2017-09-25  English
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI INTÉZET
FŐMENÜ
 
OLDAL
Keresés:
 
FELHASZNÁLÓ
 

Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály

Az osztály munkatársai

Az Intézet 2013. január 1.-i átszervezése után az Osztály a következő kutatócsoportokkal működik tovább:

Főbb kutatási területeink:

 • Spinlétrák fázisdiagrammjainak meghatározása a sûrûség mátrix renormálási csoport módszerének alkalmazásával.
 • Az egydimenziós vonzó Hubbard modell sajátállapotainak feltérképezése a Bethe Ansatz alkalmazásával.
 • Mágneses szennyezők következményei mezoszkópikus fémekben.
 • Kétállapotú rendszerek és a különböző Kondo modellek közötti kapcsolatok vizsgálata a renormalizációs csoport technika alkalmazásával.
 • Magas hőmérsékletû szupravezetők Raman szórás eredményeinek értelmezése a bilayer modell segítségével.
 • Vékonyrétegek mágneses anizotrópiájának vizsgálata, spin-pálya csatolás, Kondó effektus, relativisztikus effektusok figyelembevételével.
 • Átmeneti fémek atomi térfogatának, elasztikus tulajdonságainak meghatározása a teljes töltéssûrûség technika alkalmazásával.
 • A ferromágneses rend kialakulásának feltételei rácsmodellekben. Kondo rács és a sáv ferromágnesség közötti kapcsolat vizsgálata a korrelált két sáv modellben.
 • Nem egyensúlyi fázisátalakulások dinamikus exponenseinek vizsgálata a kinetikus Ising modellben.
 • Bose kondenzációt mutató gázok dinamikus tulajdonságainak és sajátállapotainak meghatározása.

Az osztály kutatói a fentieken kívül igen jelentős mértékben résztvesznek különböző egyetemeken, a fizikusképzésben.

HÍREK