. február 06, péntek
Szeminárium

GILLEMOT KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Playing Lego with molecules: the rough path to atomic-sized thermoelectric devices (2015-02-10 10:00)

Single-molecule electronic devices have the potential to underpin a transition to sub-10 nm electronics. Molecules are highly desirable as functional elements for future nano-scale circuits, in particu">

2015. január 30, péntek
Szeminárium

HARTMANN PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Plasztikus deformációk és poros plazmák (2015-02-03 10:00)

2015. január 26, hétfő
Elhunyt Kamasa Pawel


Szomorúan tudatjuk a lesújtó hírt, hogy Dr. Kamasa Pawel, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai Intézet nyugalmazott munkatársa rövid, súlyos betegség után 2015. január 25-én szülővárosában, Poznanban elhunyt.

Kamasa Pawel

(1948 - 2015)

Kamasa Pawel a lengyelországi Poznanban született 1948-ban. 1971-75-ben a Poznani A. Mickiewicz Egyetem hallgatója volt, ahol 1975 ben szerzett kísérleti fizikából diplomát. A fizika mellett már diákéveiben lelkesen foglalkozott számítástechnikával és digitális technikával és a diploma után komolyabban kezdett érdeklődni a fizikai kísérletek számára fontos digitális jelfeldolgozó rendszerek fejlesztése iránt, ami egész további életében meghatározó tevékenysége maradt. Az 1975-85 időszakban oktatási asszisztens volt a poznani egyetemen, melynek során aktív részt vállalt az első lengyel impulzus kvadrupólus rezonancia (NQR) és mágneses rezonancia (NMR) spektrométerek kifejlesztésében számos lengyel kutatóhely számára. Közben 1979-1980-ban a Tripoli Al-Fatah Egyetem (Líbia) fizika laboratóriumában dolgozott oktatóként, ahol részt vett egy alternatív energiaforrást kereső kutató-csoport munkájában is automatikus napenergia-mérő állomás megépítésével.

1983-tól kezdődően rendszeres látogatások révén szakmai kapcsolatba került a budapesti MTA KFKI Szilárdtestkutató Intézetben Tóth Ferenc csoportjának munkatársaival, majd 1985 óta folyamatosan itt is dolgozott egészen haláláig. Kezdetben tevékenységének legfontosabb területe a roncsolásmentes fizikai méréstechnikák kidolgozása volt. Kiemelendő számos anyagvizsgáló berendezés építése a Tiszai Vegyi Kombinát részére az AGMI megrendelésére. Az impulzus NMR spektroszkópia területére eső közös munkáik a jelátlagolási technikák és berendezések alkalmazására és fejlesztésére összpontosultak. A mind hardverben, mind szoftverben általa kifejlesztett, teljesen komputerizált fázisérzékeny jeldetektálási technika eszközei (digitális tranziens rekorder és lock-in detektor) sok területen, többek között az NMR spektroszkópia, a foto- és Auger elektronspektroszkópia, a precíziós hőmérsékletmérés, illetve a termomagnetometria területén igen hasznosnak bizonyultak.

Az NMR spektroszkópia méréstechnikájának fejlesztése terén elért eredményei szolgáltak alapul a PhD diszertációjának megírásához. Ezzel 1996-ban a Poznani A. Miczkiewicz Egyetemen Ph.D. fokozatot szerzett, amit 2002-ben a Debreceni Egyetemen honosított.

A PhD fokozat megszerzése óta - az újabb módszertani fejlesztések mellett - több időt és energiát tudott szentelni a kutatásnak. Bekapcsolódott az SzFKI Fémkutatási Osztályán folyó tevékenységbe, továbbá - akadémiai kutatócsere keretében - a Koszalini Műszaki Egyetem (Lengyelország) egy kutatócsoportjával együttműködve termikus és termomágneses vizsgálatokat kezdeményezett a korábbi és újabb saját fejlesztésű technikákra alapozva. Hasonló eredményes akadémiai együttműködést folytatott az Orosz Tudományos Akadémia Szintetikus Polimerek Intézetével (Moszkva).

2000 elején ezen a szűkebb szakterületen elért eredményei elismeréseként egyéves meghívást kapott a Tennessee-i Egyetem (Knoxville, USA) posztdoktori ösztöndíjára üvegátmenetek vizsgálata témában. Ezen idő alatt alaposabban megismerte a termikus analízis és a hőmérsékletmodulált termikus analízis új technikáit.

Visszatérése után, felhasználva a kinti tapasztalatait, fő kutatási területe a lágymágneses anyagok vizsgálata lett. Különös jelentőségűek a fázisátalakulások vizsgálatára kidolgozott újszerű, modulációs termikus és termomágneses technikák. Ezekben a témákban két OTKA pályázat intézeti közreműködője volt.

2002-ben kétszer egy-egy hónapra meghívást kapott a hollandiai Atom- és Molekulafizikai Kutatóintézetbe (AMOLF, Amsterdam). A közvetlen hőmérsékletmérés területén ott kifejtett eredményes tevékenysége alapján ez a munkakapcsolat hosszú ideig megmaradt.

2007-ben műszerfejlesztési tevékenységének elismeréseként elnyerte az intézet Alkalmazott Kutatási Díját.

Az általa épített berendezéseken évekig rendszeresen dolgoztak a BME hallgatói (diplomamunkások és doktoranduszok), akiknek intézetbeli munkáját ő felügyelte.

Az intézetben nyugdíjazása után is folytatta az egész életpályáját meghatározó műszerfejlesztési tevékenységet, amelynek keretében mindig a fizikai kutatások hatékonyabbá tételéhez szükséges berendezéseket tervezett és valósított meg. Ezek számos kutatási terület eredményes művelhetőségéhez járultak hozzá, a legutóbbi időben például a biológiailag fontos fehérjék és modellanyagaik termikus viselkedésének vizsgálatára épített kaloriméterei.

A mintegy egy évvel ezelőtt kezdődött betegsége ellenére továbbra is aktív maradt, tele tervekkel egészen 2014. novemberig rendszeresen bent dolgozott az intézetben, míg végül hirtelen válságosra fordult az állapota. Még arra volt lehetőség, hogy visszatérjen szülővárosába, ahonnan 2015. január 25-én kaptuk a hírt a haláláról. Odaadó, lelkes fejlesztő kutatóként marad meg mindenki emlékezetében, akinek alkalma volt dolgozni vele.

2015. január 23, péntek
Szeminárium

KROÓ NORBERT (MTA Wigner FK SZFI): Erős plazmonika (2015-01-27 10:00)

2015. január 16, péntek
Szeminárium

ANDREA ALBERTI (Universitat Bonn, vendéglátó: Asbóth János): Quantum walks with neutral atoms (2015-01-20 10:00)

2015. január 09, péntek
Szeminárium

TOMPA KÁLMÁN (MTA Wigner FK SZFI): Történelem és jövőkép jelenidőben (az élettudomány és fizika határán) (2015-01-13 10:00)

Oly korban találkoztam én a nagymolekulákkal, amikor az élettudománnyal foglalkozók szerint létez">

2015. január 02, péntek
Szeminárium

LENGYEL MÁTÉ (Computational and Biological Learning Lab, Cambridge University Engineering Department, vendéglátó: ): Hippokampális memória neuronhálózati modelljei (2015-01-06 14:00)

2014. december 20, szombat
A jövő napelemei : nanohuzalok - Wigner SZFI-s részvétellel


Szekrényes Zsolt és Kamarás Katalin társszerzői egy Nano Letters cikknek, amely az elmúlt hónapban a folyóirat hetedik legolvasottabb közleménye.

Az ólomtartalmú perovszkitok az elmúlt időszakban az érdeklődés homlokterébe kerültek, mint új napelem-alapanyagok, amelyekkel 15% feletti hatásfokot lehet elérni. Az ilyen anyagokból készült nanoméretű optoelektronikai eszközök alapja lehet az az ólom-metilamin-jodid nanohuzal, amelyet a lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetemen állított elő Horváth Endre és Forró László. A magyar csoport hozzájárulása a munkához az anyag speciális infravörös spektroszkópiai módszerekkel való vizsgálata volt, amellyel bebizonyították, hogy a nanohuzalok szerkezete azonos a tömbi anyagéval.

2014. december 16, kedd
A Wigner FK SZFI legújabb eredményei a Nature Materials-ban

Gali Ádám a Nature Materials december 1-je számában megjelent egyik cikk társszerz?je.

Jörg Wrachtrup (Stuttgarti Egyetem) és Erik Janzén (Linköpingi Egyetem) csoportjaival együttm?ködésben egyedi szilícium-vakancia fotolumineszcenciájának és optikai spin polarizációjának jellemzését mutattuk be szilícium-karbidban, és demonstráltuk, hogy egyedi spineket szobah?mérsékleten is lehet polarizálni. Egyedi ponthibák spinjét sikerült koherensen manipulálni és viszonylag hosszú spin koherenciát találtunk szobah?mérsékleten. Tanulmányunk bebizonyította, hogy a szilícium-karbid egy nagyon ígéretes rendszer atomi-skálájú spintronika és a kvantumtechnológia területén. Eredményeinket (http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4145.html) a Nature Materials News and Views cikkében méltatták.

2014. december 14, vasárnap
Szeminárium

SZEKRÉNYES ZSOLT (MTA Wigner FK SZFI): Komplex nanoszerkezetek tanulmányozása infravörös spektroszkópiával (2014-12-18 10:00)

2014. december 12, péntek
Szeminárium

HAGYMÁSI IMRE (MTA Wigner FK SZFI): Szobahőmérsékleti élmágnesség grafén nanoszalagokban (2014-12-16 10:00)

2014. december 07, vasárnap
Szeminárium

SZABÓ BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI): Nyírási zónak száraz szemcsés anyagokban (2014-12-11 10:00)

2014. december 05, péntek
Szeminárium

DAN HÜVONEN (National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, vendéglátó: Penc Karlo): Bond Disorder in Quantum Magnets: Dynamics and Criticality (2014-12-09 10:00)

2014. november 21, péntek
Szeminárium

JUHÁSZ RÓBERT (MTA Wigner FK SZFI): Hosszú hatótávolságú, rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése (2014-11-25 10:00)

2014. november 20, csütörtök
Szeminárium

KOLLÁR BÁLINT (MTA Wigner FK SZFI): Disorder and entropy rate in discrete time quantum walks (2014-11-24 10:00)

2014. november 14, péntek
Szeminárium

HARTMANN ERVIN (MTA Wigner FK SZFI): A krisztallográfia forrásainál (2014-11-18 10:00)

2014. november 07, péntek
Szeminárium

PREDRAG RANITOVIC (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA, vendéglátó: Dombi Péter): Control of atomic and molecular XUV absorption processes using intense IR fields (2014-11-11 10:00)

2014. október 31, péntek
Szeminárium

SZIRMAI GERGELY (MTA Wigner FK SZFI): Repulsive self-trapping in a bosonic Josephson Junction with a potential dip in the middle (2014-11-04 10:00)

2014. október 30, csütörtök
A Wigner SZFI legújabb eredményei a Nature-ben


Hagymási Imre a Nature október 30-i számában megjelent egyik cikk társszerzője.

Hagymási Imre, a Wigner SZFI munkatársa (Erősen korrelált rendszerek "Lendület" kutatócsoport), egy Nature folyóiratban megjelent cikk társszerzője, amelyben legújabb elméleti eredményeit közölte a grafén nanoszalagok mágneses tulajdonságaival kapcsolatban.

A cikkben azt a sokat vitatott kérdést vizsgálták elméleti és kísérleti úton, hogy milyen orientációjú grafén nanoszalagokban alakulhat ki hosszútávú mágneses rend az élek mentén szobahőmérsékleten. Azt találták, hogy cikk-cakk élek esetén mágneses rend alakul ki az élek mentén, s a két él mágneses momentumai között antiferromágneses illetve ferromágneses csatolás jöhet létre a szalag szélességétől függően. A kapott eredmények alapvető fontosságúak a grafén jövőbeli spintronikai alkalmazását illetően.

A kísérleti részt az MTA TTK MFA 2D Nanoelektronika "Lendület" kutatócsoportja végezte dél-koreai együttműködéssel (Korean Research Institute for Standards and Science).

2014. október 24, péntek
Szeminárium

VAJNA SZABOLCS (BME Fizika tanszék, vendéglátó: Asbóth János): Topological classification of dynamical phase transitions (2014-10-28 10:00)

2014. október 17, péntek
Szeminárium

THIERING GERGELY (MTA Wigner FK SZFI): Ni and Si related point defects in (nano-)diamonds (2014-10-21 10:00)

2014. október 17, péntek
Szeminárium

ELISA LONDERO (MTA Wigner FK SZFI): Characterisation of defect centres in diamond by Density Functional Theory calculations (2014-10-21 11:00)

2014. október 17, péntek
Szeminárium

BEATRIX HIESMAYR (University of Vienna, vendéglátó: Diósi Lajos): The missing antimatter puzzle and security of quantum cryptography (2014-10-21 14:00)

2014. október 17, péntek
Szeminárium

CHOU JYH-PIN (MTA Wigner FK SZFI): Proper Surface Termination for Luminescent Near-Surface NV Centers in Diamond (2014-10-21 10:30)

2014. október 10, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LENGYEL KRISZTIÁN (MTA Wigner FK SZFI): Kristályok és lézerek (2014-10-14 10:00)

2014. október 05, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ROMHÁNYI JUDIT (MTA Wigner FK SZFI): Thermal Hall effect in SrCu2(BO3)2 (2014-10-09 10:00)

2014. október 03, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): New quantum phase operator and projectors based on SU(1,1) coherent states (2014-10-07 10:00)

2014. szeptember 26, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LEN PISMEN (Dept Chem Eng, Technion, Haifa, vendéglátó: Buka Ágnes): Patterns in Polarizable Active Layers: From Oscillating Tissues to Intelligent Materials (2014-09-30 10:00)

2014. szeptember 19, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

CSIRE GÁBOR (MTA Wigner FK SZFI): Kvázirészecske spektrum szupravezető-fém heteroszerkezetekben (2014-09-23 10:00)

2014. szeptember 12, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZÉCHENYI GÁBOR (ELTE Anyagfizikai Tanszék, vendéglátó: Asbóth János): Double quantum dots in carbon nanotubes (2014-09-16 10:00)

2014. szeptember 05, péntek
Attoszekundumos impulzusok keltésének új útjai


Copyright (C) by The American Physical Society

Az Ultragyors Nanooptika csoport attoszekundumos impulzusok keltésének új módszerét dolgozta ki. A munka e héten a Physical Review A honlapjának kiemelt eredménye volt.

A szerkesztői ajánlás kiemeli azt, hogy a "Lendület" kutatócsoport és nemzetközi partnerei által javasolt módszerrel nemcsak az eddigieknél rövidebb, attoszekundumos egyesimpulzusok kelthetők, hanem attoszekundumos kettősimpulzusok is, mégpedig változtatható késleltetéssel. Ez a későbbiekben olyan kísérletek elvégzését teszi lehetővé, ahol az atomokban, molekulákban vagy szilárdtestekben lejátszódó folyamatok attoszekundumos időskálán vizsgálhatók az eddigieknél nagyobb időbeli felbontással és egyszerűbb körülmények között.

2014. szeptember 04, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

GALI ÁDÁM (MTA Wigner FK SZFI): A route for integration of classical and quantum technologies operating at ambient conditions (2014-09-09 10:00)

2014. szeptember 03, szerda
Kemény Tamás állami kitüntetésben részesült


Augusztus 20.-a alkalmából Kemény Tamás a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta.

A kitüntetést az MTA elnöke, Lovász László adta át. Kemény Tamás sikeres életpályája elismeréseként tekint a díjra.

2014. szeptember 01, hétfő
Összefonódás Napok (Entanglement Day)

Szeptember 4-5-én, az SZFI Tanácstermében a kvantummechanikai összefonódásról lesz egy iskola/workshop.

A kvantummechanikai összefonódás az elmúlt évtizedben a kvantuminformációelméleten kívül, a statisztikus fizikában, a szilárdtestfizikában, és a fizika más területein is egyre többet vizsgált fogalommá vált. A kétnapos "Entanglement Day" iskolában az összefonódás alapjait tekintjük át és felhasználásának módjaiból szemezgetünk.

2014. július 24, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KENNETH R. ELDER (Oakland University, vendéglátó: Gránásy László): Advances in modeling polycrystalline systems: from phase field crystal to complex amplitude models. (2014-07-29 10:00)

2014. július 11, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PEKKER SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Konjugált kötésű polimerek és szén-nanoszerkezetek (2014-07-16 13:00)

2014. július 05, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BERNÁD J. ZSOLT (TU Darmstadt, Németország, vendéglátó: Kiss Tamás): Entangling remote material qubits by photon exchange (2014-07-10 10:00)

2014. július 03, csütörtök
Szeminárium

KALLIOPI N. TROHIDOU (Institute of Materials Science - NCSR Demokritos., vendéglátó: Balogh Jutka): Multiscale Modelling of the Exchange Bias behaviour of bi-magnetic nanoparticle assemblies (2014-07-08 10:00)

2014. június 26, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TÓTH SÁRA (MTA Wigner FK SZFI): GR1 centrum emissziója nano- és mikrokristályos gyémántban (SiV ZPL kiszélesedése) (2014-07-01 10:00)

2014. június 19, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HIMICS LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): Kékben és vörösben emittáló színcentrumok kialakítása nanogyémántban (munkabeszámoló) (2014-06-24 10:00)

2014. június 14, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TÓTH GYULA (MTA Wigner FK SZFI): Atomi szintű fázismező-elmélet: Múlt, jelen, jövő (Publikációs Díj előadás) (2014-06-19 10:00)

2014. június 12, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

YUTAKA SHIKANO (Institute for Molecular Science, Okazaki, Japan, vendéglátó: Kollár Bálint): Solid-State Implementation of Quantum Walk (2014-06-17 10:00)

2014. június 07, szombat
Szeminárium

ALICIA KOLLAR (Stanford University, vendéglátó: Domokos Péter): Exploring strongly correlated matter with multimode cavity QED (2014-06-12 10:00)

2014. június 05, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DEMJÁN TAMÁS (MTA Wigner FK SZFI): (munkabeszámoló) (2014-06-10 10:30)

2014. június 05, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LACZAI NIKOLETTA (MTA Wigner FK SZFI): (munkabeszámoló) (2014-06-10 10:00)

2014. május 31, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

MARKÓ MÁRTON (MTA Wigner FK SZFI): Szén nanoszerkezetek vizsgálata neutronszórással (munkabeszámoló) (2014-06-05 10:30)

2014. május 31, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RÁTKAI LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): Spirális eutektikus dendritek (munkabeszámoló) (2014-06-05 10:00)

2014. május 29, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TEMLEITNER LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): A víz szerkezetvizsgálata polarizált neutronokkal (munkabeszámoló) (2014-06-03 10:30)

2014. május 29, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

NÉMETHNÉ PETHES ILDIKÓ (MTA Wigner FK SZFI): Infravörös optikai üvegek szerkezetvizsgálata (2014-06-03 10:00)

2014. május 24, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZABÓ BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI): Nyírási lokalizáció kialakulása szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) (2014-05-29 10:00)

2014. május 22, csütörtök
Szeminárium

BABCSÁN NORBERT (Aluinvent Zrt., vendéglátó: Gránásy László): Aluhab: egy új anyag (2014-05-27 13:30)

2014. május 22, csütörtök
Szeminárium

CSÁKÁNYI ATTILA (MTA Wigner FK SZFI): Pásztázó nemlineáris mikroszkópok optikai leképező rendszerének modellezése (2014-05-27 10:00)

2014. május 18, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ZÓLYOMI VIKTOR (MTA Wigner FK SZFI): Grafénmentes kétdimenziós anyagok hajnala (2014-05-23 10:00)

2014. május 15, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DOMBI ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI): Optical bistability in quantum systems (munkabeszámoló) (2014-05-20 10:00)

2014. május 10, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZÁLLÁS ATTILA (MTA Wigner FK SZFI): Ponthibák vizsgálata AlN félvezető kerámiában (munkabeszámoló) (2014-05-15 10:00)

2014. május 08, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VEREBÉLYI TAMÁS (MTA Wigner FK SZFI): Fehérjék szerkezetének vizsgálata a rendezettség ill. rendezetlenség szempontjából széles jelű 1H-NMR és DSC módszerekkel (Lizozim, Növényi stresszfehérjék) (munkabeszámoló) (2014-05-13 10:00)

2014. május 01, csütörtök
Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Haar Alfréd fizikai matematikája (2014-05-06 10:00)

2014. április 26, szombat
Összefoglaló cikk a fullerénekről Wigner SZFI-s szerzőktől


copyright: K. Kamarás, G. Klupp, T. Perger

A Dalton Transactions fullerénekről szóló tematikus számába Kamarás Katalin és Klupp Gyöngyi írt összefoglalót (Perspective).

A cikkhez tartozó grafikát a folyóirat belső borítóján közli.

Az összefoglaló áttekinti mindazokat az eredményeket, amelyeket az SZFKI Szerkezetkutató Laboratóriuma és annak elődjei értek el a fullerénalapú szilárdtestek kutatásában, a 90-es években elsősorban a polimerek szerkezetének meghatározásával [1], a közelmúltban pedig a korrelált szupravezető fulleridek optikai spektroszkópiájában [2], ami újra felkeltette az érdeklődést ezek iránt az anyagok iránt.

[1] P.W. Stephens, G. Bortel, G. Faigel, M. Tegze, A. Jánossy, S. Pekker, G. Oszlányi, L. Forro: Nature 370, 636 (1994)

[2] G. Klupp, P. Matus, K. Kamarás, A.Y. Ganin, A. McLennan, M.J. Rosseinsky, Y. Takabayashi, M.T. McDonald, K. Prassides: Nat. Commun. 3, 912 (2012)

2014. április 24, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KOVÁCS ISTVÁN (MTA Wigner FK SZFI): Rendezetlen kvantum mágnesek összefonódási entrópiája (munkabeszámoló) (2014-04-29 10:00)

2014. április 23, szerda
PNAS cikk Vitos Levente tollából

Kollégánk érdekes cikket tett közzé a PNAS-ben.

A képlékeny deformáció mechanizmus leírása első elvekből hiányzik azóta, hogy Taylor, Orowán és Polányi 1934-es egymástól függetlenül felismerték a vonalhibaként jelentkező rácshibákat (díszlokációkat), melyek a képlékeny alakváltozást eredményező atomi síkok csúszását lehetővé teszik. A csúszás lehet nagymértékű a sűrű pakolású síkok mentén és lehet kismértékű (rácsállandónál kisebb) a szomszédos rácssíkok között. Ez utóbbi esetben ikerképződésről beszélünk. A nagymértékű csúszás lehet teljes, amikor csúszási sávok formájában kifut a minta felszínére és részleges, amikor rétegződési hiba jön létre, melynek során megbomlik a párhuzamos kristálysíkok szabályos sorrendje.

Ez a három deformációs mechanizmus mindegyike saját effektív aktiválási energiával jellemezhető. Ezen energiák a kémiai kötésektől valamint a szemcse által érzékelt feszültség irányától függnek. A szerzők az effektív aktiválási energiákat molekula dinamikai szimulációval számolták ki 54 x 54 x 48 ~ 140 000 atomból álló szupercellák esetében, fkk szerkezetet feltételezve. A stabil és az instabil rétegződési hibák energia gátjaiból képeztek egy egyedi paramétert, amivel általánosan és egyértelműen leírható a három deformációs mechanizmus megléte vagy hiánya a különböző fkk szerkezetű fémek esetén. Egy egyszerű kísérleti eljárásra is javaslatot tesznek, melynek segítségével, méréssel közvetve meghatározható a korábban hozzáférhetetlen instabil rétegződési hibák energiája.

2014. április 18, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZIPőCS RÓBERT (MTA Wigner FK SZFI): Részecskegyorsítás femtoszekundumos szállézer rendszerrel - az ICAN projekt (2014-04-23 10:00)

2014. április 17, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DIMITRIOS CHARALAMBIDIS (FORTH Kreta es ELI tudomanyos igazgato, vendéglátó: Dombi Péter): Non-linear processes in the XUV spectral region: An advanced tool for attosecond pulse metrology and applications (2014-04-22 13:30)

2014. április 17, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZÁSZ KRISZTIÁN (MTA Wigner FK SZFI): Egy potenciális kvantumbit: a foszfor-vakancia pár (munkabeszámoló) (2014-04-22 10:00)

2014. április 10, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KOVÁCS ANIKÓ ZSUZSA (MTA Wigner FK SZFI): Dinamikus viszkozitás 2D Yukawa rendszerekben (munkabeszámoló) (2014-04-15 10:00)

2014. április 04, péntek
Chemical Society Reviews (IF=24.8) cikk a Wigner-SZFI-ből


Az áprilisi tematikus számban munkatársaink összefoglalják a nanorészecskéken történő heterogén nukleációra vonatkozó elméleti eredményeket.

Az atomi felbontású fázismező elmélet, az ún. Phase-Field Crystal (PFC) model, a számítógépes anyagfizika egyik új és igen hatékony módszere (ld. korábbi összefoglalónkat [1]). A szerzők a nanorészecskéken történő nukleációs folyamatokra vonatkozó, - jelentős részben általuk elért -, eredményeket tekintették át. Érdekes felismerés többek között, hogy az idegen nanorészecske és a kristályos fázis rácsállandói közti eltéréssel nem-monoton változik a nukleációs gát magassága és a kontakt szög, továbbá, hogy a részecske-indukált kristályosodás makroszkopikus skálán jól működő szabad növekedés kontrollált modellje már nem érvényes néhány nm-es részecskék esetén.

[1] H. Emmerich, H. Löwen, R. Wittkowski, T. Gruhn, G. I. Tóth, G. Tegze, L. Gránásy: Adv. Phys. 61, 665-743 (2012).

2014. április 03, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TOMPA KÁLMÁN (MTA Wigner FK SZFI): Fehérjemolekula modellek és a valóság (2014-04-08 10:00)

2014. március 28, péntek
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BARCZA GERGELY (MTA Wigner FK SZFI): Nemlokális sűrűségmátrixos renormálásicsoport-algoritmus alkalmazása erősen korrelált rendszerekre (PhD házivédés) (2014-04-02 10:00)

2014. március 27, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PÉTER LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): Amikor lyuk van a csövön, csak nem ott, ahol kéne (2014-04-01 10:00)

2014. március 20, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SÜTő ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI): Galilei-invariancia korlátos kvantumrendszerekben (2014-03-25 10:00)

2014. március 19, szerda
Nature Nanotechnology cikk munkatársunktól

Az MRS Bulletin egy oldalon át méltatja egy nemrég megjelent, munkatársunk által is jegyzett, Nature Nanotechnology cikk eredményeit

Gali Ádám és nemrég ledoktorált kollégája, Vörös Márton társszerzők abban a Nature Nanotechnology cikkben, amelyet az MRS Bulletin [vol. 39, (2014) p. 101] egy oldalon át mutatott be. Gali Ádám és munkatársai számításokkal megjósolták, hogy az ún. SiV színcentrum stabil nagyon kis nanogyémántban is, és a kvantumbezártság kék irányba tolja el a kibocsátott fény hullámhosszát. Orosz, német és USA-beli kutatók meteoritokból származó nanogyémántokon igazolni tudták az elméleti jóslatokat. Ezen stabil színcentrumokat tartalmazó nanogyémántok fontosak lehetnek fluoreszcens biológiai jelzőrendszerként.

2014. március 19, szerda
Physical Review Letters cikk munkatársunktól

A Physical Review Letters folyóirat a borítólapjára rakta munkatársunk legfrissebb cikkének egyik ábráját.

Gali Ádám korábbi doktoranduszával, Vörös Mártonnal, közölt cikket UC Davis-i kutatókkal együttműködésben újfajta nanokompozit elektronszerkezetéről, amely ígéretes hatékony, nanokristály alapú napelemek előállítására.

2014. március 17, hétfő
Húszan vehették át a Széchenyi-díjat a Parlamentben


Farkas Győző is elismerésben részesült

"A magyarországi lézerfizikai kutatások megteremtésében való közreműködése, valamint az attofizika tudományágának megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat Farkas Győző, az MTA doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutató professor emeritusa.

2014. március 06, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ASBÓTH JÁNOS (MTA Wigner FK SZFI): Chiral symmetry and Majorana fermions in periodically driven quantum wires (2014-03-11 10:00)

2014. február 27, csütörtök
Szeminárium

SZABÓ ZSOLT (BME, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék, vendéglátó: Füzi János): Elektromágneses Metaanyagok és Alkalmazásaik (2014-03-04 10:00)

2014. február 21, péntek
Febr. 17: Tóth Gyula Akadémiai Ifjúsági Díjat nyert


"A kristálymagképződés elméleti es számítógépes vizsgálata kontinuum modellek keretein belül" című pályamunkájával elnyerte az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

2014. február 21, péntek
PRL cikk kollégáinktól

A Physical Review Letters kollégáink cikkét választotta "A Szerkesztő Ajánlatának".

Vukics András, Tobias Grießer, és Domokos Péter cikke az A-négyzet probléma eliminálásáról szól az üreg kvantum elektrodinamikában.

2014. február 20, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VUKICS ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI): Az A-négyzet probléma eliminálása a rezonátoros kvantumelektrodinamikából (2014-02-25 10:00)

2014. február 15, szombat
Szeminárium

JANNIK MEYER (University of Vienna, vendéglátó: Kamarás Katalin): Exploring low-dimensional materials by high-resolution microscopy (2014-02-20 14:00)

2014. február 13, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KANÁSZ-NAGY MÁRTON (BME, vendéglátó: Asbóth János): Theory of confinement-induced interlayer molecular resonances (2014-02-18 10:00)

2014. február 06, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

FAIGEL GYULA (MTA Wigner FK SZFI): A 2013 évi tudományos teljesítményről szóló ismertetés, vagy ami elmaradt a karácsonyi összejövetelen (2014-02-11 10:00)

2014. január 26, vasárnap
WIGNER FK SZFI Szeminárium

ZÓLYOMI VIKTOR (MTA Wigner FK SZFI): Grafénmentes kétdimenziós anyagok hajnala (2014-01-31 10:00)

2014. január 23, csütörtök
Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Extrém elektromágneses hullámok kvantumos tulajdonságai (2014-01-28 10:00)

2014. január 16, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

DAVID DASENBROOK (Département de Physique Théorique, Université de Genève, CH-1211 Genève, Switzerland, vendéglátó: Asbóth János): Electron Waiting Times in Quantum-Coherent Conductors (2014-01-21 13:00)

2014. január 16, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZILÁGYI EDIT (MTA Wigner FK RMI): Nanostruktúrák vizsgálata ionnyalábokkal (2014-01-21 10:00)

2014. január 09, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HARTMANN PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Szédítő porszemcsék, avagy hogyan mérjünk 3000 Tesla-n (2014-01-14 10:00)

2014. január 04, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HAGYMÁSI IMRE (MTA Wigner FK SZFI): Nehézfermionos és vegyes valenciájú viselkedés kiterjesztett periodikus Anderson-modellekben
(PhD házivédés) (2014-01-09 10:00)

2014. január 02, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BERKESI KATA (MTA Wigner FK SZFI): Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon
(PhD elővédés) (2014-01-07 10:00)

2014. január 02, csütörtök
News & Views cikk a Nature Physics-ben a Wigner SZFI-ből

Gránásy László és Tóth Gyula szerzőségével News & Views cikk jelent meg a Nature Physics folyóirat januári számában.

Cikkükben a szerzők, a Tan és munkatársai [1] által elsőként megfigyelt komplex kristálycsíra-képződési útvonalak jelentőségét tárgyalják, majd saját elméleti eredményeikkel [2] kiegészítve új megvilágításba helyezik az anyagtudomány ezen gyakorlati szempontból is alapvető fontosságú kérdését.

[1] P. Tan et al., Nature Phys. 10, 73 (2014).

[2] G.I. Tóth et al., Phys. Rev. Lett. 107, 175702 (2011).

2013. december 13, péntek
Pergerné Klupp Gyöngyi Newton ösztöndíjas


Pergerné Klupp Gyöngyi 2014. januárjától két évre elnyerte az angol Royal Society Newton-ösztöndíját. Gratulálunk!

Az ösztöndíj lehetőséget teremt a világ legkiválóbb fiatal kutatói számára, hogy az Egyesült Királyság kutatóintézeteiben dolgozzanak két évig. Az ösztöndíjat közösen finanszírozza a British Academy és a Royal Society.

2013. december 12, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

IVÁDY VIKTOR (MTA Wigner FK SZFI): Theoretical investigation of the single photon emitter carbon antisite - vacancy pair in 4H-SiC
&
The role of the screening in the density functional applied on correlated orbitals in an sp3 (2013-12-17 10:00)

2013. december 12, csütörtök
Ötven éves a magyar lézer


(c) Czitrovszky Aladár

Rendezvényen emlékeztünk meg a magyar lézerfejlesztés ötvenedik évfordulójáról.

A rendezvényen részt vett a lézerfejlesztés sok, még ma is élő úttörője, köztük Csillag László, Varga Péter, Farkas Győző és Rózsa Károly. A rendezvényt az Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály rendezte. A rendezvényen készült képeket az alábbi kinken tekinthetik meg.

2013. december 05, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RICZ SÁNDOR (MTA Atommagkutató Intézet, vendéglátó: Czitrovszky Aladár): Aszimmetrikus fotoelektron emisszió foton-atom és foton-H2 molekula kölcsönhatásban (2013-12-10 11:10)

2013. december 05, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KÖVÉR ÁKOS (MTA Atommagkutató Intézet, vendéglátó: Czitrovszky Aladár): Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben (2013-12-10 11:00)

2013. december 04, szerda
Szeminárium

MARTA BAJKO AND JUAN CARLOS PEREZ (CERN, vendéglátó: Czitrovszky Aladár): Superconducting magnets and related technology in LHC and LHC upgrades (2013-12-09 10:00)

2013. november 28, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PERGERNE KLUPP GYÖNGYI (MTA Wigner FK SZFI): Fém-szigetelő átalakulás követése kémiai nyomás változtatásával fulleridekben (2013-12-03 10:00)

2013. november 27, szerda
Kálmán Orsolya Junior Prima díjat kapott


Tíz fiatal tudós vehette át a Junior Prima Díjat a magyar tudomány kategóriában a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

Kilenc természettudós mellett egy irodalomtudománnyal foglalkozó szakembert ismertek el idén. A díjazottak: Gyuranecz Miklós (állatorvos-tudomány), Katona Gergely (idegtudományok), Kálmán Orsolya (fizika), Mándity István (kémia), Must Anita (orvostudomány), Orbulov Imre Norbert (anyagtudomány és -technológia), Szász A. Marcell (rákkutatás), Tamás Ábel (irodalomtudomány), és Zádori Dénes (orvostudomány).

2013. november 21, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SIMON FERENC (BME, Fizika Tanszék, vendéglátó: Kiss Annamária): A spin-relaxáció új, egyesített elmélete (2013-11-26 10:00)

2013. november 14, csütörtök
Szeminárium

FARKAS ILLÉS (ELTE TTK, vendéglátó: Hartmann Péter): Technológiai, társadalmi és biológiai hálózatok átfedő moduljainak azonosítása és értelmezése (http://CFinder.org) (2013-11-19 10:00)

2013. november 07, csütörtök
Szeminárium

PHILIPPE CLAUDIN (École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles, vendéglátó: Börzsönyi Tamás): Sand dunes, ripples, chevrons and bars -- formation mechanisms and scaling laws (2013-11-12 10:00)

2013. november 02, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LUCA SALASNICH (University of Padova, vendéglátó: Szirmai Gergely): Time-dependent density functional of the Fermi gas in the BCS-BEC crossover (2013-11-07 10:00)

2013. október 31, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KAMARÁS KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Töltött szén nanocsövek (2013-11-05 10:00)

2013. október 24, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Wigner Jenő és a ´kvantum disszidensek´ (2013-10-29 10:00)

2013. október 17, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

KEREKES ATTILA (MTA Wigner FK SZFI): Inhalációs aeroszolok célzott légúti depozíciójának méréstechnikája (2013-10-22 10:00)

2013. október 10, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VEREBÉLYI TAMÁS (MTA Wigner FK SZFI): Kalorimetria a világban és itthon (2013-10-15 10:00)

2013. október 03, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BRIAN TARASINSKI (Instituut-Lorentz, Leiden, vendéglátó: Asbóth János): Scattering approach to topological phases in quantum walks (2013-10-08 10:00)

2013. szeptember 26, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

URMAS NAGEL (National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, Estonia, vendéglátó: Penc Karlo): Terahertz Spectroscopy of Spin Waves in Multiferroic BiFeO3 in High Magnetic Fields (2013-10-01 10:00)

2013. szeptember 19, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SOMFAI ELLÁK (MTA Wigner FK SZFI): Skálainvariáns dinamika táguló térben (2013-09-24 10:00)

2013. szeptember 06, péntek
Befejeződött az SMM 21 Konferencia


A következő SMM konferenciára két év múlva kerül sor

2013. szeptember 1-4. között sikeresen lezajlott a lágymágneses anyagok tudósainak legnagyobb nemzetközi eseménye, a Soft Magnetic Materials 21 Conference a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

A Nemzetközi Szervező Bizottság döntése alapján a stafétabotot ünnepélyes keretek között, a konferencia záró bankettjén Brazília vette át. A következő SMM Konferencia megrendezésére 2015-ben Sao Pauloban kerül sor.

2013. augusztus 29, csütörtök
Szeminárium

OBUSE HIDEAKI (Department of Applied Physics, Hokkaido University, Japan, vendéglátó: Asbóth János): Network model for 2D and 3D Z_2 topological insulators and its relation to quantum walks (2013-09-03 10:00)

2013. augusztus 29, csütörtök
A mágneses anyagok tudósainak seregszemléje az Akadémián

Soft Magnetic Materials 21 Konferencia (SMM 21)

A világ majd 40 országa mintegy 300 kutatójának részvételével kezdődik hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián a lágymágneses anyagok tudósainak legnagyobb nemzetközi eseménye, a Soft Magnetic Materials 21 Conference (SMM 21). A kétévente megrendezett konferenciának az 1983-as egri, valamint az 1999-es balatonfüredi rendezvény után immár harmadszor ad otthont Magyarország, ami a hazai mágneses kutatások nemzetközi elismerését jelzi.

A konferencia elnöke Varga Lajos Károly.

2013. augusztus 26, hétfő
Állami kitüntetések az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából


Czitrovszky Aladár a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott

Czitrovszky Aladár, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet osztályvezetőjét Magyarország Köztársasági Elnöke az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki.

A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között 2013. augusztus 22-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Felolvasótermében.

Czitrovszky Aladár az új akusztooptikai eszközök, az interferometrikus és fényszórásos módszerek kifejlesztéséért, továbbá a modern kvantumoptikai méréstechnikában és a lézeralkalmazásban elért eredményeiért, szerteágazó – az aeroszolkutatástól a nemlineáris optikán keresztül a környezetvédelemig terjedő – kutatás-fejlesztési tevékenységéért részesült az elismerésben.

2013. augusztus 12, hétfő
SMM 21 Konferencia

A nemzetközi tudományos konferencia elnöke Varga Lajos Károly

2013. szeptember 1-4. között kerül megrendezésre a Lágymágneses Anyagok (Soft Magnetic Materials 21) című, eszköz- és termékbemutatóval, poszterkiállítással egybekötött nemzetközi tudományos konferencia az MTA Székház Dísztermében és Felolvasótermében. A rendezvényre előreláthatólag 35 országból 250-300 résztvevő érkezésére számítunk.

2013. augusztus 08, csütörtök
Szeminárium

RONALD DICKMAN (Federal University of Minas Gerais, Brasil, vendéglátó: Juhász Róbert): Analysis of an information-theoretic model for communication (2013-08-13 10:00)

2013. július 02, kedd
Elhunyt Száger Márta


Életének 58. évében hosszú betegség után elhunyt Száger Márta, a Kristályfizikai Csoport munkatársa.

2013. június 24, hétfő
A Wigner SZFI legújabb eredményei a Nature Nanotechnology-ban

A Wigner SZFI két munkatársa, Bodrog Zoltán és Gali Ádám, a Nature Nanotechnology folyóiratban publikálták legújabb eredményüket az anyagtudomány, elméleti fizika és kvantumoptika metszéspontjában.

Mesterségesen előállított gyémánt nanohuzalokban olyan eddig ismeretlen színcentrumot, a látható fény spektrumának egy részét elnyelő kristályszerkezeti hibát fedeztek fel, amely szobahőmérsékleten tesz lehetővé kvantumbitműveleteket. A kísérleti és elméleti munkát a Harvard Egyetem, a Stuttgarti Egyetem, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatóival együttműködésben végezték.

2013. június 22, szombat
Szeminárium

JONATHAN EDGE (Lorentz Institute, Leiden University, vendéglátó: Asbóth János): Metallic phase of the quantum Hall effect in four-dimensional space (2013-06-27 10:00)

2013. június 20, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HALUSZKA DÓRA, KOLONICS ATTILA ÉS SZIPőCS RÓBERT (MTA Wigner FK SZFI): In vivo nemlineáris 3D mikroszkópia és néhány alkalmazása az orvosi diagnosztika és a gyógyszeripar területén (2013-06-25 10:00)

2013. június 13, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

BODROG ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): Hibaszimmetriák, szimmetriahibák - Kvantumbitek megvalósítása kristálybeli ponthibákkal - (2013-06-18 10:00)

2013. június 06, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

RÁCZ PÉTER (MTA Wigner FK SZFI): Ultragyors jelenségek vizsgálata nanolokalizált elektromágneses terekben (munkabeszámoló) (2013-06-11 10:30)

2013. június 06, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

HAJDARA IVETT (MTA Wigner FK SZFI): A kálium-lítium-niobát kristály fázisátalakulásának vizsgálata (munkabeszámoló) (2013-06-11 10:00)

2013. június 04, kedd
Elhunyt Tóth Ferenc


Életének 82. évében elhunyt Tóth Ferenc.

Tóth Ferenc 1956 óta dolgozott a KFKI-ban, és sokáig vezette az Elektronikai Osztályt. Számos műszert fejlesztettek ki és gyártottak le az osztályán. Életének utolsó éveiben a roncsolásmentes anyagvizsgálattal foglalkozott.

2013. május 30, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

TÓTH BENCE (MTA Wigner FK SZFI): A termomágneses Curie-switch (munkabeszámoló) (2013-06-04 10:30)

2013. május 30, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LACZAI NIKOLETTA (MTA Wigner FK SZFI): Polikristályos ittrium-oxi-ortoszilikátok előállítása és vizsgálata (munkabeszámoló) (2013-06-04 10:00)

2013. május 28, kedd
Magyarország a kvantumoptika nemzetközi térképén

Az "Artifitial Atoms: from Quantum Physics to Applications" című konferencia sikeresen lezajlott

Gali Ádám és Domokos Péter Lendület-csoportvezetők közös szervezésében 2013. május 20-23. között megrendezett nemzetközi konferenciára 14 országból mintegy 70 résztvevő érkezett.

2013. május 24, péntek
Neutronszórás Iskola

Idén 7. alkalommal kerül megrendezésre a Neutronszórás Iskola - 7th Central European Training School on Neutron Scattering

Az iskola szervezői az MTA Wigner FK, Neutronspektroszkópiai Osztálya és a Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont (Budapest Neutron Centre).

Az iskola időpontja 2013. majus 27-31.

Az előadások a 21/B. épület 3. emeleti Tanácstermében lesznek. Az előadások nyilvánosak, szívesen látunk minden érdeklődőt.

2013. május 23, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

VÁMOS LÉNÁRD (MTA Wigner FK SZFI): 1 kHz / 4 mJ-os lézerrendszer installálása és femtoszekundumos roncsolási küszöb mérése (munkabeszámoló) (2013-05-28 10:30)

2013. május 23, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZAKÁL ALEX (MTA Wigner FK SZFI): Atomi felbontású holográfia polikristályos mintán (munkabeszámoló) (2013-05-28 10:00)

2013. május 18, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

NEURÓHR KATALIN (MTA Wigner FK SZFI): Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai leválasztása és vizsgálata (PhD házivédés) (2013-05-23 10:00)

2013. május 17, péntek
Szeminárium

ZÖLDFÖLDI JUDIT (Universität Stuttgart, Materialprüfungsanstalt, vendéglátó: Mitcsenkov-Horváth Eszter): A legdrágább féldrágakő: lápisz lazuli - archeometriai vizsgálatok (2013-05-22 10:00)

2013. május 16, csütörtök
Szeminárium

MARK W. MEISEL (Microkelvin Laboratory, University of Florida, vendéglátó: Kamarás Katalin): Design and Discovery of New Photocontrolled Magnets: Nanoscaled ´Alchemy´ (2013-05-21 10:00)

2013. május 11, szombat
WIGNER FK SZFI Szeminárium

LAJKÓ MIKLÓS (MTA Wigner FK SZFI): Fluktuáló momentumok egy- és kétdimenziós Mott-szigetelőkben (PhD házivédés) (2013-05-16 10:00)

2013. május 09, csütörtök
Szeminárium

KOVÁCS ISTVÁN JÁNOS (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, vendéglátó: Kamarás Katalin): Ásványok infravörös fényben (2013-05-14 10:00)

2013. május 07, kedd
Új tagokat választott a Magyar Tudományos Akadémia


Domokos Péter levelező tag lett

Domokos Pétert, Intézetünk Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztályának osztályvezetőjét, Lendület program nyertest a 2013. évi tagválasztás során az MTA levelező tagjává választották.

2013. május 06, hétfő
Nemzetközi tudományos konferencia

Gali Ádám és Domokos Péter szervezésében

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet két Lendület-program nyertesének, Gali Ádám és Domokos Péter közös szervezésében 2013. május 20-23. között kerül megrendezésre az "Artificial Atoms: from Quantum Physics to Applications" című nemzetközi tudományos konferencia az MTA Székház Felolvasótermében.

2013. május 02, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZABÓ BALÁZS (MTA Wigner FK SZFI): Nyírási lokalizáció és rendeződés szemcsés anyagokban (munkabeszámoló) (2013-05-07 10:30)

2013. május 02, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

SZÁSZ KRISZTIÁN (MTA Wigner FK SZFI): Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával (munkabeszámoló) (2013-05-07 10:00)

2013. április 25, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

GYÖRGY KRISZTINA (MTA Wigner FK SZFI): (PhD házivédés) (2013-04-30 10:00)

2013. április 18, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

JUREK ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFI): Véges méretű rendszerek dinamikája intenzív röntgenimpulzusban (2013-04-23 10:00)

2013. április 11, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

DERZSI ARANKA (MTA Wigner FK SZFKI): Elektronfűtési mechanizmusok rádiófrekvenciás gázkisülésekben (munkabeszámoló) (2013-04-16 10:00)

2013. április 11, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

ÜNNEP RENÁTA (MTA Wigner FK SZFKI): Fotoszintetikus szervezetek tilakoid membrán szerkezetének vizsgálata kisszögű neutron szórásvizsgáló berendezés (SANS) segítségével (munkabeszámoló) (2013-04-16 10:30)

2013. április 06, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

SALAMON PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): Extraordinary properties of bent-core and rod-like nematic liquid crystals (PhD házivédés) (2013-04-11 10:00)

2013. április 04, csütörtök
Szeminárium

PROF. FLORIAN GEBHARD (Philipps Universitaet Marburg, vendéglátó: Legeza Örs): Excited states in poly-diacetylene chains: A Density-matrix-renormalization-group study (2013-04-09 10:00)

2013. március 28, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

PÉTER LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFKI): Hogyan pácoljunk vaslemezt? avagy Egy tudományos-technikai innovációs beruházás igaz története a XXI. századi Magyarországról (2013-04-02 10:00)

2013. március 21, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HORVÁTH ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFKI): Unortodox lézerek földön s egen (2013-03-26 10:00)

2013. március 15, péntek
Állami kitüntetéseket adott át az MTA elnöke


Forrás: MTA

Szőkefalvi-Nagy Zoltán, a fizikai tudomány doktora, az MTA Wigner FK RMI volt igazgatója a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke által adományozott elismerést az MTA elnöke adta át a székház Felolvasótermében.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vette át az MTA elnökétől Szőkefalvi-Nagy Zoltán, aki az elmúlt 45 évben a Van de Graaff-gyorsító mellett végzett eredményes kutatómunkájáért, a kulturális örökség részét képező műtárgyak roncsolásmentes vizsgálatában és a fémtartalmú fehérjék analízisében elért, nemzetközi figyelmet kiváltó eredményeiért, kiváló intézetvezetői tevékenységéért kapta az elismerést.

2013. március 15, péntek
Széchenyi-díjak átadása az Országház kupolacsarnokában


Forrás: Magyar Televízió

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Mezei Ferenc, Oszlányi Gábor és Sütő András vehetett át díjat

Mezei Ferenc akadémikus, intézetünk tudományos tanácsadója a neutronkutatásban elért, nemzetközileg kimagasló eredményeiért és a magyar ipar által nagy értékben exportált neutronoptikai berendezések kifejlesztéséért, nemzetközileg is nagyrabecsült tudományos munkássága elismeréseként vehette át a kitüntetést.


Forrás: Magyar Televízió

Megosztott Széchenyi-díjat vehetett át Oszlányi Gábor és Sütő András, mindketten fizikusok, tudományos tanácsadók, az MTA doktorai a krisztallográfiai fázisprobléma megoldására alkalmas, világszerte alkalmazott új eljárás kidogozásáért, tudományos eredményeik elismeréseként.

2013. március 14, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

JUHÁSZ RÓBERT (MTA Wigner FK SZFKI): Dinamika inhomogén közegben: A diffúziótól a járványterjedésig (munkabeszámoló) (2013-03-19 10:00)

2013. március 07, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HAGYMÁSI IMRE (MTA Wigner FK SZFKI): Periodikus Anderson-modell korrelált vezetési elektronokkal (munkabeszámoló) (2013-03-12 10:00)

2013. február 28, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HOLL ANDRÁS (MTA könyvtár, Konkoly Obszervatórium, vendéglátó: Omákel Judit): Open Access - arXiv, SCOAP3, REAL (2013-03-05 10:00)

2013. február 26, kedd
Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjakat


Kurucz Zoltán díjat vehetett át

Kurucz Zoltán tudományos munkatárs a Kolletektív kvantum memóriák: spinsokaságok a kvantuminformatikában című pályamunkájáért elismerésben részesült.

2013. február 23, szombat
Szeminárium

IGOR JEX (Czech Technical University in Prague, vendéglátó: Kiss Tamás): Quantum walks with linear optics (2013-02-28 10:00)

2013. február 21, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

KISS ANNAMÁRIA (MTA Wigner FK SZFKI): Újszerű Kondo-fizika urános és szamáriumos nehézfermion rendszerekben (2013-02-26 10:00)

2013. február 14, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

VINCZE IMRE (MTA Wigner FK SZFKI): Félfémes Co2FeZ (Z=Al,Ga,Si,Ge) - hoax? (2013-02-19 10:00)

2013. február 07, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

IHOR KOROLOV (MTA Wigner FK SZFKI): Development of an experimental apparatus for charge transfer rate coefficient measurements (Alkalmazott Kutatási Díj előadás) (2013-02-12 10:00)

2013. január 31, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TEMLEITNER LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFKI): Rendezetlenség kristályos fázison - diffrakció és szimuláció (2013-02-05 10:00)

2013. január 24, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFKI): Alagút-effektus és Wigner-idő (2013-01-29 10:00)

2013. január 17, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

KUTASI KINGA (MTA Wigner FK SZFKI): Reaktív kisülési plazmák a biomedika és nanotechnológia szolgálatában (Publikációs Díj előadás) (2013-01-22 10:00)

2013. január 10, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HARTMANN PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): Fény-mező elvű térbeli részecskedetektálás (2013-01-15 10:00)

2013. január 03, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

JÓVÁRI PÁL (MTA Wigner FK SZFKI): Többkomponensű kalkogén üvegek szerkezetvizsgálata (2013-01-08 10:00)

2012. december 30, vasárnap
Szeminárium

HALÁSZ GÁBOR (Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, Oxford, United Kingdom, vendéglátó: Asbóth János): Mozgékony defektusok Kitaev hatszögrács modelljében (2013-01-04 13:00)

2012. december 30, vasárnap
Szeminárium

KÓMÁR PÉTER (Harvard University, USA, vendéglátó: Asbóth János): Optomechanika több foton módussal (2013-01-04 10:00)

2012. december 29, szombat
Szeminárium

BARTÓK ANDRÁS (Laboratoire de Génie Electrique de Paris (Franciaország), vendéglátó: Péter László): AMR szenzorok multiscale (többléptékű) modellezése (2013-01-03 10:00)

2012. december 13, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TÓTH BENCE (MTA Wigner FK SZFKI): Elektrolitikus nanoszerkezetek mágneses ellenállásának vizsgálata (PhD házivédés) (2012-12-18 10:00)

2012. december 06, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

SZÁLLÁS ATTILA (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-12-11 10:00)

2012. december 01, szombat
Szeminárium

JAN DAHLHAUS (Insituut-Lorentz, Leiden, Hollandia, vendéglátó: Asbóth János): Transport signatures of topological superconducting wires (2012-12-06 14:00)

2012. december 01, szombat
Szeminárium

RALF STANNARIUS (Dept. of Nonlinear Phenomena, University of Magdeburg, Germany, vendéglátó: Börzsönyi Tamás): Pattern formation of granular matter in a flat rotating box (2012-12-06 10:00)

2012. november 29, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

DEÁK ANDRÁS (MTA-TTK MFA, vendéglátó: Hartmann Péter): Plazmonikus nanorészecskék kölcsönhatása szerves félvezetőkkel (2012-12-04 10:00)

2012. november 28, szerda
Idén hatodik alkalommal osztották ki a Junior Prima Díjat


Tóth Gyula díjat kapott

Tóth Gyula fizikus az elméleti és számítógépes anyagtudomány kiemelkedően tehetséges, erősen motivált fiatal kutatója, aki a megszilárdulási folyamatok, ezeken belül a kristálymagképződés térelméleti modellezése terén ért el nemzetközi szinten jelentős eredményeket. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóját Pálinkás József, az MTA elnöke, Faigel Gyula, az MTA rendes tagja, Kamarás Katalin, az MTA levelező tagja, valamint Gránásy László, az MTA doktora ajánlotta az elismerésre. Az eredményeit eddig 23 tudományos publikációban közlő Tóth Gyula kiváló példája a nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően teljesítő, fiatal, ambiciózus magyar kutatónak.

2012. november 22, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

VEREBÉLYI TAMÁS (MTA Wigner FK SZFKI): Fehérjék mozgékonyságának vizsgálata szélesjelű NMR-spektroszkópiával (munkabeszámoló) (2012-11-27 10:00)

2012. november 16, péntek
Szeminárium

KőHÁZI-KIS AMBRUS (Kecskeméti Főiskola, vendéglátó: Hartmann Péter): Lézerek hangolható rádiófrekvenciális rezonanciái (2012-11-21 10:00)

2012. november 08, csütörtök
Szeminárium

DOMOKOS PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): Munkára fogott kvantummechanika (a 2012. évi fizikai Nobel díj) (2012-11-13 10:00)

2012. november 01, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TOMPA KÁLMÁN (MTA Wigner FK SZFKI): Merev hidrogén rács és mozgékonyság fehérjékben (Hydrogen `skeleton` and mobility in proteins) (2012-11-06 10:00)

2012. október 25, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

DONKÓ ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFKI): Franck-Hertz kísérlet: 100 éve és ma. (2012-10-30 10:00)

2012. október 11, csütörtök
Szeminárium

HENRI ALLOUL (Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, vendéglátó: Kamarás Katalin): NMR investigation of the Pressure induced Mott transition to Superconductivity in the Cs3C60 isomeric compounds (2012-10-16 10:00)

2012. október 04, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

BODROG ZOLTÁN (MTA Wigner FK SZFKI): Spin-spin kölcsönhatás számítása a PAW módszerben (munkabeszámoló) (2012-10-09 10:00)

2012. szeptember 28, péntek
Szeminárium

SZFKI WORKSHOP (MTA Wigner FK SZFKI): Iglói Ferenc 60. születésnapja alkalmából a tanítványai által tartandó workshop (2012-10-03 10:00)

2012. szeptember 20, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

GALI ÁDÁM (MTA Wigner FK SZFKI): Electro-luminescence of single nitrogen-vacancy defect in diamond: theory (2012-09-25 10:00)

2012. szeptember 17, hétfő
Bányász István SPIE Senior Member


Bányász Istvánt a Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Igazgató Tanácsa és Tagsági Bizottsága szenior taggá választotta. Az SPIE szenior tagjainak teljes listája a megadott linken található.

2012. szeptember 15, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

ZÓLYOMI VIKTOR (MTA Wigner FK SZFKI): Megvalósítani a lehetetlent: Kétdimenziós szilíciumtól az óriási hiperfinom kölcsönhatást mutató szén nanocsövekig (2012-09-20 10:00)

2012. szeptember 13, csütörtök
Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFKI): Digitális véletlen és fekete sugárzás (2012-09-18 10:00)

2012. szeptember 06, csütörtök
Szeminárium

PROF. KATTERA A. SURESH (Centre for Soft Matter Research, Bangalore, vendéglátó: Éber Nándor): Electrical conductivity of  Langmuir – Blodgett  films of some novel discotic mesogenic molecules (2012-09-11 10:00)

2012. szeptember 04, kedd
Lánchíd-díjat kapott Kroó Norbert


A másik két díjazott Sebestyén Márta népdalénekes és Oplatka András író.

Martonyi János külügyminiszter átadta Kroó Norbert fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia volt alelnökének a Magyarország Nemzetközi Kapcsolataiért elismerést 2012. augusztus 31-én a Külügyminisztériumban.

A külügyminiszter évente a Lánchíd 1842. évi alapkőletételének évfordulójához kötődve, három olyan személyiségnek adja át a díjat, akik a magyar külkapcsolatok ápolásában, fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végeznek.

2012. augusztus 25, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TAKASHI TONEGAWA (Department of Physics, Kobe University, Japan, vendéglátó: Penc Karlo): Ground-State Phase Diagram of an Anisotropic S=2 Antiferromagnetic Quantum Spin Chain: Existence of the Intermediate-D Phase (2012-08-30 10:00)

2012. augusztus 22, szerda
Kitüntették Farkas Győzőt


Augusztus 20.-a alkalmából állami kitüntetést kapott Farkas Győző.

A Lézerfizikai Osztály munkatársa az Einstein-egyenlet új, sokfotonos, illetve alagútemisszió révén történő kimutatásáért, valamint az „attofizika" megszületését eredményező, az eddigi legrövidebb attoszekundumos fény- és elektronimpulzusok megvalósításának felismeréséért vehette át a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét.

2012. június 30, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

GALI ÁDÁM (MTA Wigner FK SZFKI): Electro-luminescence of single nitrogen-vacancy defect in diamond: theory (2012-07-05 10:00)

2012. június 28, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TEGZE GYÖRGY (MTA Wigner FK SZFKI): Kristályos önszerveződés határfelületeken: kétdimenziós kristályok (munkabeszámoló) (2012-07-03 10:00)

2012. június 27, szerda
Intézetünk munkatársai, a Nature Communicationsban


Klupp Gyöngyi, Matus Péter és Kamarás Katalin, Intézetünk munkatársai, a Nature Communications online folyóiratban közölték legújabb eredményeiket a nagy rácsállandójú szupravezető fulleridsókban kimutatott Jahn-Teller effektusról.

Ezek az anyagok alacsony hőmérsékleten, mérsékelt nyomás hatására szupravezetővé válnak, de légköri nyomáson szigetelők. A szigetelő fázisban a fullerénmolekulák távol vannak egymástól, ezért a vezetési elektronok a molekulákon lokalizálódnak. Ez az úgynevezett Mott-lokalizáció a molekula igen kismértékű torzulását okozza, ami rezgési spektroszkópia segítségével kellő érzékenységgel kimutatható. A torzulás mechanizmusa az ún. Jahn-Teller effektus, azaz az elektronok kölcsönhatása a molekuláris rezgésekkel. Hasonló szigetelő állapotok más anyagokban, pl. a kuprát szupravezetőkben, is kialakulnak, de ez az első eset, ahol az ezekben fellépő kölcsönhatást egyértelműen azonosítani lehetett. A nemzetközi együttműködésben készült közleményben a magyar csoport tevékenysége meghatározó: az összes bemutatott mérés a budapesti laboratóriumban történt, és az értelmezésben is döntő szerepe volt a magyar kutatóknak, amit az is mutat, hogy a szerzők sorrendjében az első helyeket foglalják el.

2012. június 21, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TEGZE GYÖRGY (MTA Wigner FK SZFKI): Kristályos önszerveződés határfelületeken: kétdimenziós kristályok (munkabeszámoló) (2012-06-26 10:30)

2012. június 21, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TÓHÁTI HAJNALKA (MTA Wigner FK SZFKI): Szétválasztott szén nanocsövek tulajdonságai (munkabeszámoló) (2012-06-26 10:00)

2012. június 16, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

BERKESI KATA (Pannon Egyetem, vendéglátó: Péter László): Adszorpciós folyamatok radioelektrokémiai vizsgálata (2012-06-21 10:40)

2012. június 16, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HORNOS TAMÁS (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-06-21 10:00)

2012. június 16, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TICHY-RÁCS ÉVA (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-06-21 10:20)

2012. június 14, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HAJDARA IVETT (MTA Wigner FK SZFKI): A káliumm-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete (PhD házivédés) (2012-06-19 10:00)

2012. június 09, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

ALMÁSY LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFKI): (2012-06-14 10:40)

2012. június 09, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

NÉMETH KATALIN (MTA Wigner FK SZFKI): Egyfalú szén nanocsövek funkcionalizálása és optikai spektroszkópiás vizsgálata (munkabeszámoló) (2012-06-14 10:00)

2012. június 09, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

OSZETZKY DÁNIEL (MTA Wigner FK SZFKI): Optikai felületek vizsgálata és minősítése interferometrikus módszerrel (munkabeszámoló) (2012-06-14 10:20)

2012. június 08, péntek
Szeminárium

BABCSÁN NORBERT (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft, BAY-LOGI, vendéglátó: Tüttő István): Fémolvadék kolloidok és vizsgáló technikái (2012-06-13 10:00)

2012. június 07, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

DÉGI JÚLIA (MTA Wigner FK SZFKI): Az Észak-Dunántúl kéregszerkezete és tektonikai fejlődése kőzettani vizsgálatok alapján (munkabeszámoló) (2012-06-12 10:30)

2012. június 07, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

MILE VIKTÓRIA (MTA Wigner FK SZFKI): Mit tudok a kalcium-halogenid oldatok szerkezetéről? (munkabeszámoló) (2012-06-12 10:00)

2012. június 04, hétfő
ELFT díjat kapott Hartmann Péter


Hartmann Péter, a WIGNER SZFI munkatársa vehette át a 2012-es Budó Ágoston Díjat.

A Budó Ágoston-díjat olyan kutató kaphatja meg, aki az optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén kimagasló eredményt ért el.

2012. június 02, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

RÁCZ PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata (PhD házivédés) (2012-06-07 10:00)

2012. május 31, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

NEURÓHR KATALIN (MTA Wigner FK SZFKI): Néhány különleges fémes nanoszerkezet előállítása elektrokémiai leválasztással (munkabeszámoló) (2012-06-05 10:30)

2012. május 31, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

LACZAI NIKOLETTA (MTA Wigner FK SZFKI): Lutécium-ittrium-ortoszilikát porok előállítása és vizsgálata (munkabeszámoló) (2012-06-05 10:00)

2012. május 30, szerda
Lendületben a magyar tudomány

37 kimagasló teljesítményű kutató, köztük Legeza Örs alapíthat új kutatócsoportot a Lendület programban

Az MTA-n negyedik alkalommal hirdették ki a Lendület Fiatal Kutatói Program nyerteseit. A kormány támogatásával idén 1 250 millió forint áll rendelkezésre a kimagasló teljesítményű kutatók elvándorlásának megállítását és a magyar tudományos kutatóhelyek versenyképességének növelését szolgáló kutatások finanszírozására. A program keretében 37 kutatócsoport kezdhet hozzá ígéretes kutatási tervei megvalósításához.

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Részecske- és Magfizikai Intézetében Bajnok Zoltán és Orbán Gergő nyertek támogatást.

2012. május 26, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

SALAMON PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-05-31 10:30)

2012. május 26, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

MATUS PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): Fém-szigetelő átalakulás nagy rácsállandójú alkáli fulleridekben (munkabeszámoló) (2012-05-31 10:00)

2012. május 24, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

KOVÁTS ÉVA (MTA Wigner FK SZFKI): Fullerén kokristályok (munkabeszámoló) (2012-05-29 10:30)

2012. május 24, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

LENGYEL KRISZTIÁN (MTA Wigner FK SZFKI): Protonok a sztöchiometrikus LiNbO3 kristályrácsában (munkabeszámoló) (2012-05-29 10:00)

2012. május 19, szombat
Szeminárium

F. ALBERTO GRÜNBAUM (University of California, Berkeley, vendéglátó: Kiss Tamás): Spectral methods for discrete time quantum walks, limit laws and recurrence (2012-05-24 10:00)

2012. május 17, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TÓTH BENCE (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-05-22 10:30)

2012. május 17, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

HARSÁNYI ILDIKÓ (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-05-22 10:00)

2012. május 13, vasárnap
Akadémiai elismerés

Fizikai Díjat vehetett át Pusztai Tamás

Fizikai Díjat kapott Pusztai Tamás PhD, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, aki meghatározó szerepet játszott a polikristályos megszilárdulás térelméleti módszerének kidolgozásában. Munkái több alkalommal kerültek nemzetközi tudományos folyóiratok, köztük a Nature Materials címlapjára. Eddig megjelent 68 publikációjára körülbelül 1000 független hivatkozás érkezett.

2012. május 12, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

ROMHÁNYI JUDIT (MTA Wigner FK SZFKI): Exotic ordering and multipole excitations in anisotropic systems (PhD házivédés) (2012-05-17 10:00)

2012. május 09, szerda
Konferencia Mátraházán

Sikeresen lezajlott a tudományos konferencia Domokos Péter és Kiss Tamás szervezésében

Domokos Péter és Kiss Tamás szervezésében 2012. május 3-7. között a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülőben rendeztük meg a "Workshop on the dynamics and asymptotics in the Dicke model and quantum networks" című konferenciát. A találkozón 15 külföldről meghívott előadó vett részt, emellett 10 rövidebb előadást hallgatott meg az 56 résztvevő. Egyöntetű vélemény szerint a jó hangulatú találkozó sikeresen megfelelt a tudományos műhely jellegnek, a diszkussziók és előadások szakmailag nagyon hasznosnak bizonyultak minden résztvevő számára.

2012. május 07, hétfő
Világra szóló csúcstechnológiai beruházás Magyarországon

Sajtótájékoztatón mutatták be az MTA Wigner FK-ban épülő CERN&WIGNER adatközpont-beruházást.

A világszínvonalú adatközpont a CERN@WIGNER projekt keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg a Wigner FK-ban. A CERN felhívására 28 országból érkeztek pályázatok és a magyarok többek között a svájciakat, a svédeket és a norvégokat megelőzve nyerték el a lehetőséget arra, hogy Magyarországon az Európai Nukleáris Kutatási Szervezettel együttműködésben megépülhessen az első ultraszélessávú hálózatot használó adatfeldolgozó centrum. "A már meglévő sikeres együttműködésen túl mostantól egy másik módon is kötődik egymáshoz a két fél: egy csúcstechnológiájú adatkapcsolat jön létre Budapest és a CERN között" – fogalmazott Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója. Lévai Péter a CERN agyközpontjának implantátumaként nevezte a rendszert, amelyet az adattárolás területén megtett komoly tudományos lépés eredményének tekint.

2012. május 05, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

VERES TAMÁS (MTA Wigner FK SZFKI): Ni-Ti multirétegek vizsgálata (munkabeszámoló) (2012-05-10 10:30)

2012. május 05, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

KEREKES ATTILA (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-05-10 10:00)

2012. május 03, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

DOMBI PÉTER (MTA Wigner FK SZFKI): Hosszú rezonátoros Ti:zafír oszcillátorok fejlesztése és felhasználása az alap- és alkalmazott kutatásban (Alkalmazott Kutatási Díj előadás) (2012-05-08 10:00)

2012. április 23, hétfő
Kétmilliárdért vesz műszereket az MTA

Évtizedek óta ez a legnagyobb műszerfejlesztés a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatában.

Kétmilliárd forintot költ műszervásárlásokra a Magyar Tudományos Akadémia - tájékoztatta a sajtót Pálinkás József, aki hétfőn hagyta jóvá egy pályázat eredményeit.

2012. április 21, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

TÓTH GYULA (MTA Wigner FK SZFKI): A heterogén kristálynukleáció mikroszkopikus aspektusai (munkabeszámoló) (2012-04-26 10:30)

2012. április 21, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

NAGY DÁVID (MTA Wigner FK SZFKI): Nem-egyensúlyi Dicke fázisátalakulás optikai rezonátorhoz csatolt Bose-Einstein kondenzátumban (munkabeszámoló) (2012-04-26 10:00)

2012. április 20, péntek
Gali Ádám legújabb eredménye a kvantumoptika területén

Gali Ádám, az MTA Wigner SZFI munkatársa egy Nature Photonics folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője.

Munkatársaival megmutatta, hogy szobahőmérsékleten elektromosan vezérelhető egy-foton kibocsátás érhető el szobahőmérsékleten (http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/abs/nphoton.2012.75.html). A kísérlet bebizonyította, hogy elméletileg megvalósítható egy olyan kvantumoptikai elvekre épülő számítógép, amelyet hagyományos társaihoz hasonlóan elektromos árammal működtethető. Gali Ádám a jelenség értelmezésében vette ki részét: megmutatta, hogy valóban az áram hatására történik a kristályból fénykibocsátás, nem valamilyen más jelenség következtében.

A közlemény megjelenése nagy érdeklődést váltott ki: az mta.hu (http://mta.hu/tudomany_hirei/a-napelemektol-a-kvantumszamitogepekig-129701/), az IOP Physicworld internetes folyóirata (http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/apr/18/new-single-photon-source-could-boost-quantum-cryptography) és a Nature szaklap is (http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7394/full/484291c.html) felhívja az olvasók figyelmét az elért eredményekre.

2012. április 19, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

VÁMOS LÉNÁRD (MTA Wigner FK SZFKI): Kalibrációs mérések a foton-korrelációs Nano-LDA-val 50nm-ig (munkabeszámoló) (2012-04-24 10:30)

2012. április 19, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

FAZAKAS ÉVA (MTA Wigner FK SZFKI): AlTi- alapú fémüvegek és nagyentrópiájú ötvözetek (munkabeszámoló) (2012-04-24 10:00)

2012. április 12, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

IHOR KOROLOV (MTA Wigner FK SZFKI): (munkabeszámoló) (2012-04-17 10:30)

2012. április 12, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

GYÖRGY KRISZTINA (MTA Wigner FK SZFKI): Atomabszorpciós spektrometriai kutatások optikai egykristályok vizsgálatára (munkabeszámoló) (2012-04-17 10:00)

2012. április 07, szombat
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

POTHOCZKI SZILVIA (MTA Wigner FK SZFKI): Orientációs korrelációk molekuláris folyadékokban (munkabeszámoló) (2012-04-12 10:00)

2012. április 05, csütörtök
Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFKI): Max Planck elfelejtett öröksége II (2012-04-10 10:00)

2012. április 04, szerda
Sorozat a Központi Fizikai Kutatóintézetről

Sugárzás csak az MR1-Kossuth Rádión!

Az egykor volt Központi Fizikai Kutatóintézetbe (KFKI) látogatott Farkas Erika A hely sorozatában.

A csillebérci csodaparkban először a kutatóreaktort és a hozzá tartozó különleges mérési munkákat ismerhették meg.

A második adásban folytatódott a KFKI-ról szóló sorozat, ezúttal a mikroelektronika területén kalandoztunk.

A sorozat befejező részében a lézertükrök világába vezette be Önöket Farkas Erika.

2012. április 04, szerda
Domokos Péter Lendület-csoportja a Magyar Televízióban

Vetélkedő az Akadémia kiválóságaival

Hazánk népszerű tudományos híradója, a Delta a Magyar Tudományos Akadémia közreműködésével "Lendületben a jövő – a motor a tudomány!" címmel vetélkedősorozatot indított. A műsor készítői elsősorban a diákok körében szeretnék népszerűsíteni az MTA Lendület program fiatal kutatóit és nemzetközileg is jelentős tudományos eredményeiket.

Az idén 48. születésnapját ünneplő műsor az Akadémia Lendület programjához csatlakozva szeretné felkelteni a fiatalabb generációk érdeklődését a kutatói pálya iránt. A műsor ösztönözni kívánja a tehetségeket, és a fiatalok példaképeivé szeretné avatni az akadémiai programban részt vevő kutatókat. A vetélkedőre egyrészt háromfős középiskolás csapatok, illetve 30 év alatti egyéni versenyzők, másrészt amatőr videósok jelentkezését várják. A műsor alkotói a Lendület program 28 nyerteséről egy-egy ötperces kisfilmet készítenek, amelyet a nézők a Delta február 4. és április 21. közötti adásaiban ismerhetnek meg. A portréfilmek végén az Akadémia kiválóságai minden héten feladják a vetélkedő egy-egy kérdését, amelyet a műsor honlapján további feladatok egészítenek ki. A válaszokat a szerkesztőség e-mailben, a delta@mtv.hu címre várja. A 14 hetes vetélkedő során az egyéni jelentkezők csoporttá is szerveződhetnek. Az eredményeket szakmai zsűri értékeli, 5 csapatot juttatnak a május 12-re tervezett döntőbe, amelyben a Lendület program kutatói mentorként személyesen is jelen lesznek.

2012. április 04, szerda
Gali Ádám Lendület-csoportja a Magyar Televízióban

Gali Ádám Lendület-csoportjában folyó kutatásokról egy rövid bemutató tekinthető meg a Magyar Televízió Delta műsorában április 7-én.

Gali Ádám Lendület-csoportjában folyó kutatásokról a Magyar Televízió Delta műsorában nézhető meg egy áttekintő, ismeretterjesztő kisfilm, amelyet április 7-én reggel 9 órakor fognak sugározni az m1 csatornán. A műsort néhány nappal később az mtv.hu/delta honlapon is meg lehet nézni.

2012. április 03, kedd
Újabb tagokkal bővült a magyarság láthatatlan szellemi múzeuma


Kroó Norbert akadémikus Magyar Örökség Díjat kapott

2012. március 24-én az MTA dísztermében immáron 66. alkalommal megrendezett díjátadón ismét hét jelentős magyar teljesítmény kapta meg azt a kitüntetést, hogy elfoglalhatja helyét a magyarság szellemi panteonjában.

A díj célja, hogy elősegítse kulturális értékeink újrafelfedezését, és erősítse halványodó nemzeti öntudatunkat és emlékezetünket.

A rangos polgári elismerésben tizenhét éve olyan magyar alkotók, intézmények és csoportok részesülnek, akik vagy amelyek tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport vagy tudomány gazdagodásához, ezáltal pedig a magyar társadalom erkölcsi és szellemi felemelkedéséhez.

A Magyar Örökség Díjat Hámori József professzortól Katona Gyula akadémikus, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke és Kroó Norbert akadémikus, az MTA volt alelnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke vette át.

2012. április 03, kedd
Doktorandusz cikkpályázat eredményhirdetése


Szabó Balázs, a Komplex Folyadékok Osztály munkatársa, az ELTE másodéves doktorandusza II. díjat kapott

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége közös cikkpályázatának zsűrije három kategóriában - Természet Világa, Élet és Tudomány, Valóság összesen harminc beérkezett pályamunkából a Természet Világa kategóriában Szabó Balázs: "Hogyan törik a szemcsés anyag, avagy egy különös analógia az optikával" c. pályázatának a II. díjat ítélte. Az I. díj nem került kiadásra.

A díjat 2012. március 28-án Vizi E. Szilveszter adta át.

2012. március 29, csütörtök
Szeminárium

PÁLYI ANDRÁS (ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék, vendéglátó: Hartmann Péter): Elektronállapotok koherens kontrollja szén nanocsövekben (2012-04-03 10:00)

2012. március 29, csütörtök
Konferencia Mátraházán


Tudományos konferencia Domokos Péter és Kiss Tamás szervezésében

Domokos Péter és Kiss Tamás szervezésében 2012. május 3-7. között a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülőben kerül megrendezésre a "Workshop on the dynamics and asymptotics in the Dicke model and quantum networks" című konferencia.

További információ: http://cqed.szfki.kfki.hu/matrahaza/

2012. március 22, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

KOVÁCS ISTVÁN (MTA Wigner FK SZFKI): Végtelenül rendezetlen kritikus viselkedés magasabb dimenziós kvantum rendszerekben (PhD házivédés) (2012-03-27 10:00)

2012. március 15, csütörtök
Szeminárium

KÉZSMÁRKI ISTVÁN (BME - Fizika Tanszék, vendéglátó: Faigel Gyula): Új magneto-optikai módszerek a maláriakutatás és maláriadiagnózis területén (2012-03-20 10:00)

2012. március 09, péntek
Science publikáció kollégánk részvételével


Gábris Aurél részvételével végzett kísérletben kvantumrendszerek szimulációját hajtották végre fényimpulzusokkal

A nemzetközi együttműködésben végzett kutatás egy kétdimenziós kvantumos bolyongás rugalmas optikai megvalósítására irányult. A kvantumos bolyongás rugalmas megvalósításával a kutatóknak lehetősége nyílt különböző típusú részecskék változatos kölcsönhatásainak szimulálására. A kéziratot a Science folyóirat szerkesztősége a Science Express című on-line kiadványában előrehozott publikációra választotta ki.

2012. március 09, péntek
Akadémiai Ifjúsági Díj 2012


Kováts Éva Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott!

Kováts Éva Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott a Fullerén-kubán rotor-sztator rendszerek előállítása és vizsgálata című pályamunkájáért.

2012. március 08, csütörtök
Szeminárium

MATTHIAS KLING (Max-Planck-Institut für Quantenoptik, vendéglátó: Dombi Péter): Generation of high-energy electrons and photons via nanoplasmonic field enhancement (2012-03-13 10:00)

2012. március 01, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

PENC KARLO (MTA Wigner FK SZFKI): Rendeződés SU(3) és SU(4) Heisenberg modellekben (2012-03-06 10:00)

2012. február 23, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

GRÁNÁSY LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFKI): Homogén és heterogén kristály nukleáció atomisztikus fázismező elmélete (2012-02-28 10:00)

2012. február 16, csütörtök
WIGNER FK SZFKI Szeminárium

SÓLYOM JENő (MTA Wigner FK SZFKI): Normális, szimmetriasértő és szimmetriát nem sértő, mégsem normális elektronrendszerek szilárd testekben Paradigmaváltás a szilárdtest-fizikában (2012-02-21 10:00)

2012. február 09, csütörtök
Szeminárium

ISPÁNOVITY PÉTER DUSÁN (ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék, vendéglátó: Hartmann Péter): Diszlokációrendszerek és a szubmikronos plaszticitás statisztikus tulajdonságai (2012-02-14 10:00)

2012. február 02, csütörtök
Szeminárium

JÁNOSSY ANDRÁS (BME - Kísérleti Fizika Tanszék, vendéglátó: Faigel Gyula): Gd3N@C80, a jövő MRI kontrasztanyaga? (2012-02-07 10:00)

2012. január 26, csütörtök
Szeminárium

HORVÁTH ISTVÁN (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, vendéglátó: Hartmann Péter): Kozmológiai kutatásokért adták a 2011 évi fizikai Nobel-díjat (2012-01-31 10:00)

2012. január 19, csütörtök
WIGNER FK SZFI Szeminárium

PÉTER LÁSZLÓ (MTA Wigner FK SZFI): Elektrokémiai fémleválasztás: Egy út a nanostruktúrák felé (Publikációs Díj előadás) (2012-01-24 10:00)

2012. január 12, csütörtök
SZFKI Szeminárium

HARTMANN PÉTER (MTA SZFKI): Komplex viszkozitás 2D-ben (Publikációs Díj előadás) (2012-01-17 10:00)

2011. december 21, szerda
SZFKI Karácsony 2011

Benkő Tibor képei az SZFKI Karácsonyi Ünnepségéről

2011. december 15, csütörtök
SZFKI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA SZFKI): A lézeres részecskegyorsítás múltja és jelene (2011-12-20 10:00)

2011. december 08, csütörtök
SZFKI Szeminárium

BUKA ÁGNES (MTA SZFKI): Flexoelektromosság és mintázatok (2011-12-13 10:00)

2011. december 03, szombat
Átadták a 2011-es Prima Primissima Díjakat


Kroó Norbert díjat kapott

A magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport tizenkét jeles képviselője vehetett át Prima Primissima Díjat a Művészetek Palotájában.

A Prima Primissima Díjat a tudomány kategóriában Kroó Norbert akadémikus, fizikus, kutatóprofesszor kapta.

2011. november 27, vasárnap
SZFKI Szeminárium

MARK RUDNER (Harvard University, vendéglátó: Asbóth János): Topological Transitions in Driven Quantum Systems (2011-12-02 10:00)

2011. november 26, szombat
Asbóth János fizikus Junior Prima Díjat kapott

Ígéretes jövő előtt álló tíz ifjú tudós vehette át az Akadémián idén ötödik alkalommal odaítélt Junior Prima Díjat a magyar tudomány kategóriában.

Az elismerésre Domokos Péter, az MTA doktora által javasolt Asbóth János "az elméleti kvantumfizika kiemelkedően tehetséges kutatója, aki több különböző téma vizsgálatában mutatott fel elismerésre méltó eredményeket". Nevéhez fűződik az a szórási modell, amellyel az optomechanikai rendszereket, az elektromágneses mező és a fény nyomásának hatására mozgó tükrök csatolásából származó dinamikát vizsgálta.

A Prima Primissima Díj sikerének hatására 2007-ben alapított Junior Prima Díjat minden évben hat kategóriában - a magyar tudomány, a magyar sport, a magyar oktatás és köznevelés, a magyar építészet és építőművészet, a magyar zeneművészet és a magyar sajtó - tíz-tíz, harminc év alatti tehetséges fiatal kapja. A magyar tudomány kategóriában a nyerteseket a Magyar Fejlesztési Bank e célra fölkért bizottsága választja ki elismert tudósoktól és kutatóintézeti vezetőktől kapott ajánlások alapján. A díjjal személyenként 7000 euró (2,14 millió forint) jár.

2011. november 24, csütörtök
SZFKI Szeminárium

VERES MIKLÓS (MTA SZFKI): Raman szórás nanokristályos gyémántban (habilitációs előadás) (2011-11-29 10:00)

2011. november 17, csütörtök
SZFKI Szeminárium

FÜZI JÁNOS (MTA SZFKI): Az MTMT káprázatos világa (2011-11-22 10:00)

2011. november 10, csütörtök
SZFKI Szeminárium

BENCS LÁSZLÓ (MTA SZFKI): Légköri szállóporok összetételének és forrásának vizsgálata (habilitációs előadás) (2011-11-15 10:00)

2011. november 09, szerda
SZFKI Díjátadás


Kiosztották az SZFKI Publikációs Díjat és Alkalmazott Kutatási Díjat.

Az SZFKI Publikációs Díjat Péter László és Hartmann Péter, az SZFKI Alkalmazott Kutatási Díjat megosztva Dombi Péter és Rácz Péter vehette át. Gratulálunk!

2011. november 04, péntek
Kitüntetés a Magyar Tudomány Ünnepén


Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat kapott Szipőcs Róbert

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal - az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megméretés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók megbecsülésére, tevékenységük társadalmi elismerésére 1997-ben a Magyar Tudományos Akadémiával közösen Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat alapított.

A Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala képviselőiből alkotott kuratórium Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjban részesítette Szipőcs Róbert tudományos kutatót, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársát a napjaink lézerfizikájának egyik legdinamikusabban fejlődő területén, a femtoszekundumos lézerek kutatásában és fejlesztésében elért kimagasló eredményeiért.

2011. november 02, szerda
SZFKI Szeminárium

VITOS LEVENTE (MTA SZFKI): Mágneses átmeneti fémek anomális felületi feszültsége (2011-11-07 10:00)

2011. október 20, csütörtök
SZFKI Szeminárium

SIMON ESZTER (MTA SZFKI): Felületi mágneses szennyezők kölcsönhatásának elméleti vizsgálata

(PhD házivédés) (2011-10-25 10:00)

2011. október 13, csütörtök
SZFKI Szeminárium

HELMUT RAUCH (Technische Universität Wien, Atominstitut, vendéglátó: Varró Sándor): Quantum phenomena studied with neutrons (2011-10-18 10:00)

2011. október 06, csütörtök
SZFKI Szeminárium

BEKE DÁVID (MTA SZFKI): SiC nanokristályok előállítása és vizsgálata
(munkabeszámoló) (2011-10-11 10:00)

2011. szeptember 29, csütörtök
SZFKI Szeminárium

VALENTIN MURG (University of Vienna, vendéglátó: Legeza Örs): The Algebraic Bethe Ansatz and Tensor Network States (2011-10-04 10:00)

2011. szeptember 22, csütörtök
SZFKI Szeminárium

SZIPőCS RÓBERT (MTA SZFKI): Femtoszekundumos szilárdtest- és optikai szállézerek fejlesztése és alkalmazásaik a nemlineáris mikroszkópiában

(habilitációs előadás) (2011-09-27 10:00)

2011. szeptember 15, csütörtök
SZFKI Szeminárium

URMAS NAGEL (Nat.-l Inst. of Chem. Phys. & Biophys., Tallinn, Estonia, vendéglátó: Penc Karlo): Far infrared spectroscopy of BiFeO3 single crystals in magnetic field (2011-09-20 10:00)

2011. szeptember 08, csütörtök
SZFKI Szeminárium

VARRÓ SÁNDOR (MTA SZFKI): Extrém elektromágneses jelek téridőbeli koncentrációja. Nyitott alapkérdések az attoszekundumos impulzusok fizikájában. (2011-09-13 10:00)

2011. augusztus 27, szombat
SZFKI Szeminárium

YOSHIO KURAMOTO (Department of Physics, Tohoku University, Sendai, Japan, vendéglátó: Penc Karlo): Composite electronic order and other exotic states in two-channel Kondo lattice (2011-09-01 10:00)

2011. augusztus 25, csütörtök
SZFKI Szeminárium

LUIS SEABRA (University of Bristol, vendéglátó: Penc Karlo): Supersolid phases in a realistic three-dimensional spin model

2011. augusztus 22, hétfő
Állami kitüntetések


Szépfalusy Péter és Janszky József állami kitüntetésben részesültek.

Nemzeti ünnepünk, Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Szépfalusy Pétert, az MTA rendes tagját a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetésben, Janszky Józsefet, az MTA rendes tagját pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesítette.

2011. augusztus 16, kedd
Köszönetnyilvánítás

Kiss Árpád családja kérésére közzétesszük a következő köszönetnyilvást:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

KISS ÁRPÁD

temetésén megjelentek, a búcsú virágait elhelyezték ravatalán, és osztoztak mélységes fájdalmunkban.

a Gyászoló család

2011. július 28, csütörtök
SZFKI Szeminárium

ORBÁN JÁNOS (MTA SZFKI): (munkabeszámoló) (2011. augusztus 02 (kedd) 10:00)

2011. július 20, szerda
STRONGLY COUPLED COULOMB SYSTEMS konferencia


A STRONGLY COUPLED COULOMB SYSTEMS 2011 konferencia Budapesten kerül megrendezésre július 24 és 29 között.

2011. július 18, hétfő
Hamarosan megújul az SZFKI Honlapja!

Az SZFKI WWW Honlapja - a VT döntésének megfelelően - hamarosan meg fog újulni.

A VT 2011. 06. 07-i ülésén felmerült az SZFKI WWW-Honlap megújításának szükségessége. A VT Donkó Zoltánt bízta meg a feladat koordinálásával. Kérünk minden kollégát, hogy a saját témájuk anyagát frissítsék fel.

HÍREK
2016-10-02
WIGNER FK SZFI Szeminárium
RAKOVSZKY TIBOR (Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Drezda, vendéglátó: Asbóth János): Kvantum kvencsek az Ising térelméletben (2016-10-06 14:00)
Tovább
2016-09-30
WIGNER FK SZFI Szeminárium
KOCSIS BENCE (ELTE Atomfizikai Tanszék, vendéglátó: Asbóth János): Fázisátalakulás asztrofizikai folyadékkristályokban (2016-10-04 10:00)
Tovább
2016-09-16
WIGNER FK SZFI Szeminárium
TARCZAY GYÖRGY (ELTE TTK, Kémiai Intézet, vendéglátó: Kamarás Katalin): Kémia és fizika reaktív és inert mátrixokban (2016-09-20 10:00)
Tovább
2016-09-12
Wigner Kollokvium (2016-09-20 14:00)
Prof. Alois Loidl (University of Augsburg): Skyrmion with ferroelectric polarization
Tovább
2016-09-09
WIGNER FK SZFI Szeminárium
VUKICS ANDRÁS (MTA Wigner FK SZFI): Van-e szuperradiáns fázisátalakulás? (2016-09-13 10:00)
Tovább
2016-09-02
WIGNER FK SZFI Szeminárium
VARRÓ SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): Fotonszám-fázis Wigner-függvények (2016-09-06 10:00)
Tovább