Kristályfizikai Csoport

Kutatási témák

Optikai kristályok növesztése és minősítése

 • Optikai egykristályok növesztése elektrooptikai, nemlineáris optikai, lézerfizikai és sugárzásdetektálási kutatásokhoz.
 • Optikai egykristályok növekedési kérdéseinek kutatása. Speciális kristálytulajdonságok létrehozása adalékolással. Kristályminősítési módszerek kidolgozása.

Preparatív és analitikai kémiai munkák

 • Optikai és szcintillátor anyagok nanokristályos előállítása. Egyfoton-forrás előállítása ritkaföldfém adalékolással.
 • Optikai egykristályok összetételének, adalék- és szennyezőelem tartalmának vizsgálata.
 • Az elektrolitkatódos atmoszférikus ködfénykisülés (ELCAD) fejlesztése.
 • Analitikai módszerek kidolgozása vulkáni eredetű nyersanyagok összetételének, adszorpciós/ioncserés és kioldódási jellemzőinek kutatásához.

Kristályfizika és nemlineáris optika

 • Oxidkristályok ponthiba-szerkezetének kísérleti és elméleti kutatása: kristályösszetétel valamint adalékok és szennyezők hatásainak vizsgálata, modellezése.
 • Fotorefrakció, holografikus és rezonáns nemlineáris optikai jelenségek kutatása.
 • Konfokális mikroszkóp építés egyfoton-forrás vizsgálatára.

A kutatásokhoz kapcsolódó pályázatok

 • NKP-2017-00001 Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése.
 • GINOP-2.2.1-15-2017-00070 Felszíni víztestek mozgó hordalékfázisának online monitorozására alkalmas mintavevő és kapcsolódó anyagvizsgálati és biológiai rendszer kialakítása (HOMÉR).
 • GINOP-2.2.1-15-2017-00037 Nemzeti vulkáni nyersanyagok hasznosítása a környezetvédelemben.