SZEMINÁRIUMOK A ÉVBEN

2017. 06. 13. kedd, 10:30:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Thiering Gergő (MTA Wigner FK SZFI):
(munkabeszámoló)
2017. 06. 13. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Pothoczki Szilvia (MTA Wigner FK SZFI):
(munkabeszámoló)
2017. 06. 06. kedd, 10:30:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagy Gergely (MTA Wigner FK SZFI):
Teszt cím
2017. 06. 06. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Markó Márton (MTA Wigner FK SZFI):
Neutronoptikai kutatások az épülő Európai Spallációs Neutronforráshoz (munkabeszámoló)
2017. 05. 30. kedd, 10:30:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagy Benedek (MTA Wigner FK SZFI):
Ultragyors fotoemisszió nanostruktúrákról és femtoszekundumos roncsolási küszöb mérése
2017. 05. 30. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Rácz Péter (MTA Wigner FK SZFI):
Nanolokalizált elektromágneses terek térnövekményének vizsgálata ultragyors fotoemisszióval (munkabeszámoló)
2017. 05. 25. csütörtök, 11:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vibók Ágnes (Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet, SZFI-s szervező: Varró Sándor):
Természetes, lézer és vákuum indukált ultragyors kvantumdinamika
2017. 05. 16. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vukics András (MTA Wigner FK SZFI):
A fotonblokád-áttörés mint elsőrendű kvantum-fázisátalakulás elmélete és kísérleti megvalósítása
2017. 05. 09. kedd, 10:30:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Bódi Balázs (MTA Wigner FK SZFI):
Attoszekundumos impulzus keltése szintetizált optikai hullámmal (munkabeszámoló)
2017. 05. 09. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Máté Mihály (ELTE TTK fizikushallgató, SZFI-s szervező: Szalay Szilárd):
Többrészrendszer-összefonódás vizsgálata mátrixszorzat-állapotos közelítés alkalmazásával
2017. 05. 02. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagyfalusi Balázs (MTA Wigner FK SZFI):
Vékonyrétegek mágneses anizotrópiájának elméleti vizsgálata metadinamikával
2017. 04. 25. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Matthew Krzystyniak (ISIS Science & Technology Facilities Council, UK, SZFI-s szervező: Fábián Margit):
Mass-resolved neutron spectroscopy
2017. 04. 18. kedd, 10:30:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Korbuly Bálint (MTA Wigner FK SZFI):
Polikristályos megszilárdulás és szemcsedurvulás a fázismező-elméletben
2017. 04. 18. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Rátkai László (MTA Wigner FK SZFI):
Dendritek a centrifugában (Munkabeszámoló)
2017. 04. 11. kedd, 14:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Somogyi Bálint (MTA Wigner FK SZFI):
Szilícium-karbid nanokristályok vizsgálata első elvű számítási módszerekkel (PhD házivédés)
2017. 04. 11. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Roósz Gergő (MTA Wigner FK SZFI):
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems (PhD házivédés)
2017. 04. 04. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szalay Szilárd (MTA Wigner FK SZFI):
Multipartite correlations in quantum systems and the chemical bond
2017. 03. 28. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Magyar Péter (MTA Wigner FK SZFI):
Erősen csatolt plazmák válaszfüggvényei
2017. 03. 21. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagy Dávid (MTA Wigner FK SZFI):
Nemegyensúlyi kvantumkritikus jelenségek nem-markovi környezetben
2017. 03. 07. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szaller Zsuzsa (MTA Wigner FK SZFI):
Sztöchiometrikus LiNbO3 egykristály növesztése és vizsgálata
2017. 02. 28. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Fumito Araoka (RIKEN Center for Emergent Matter Science, Wako, Japan, SZFI-s szervező: Buka Ágnes):
Polarity and chirality in liquid crystals as observed by nonlinear optical imaging and spectroscopy
2017. 02. 21. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nemes-Incze Péter (MTA MFA, SZFI-s szervező: Asbóth János):
Kvantumpötty grafénben: hogyan ragadjunk meg egy Dirac-elektront pásztázó alagútmikroszkóp segítségével
2017. 02. 14. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Bill Poirier (MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport / Dept of Chemistry and Biochemistry, Texas Tech University, SZFI-s szervező: Szalay Viktor):
Exact Quantum Dynamical Treatment of Hydrogen-material Interactions
2017. 02. 07. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vattay Gábor (ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, SZFI-s szervező: Asbóth János):
A transz-Turing gép
2017. 01. 31. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Dombi Péter (MTA Wigner FK SZFI):
Nanooptikai közelterek (térnövekmény) mérése ultragyors fotoelektronokkal
2017. 01. 24. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Temleitner László (MTA Wigner FK SZFI):
Rendezetlen rendszerek szerkezetvizsgálata diffrakcióval: hidrogéntartalmú folyadékoktól a rendezetlen kristályos fázisokig
2017. 01. 17. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Németh Zoltán (RMI, SZFI-s szervező: Balogh Judit):
Nagy energiafelbontású röntgenspektroszkópia laboratóriumban és röntgenlézereknél
2017. 01. 10. kedd, 10:00:00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Dudás Zoltán (MTA Wigner FK SZFI):
Physicochemical characterization of hybrid silica gels obtained by sol-gel technique