Lézeres méréstechnikai labor

Lézeres méréstechnikai és környezetvédelmi szolgáltató laboratórium

 

A laboratórium az intézetben kifejlesztett és pályázati támogatásból beszerzett mérőműszerek és eszközök segítségével végez lézeres és környezetvédelmi méréseket külső megrendelésre.

Eszközparkunk az alábbi készülékeket tartalmazza:

- ZYGO New View 7100 interferometrikus háromdimenziós felületi profilelemző berendezés, amely alkalmas az optikai és egyéb felületek nagyfelbontású mérésére, a felületi topológia, síkszerűség és a különböző léptékű érdességi paraméterek meghatározására. 

- Lézeres szórásmérő berendezés az optikai elemek belső homogenitásának vizsgálatára nagy dinamika tartományban.

- APC-03-02A, Grimm 1.09 típusú lézeres részecskeszámláló berendezések a levegő por- illetve aeroszol-tartalmának, ezek koncentrációjának, méreteloszlásának meghatározására, tiszta terek minősítésére és monitorozására.  

- Renishaw 1000 mikro-Raman spektrométer anyagok összetételének, szennyeződéseinek és ezek eloszlásának roncsolásmentes meghatározására akár nagyon alacsony koncentrációban is.

- Jobin Yvon Fluorolog FL322 fotolumineszcencia spektrométer optikai emissziós spektrumok mérésére az ultraibolya, látható és infravörös tartományokban, az anyagok optikai tulajdonságainak és elektronszerkezetének meghatározására.

 

A fenti berendezésekkel a megrendelők igényei szerint célirányos méréseket végezünk az optikai felületek, a belső homogenitás, anyagösszetétel, optikai tulajdonságok és szennyeződések, valamint a környezetvédelem és egészségvédelem területén.

A laboratórium ISO9001 minősítéssel rendelkezik.

 

Elérhetőség:

Lézeres és környezetvédelmi méréstechnikai szolgáltató laboratórium

Laborvezető: Kerekes Atilla

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.

Tel: +36-1-392-2222 /27-06

Fax: +36-1-392-2215

E-mail: merolabor@wigner.mta.hu

 

Eszközök:

ZYGO New View 7100

   
 
 

 

Lézeres szórásmérő berendezés

 

 

APC-03-02A, Grimm 1.09

 

 

 

   

  

Renishaw 1000

 

 

 Jobin Yvon Fluorolog FL322