SZEMINÁRIUMOK A ÉVBEN

2017. december. 19., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szipőcs Róbert (MTA Wigner FK SZFI):
Handheld nonlinear microscope system comprising an Yb-fiber laser for in vivo biomedical imaging (Applied Research Prize 2017 of Wigner RCP SZFI)
2017. december. 12., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Anke Lindner (ESPCI, Paris, France, SZFI-s szervező: Börzsönyi Tamás):
Transport dynamics of complex particles in simple flows
2017. december. 5., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Jakob Andreasson (ELI Beamlines facility, Prague, SZFI-s szervező: Vankó György):
The study of ultrafast phenomena in applied science at the ELI Beamlines facility
2017. november. 28., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szakál Alex (MTA Wigner FK SZFI):
Az atomi felbontású neutron holográfia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata (PhD házivédés)
2017. november. 21., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Tóth Sára (MTA Wigner FK SZFI):
Extra keskeny emissziós sávú Ni-Si centrum nanokristályos gyémántban
2017. november. 14., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Thomas W. Clark (MTA Wigner FK SZFI):
Sculpting Shadows - Structured light and the spatial shaping of fields and atoms
2017. november. 7., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Dániel Datz and Gergely Németh (MTA Wigner FK SZFI):
Nanoscale characterization with scattering-type scanning near-field infrared microscopy
2017. október. 31., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vasúth Mátyás (RMI):
Gravitational waves - The 2017 Nobel Prize in Physics
2017. október. 24., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Orsolya Kálmán (MTA Wigner FK SZFI):
Measurement-induced nonlinear transformations and their application for quantum informational tasks
2017. október. 17., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Matthias Droth (BME TTK, Fizika Tanszék, SZFI-s szervező: Asbóth János):
Electron-electron attraction in graphene electromechanical systems
2017. október. 10., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Katalin Kamarás (MTA Wigner FK SZFI):
Nanocables based on boron nitride
2017. október. 3., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szabolcs Csonka (BME TTK Fizika Tanszék, SZFI-s szervező: János Asbóth):
Topologically protected ground state degeneracies in a two-spin system
2017. szeptember. 26., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Tucker Carrington (Queen's University, Kingston, Ontario, Canada, SZFI-s szervező: Szalay Viktor):
Calculating ro-vibrational energy levels of floppy molecules and a re-assignment of ro-vibrational energy levels of CH5+
2017. szeptember. 19., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Rózsa Levente (MTA Wigner FK SZFI):
Noncollinear spin configurations in ultrathin magnetic films
2017. szeptember. 12., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Boross Péter (ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék, SZFI-s szervező: Asbóth János):
Electric control of dopant nuclear spins in semiconductors
2017. szeptember. 5., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Sándor Nóra (Institut de Physique et Chimie des Materiaux, Strasbourg, SZFI-s szervező: Kiss Tamás):
Rydberg optical Feschbach resonances in cold gases
2017. június. 13., kedd, 10.30 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Thiering Gergő (MTA Wigner FK SZFI):
Spin-pálya átszórási ráták ab-initio számítása a gyémánt nitrogén-vakancia centrumában (munkabeszámoló)
2017. június. 13., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Pothoczki Szilvia (MTA Wigner FK SZFI):
Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete
2017. június. 8., csütörtök, 11.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Márton István (MTA Wigner FK SZFI):
Ultrarövid lézerimpulzusok által keltett plazmonikus fotoemisszió és elektrongyorsítás vizsgálata (PhD házivédés)
2017. június. 8., csütörtök, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Zólyomi Viktor (Wigner FK SZFI / Quantum Technology Centre, Lancaster University, SZFI-s szervező: Ujfalussy Balázs):
Anomalous optical response in atomically thin InSe
2017. június. 6., kedd, 10.30 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagy Gergely (Paul Scherrer Institute, Svájc / MTA Wigner FK SZFI, SZFI-s szervező: Rosta László):
Fotoszintetikus membránok és üzemanyagcella-membránok szerkezetének vizsgálata neutronszórással
2017. június. 6., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Markó Márton (MTA Wigner FK SZFI):
Neutronoptikai kutatások az épülő Európai Spallációs Neutronforráshoz (munkabeszámoló)
2017. május. 30., kedd, 10.30 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagy Benedek (MTA Wigner FK SZFI):
Ultragyors fotoemisszió nanostruktúrákról és femtoszekundumos roncsolási küszöb mérése
2017. május. 30., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Rácz Péter (MTA Wigner FK SZFI):
Nanolokalizált elektromágneses terek térnövekményének vizsgálata ultragyors fotoemisszióval (munkabeszámoló)
2017. május. 29., hétfő, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Alexey Belyanin (Dept of Physics and Astronomy, Texas A&M University, SZFI-s szervező: Kroó Norbert):
Optics and plasmonics of Dirac and Weyl fermions
2017. május. 25., csütörtök, 11.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vibók Ágnes (Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet, SZFI-s szervező: Varró Sándor):
Természetes, lézer és vákuum indukált ultragyors kvantumdinamika
2017. május. 16., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vukics András (MTA Wigner FK SZFI):
A fotonblokád-áttörés mint elsőrendű kvantum-fázisátalakulás elmélete és kísérleti megvalósítása
2017. május. 9., kedd, 10.30 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Bódi Balázs (MTA Wigner FK SZFI):
Attoszekundumos impulzus keltése szintetizált optikai hullámmal (munkabeszámoló)
2017. május. 9., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Máté Mihály (ELTE TTK fizikushallgató, SZFI-s szervező: Szalay Szilárd):
Többrészrendszer-összefonódás vizsgálata mátrixszorzat-állapotos közelítés alkalmazásával
2017. május. 2., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagyfalusi Balázs (MTA Wigner FK SZFI):
Vékonyrétegek mágneses anizotrópiájának elméleti vizsgálata metadinamikával
2017. április. 25., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Matthew Krzystyniak (ISIS Science & Technology Facilities Council, UK, SZFI-s szervező: Fábián Margit):
Mass-resolved neutron spectroscopy
2017. április. 18., kedd, 10.30 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Korbuly Bálint (MTA Wigner FK SZFI):
Polikristályos megszilárdulás és szemcsedurvulás a fázismező-elméletben
2017. április. 18., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Rátkai László (MTA Wigner FK SZFI):
Dendritek a centrifugában (Munkabeszámoló)
2017. április. 11., kedd, 14.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Somogyi Bálint (MTA Wigner FK SZFI):
Szilícium-karbid nanokristályok vizsgálata első elvű számítási módszerekkel (PhD házivédés)
2017. április. 11., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Roósz Gergő (MTA Wigner FK SZFI):
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems (PhD házivédés)
2017. április. 4., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szalay Szilárd (MTA Wigner FK SZFI):
Multipartite correlations in quantum systems and the chemical bond
2017. március. 28., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Magyar Péter (MTA Wigner FK SZFI):
Erősen csatolt plazmák válaszfüggvényei
2017. március. 21., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nagy Dávid (MTA Wigner FK SZFI):
Nemegyensúlyi kvantumkritikus jelenségek nem-markovi környezetben
2017. március. 7., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Szaller Zsuzsa (MTA Wigner FK SZFI):
Sztöchiometrikus LiNbO3 egykristály növesztése és vizsgálata
2017. február. 28., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Fumito Araoka (RIKEN Center for Emergent Matter Science, Wako, Japan, SZFI-s szervező: Buka Ágnes):
Polarity and chirality in liquid crystals as observed by nonlinear optical imaging and spectroscopy
2017. február. 21., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Nemes-Incze Péter (MTA MFA, SZFI-s szervező: Asbóth János):
Kvantumpötty grafénben: hogyan ragadjunk meg egy Dirac-elektront pásztázó alagútmikroszkóp segítségével
2017. február. 14., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Bill Poirier (MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport / Dept of Chemistry and Biochemistry, Texas Tech University, SZFI-s szervező: Szalay Viktor):
Exact Quantum Dynamical Treatment of Hydrogen-material Interactions
2017. február. 7., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Vattay Gábor (ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, SZFI-s szervező: Asbóth János):
A transz-Turing gép
2017. január. 31., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Dombi Péter (MTA Wigner FK SZFI):
Nanooptikai közelterek (térnövekmény) mérése ultragyors fotoelektronokkal
2017. január. 24., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Temleitner László (MTA Wigner FK SZFI):
Rendezetlen rendszerek szerkezetvizsgálata diffrakcióval: hidrogéntartalmú folyadékoktól a rendezetlen kristályos fázisokig
2017. január. 17., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Németh Zoltán (RMI, SZFI-s szervező: Balogh Judit):
Nagy energiafelbontású röntgenspektroszkópia laboratóriumban és röntgenlézereknél
2017. január. 10., kedd, 10.00 SZFI SZEMINÁRIUMPREZENTÁCIÓ    
Dudás Zoltán (MTA Wigner FK SZFI):
Physicochemical characterization of hybrid silica gels obtained by sol-gel technique