Publikációk

Teljesebb és frissebb publikációs listáért keresse fel a Magyar Tudományos Művek Tárát

Az aláhúzott szerzők az intézet dolgozói. A DOI-linkek eléréséhez előfizetésre lehet szüksége!

2018

Articles

1. Belyanin GA, Kramers JD, Andreoli MAG, Greco F, Gucsik A, Makhubela TV, Przybylowicz WJ, Wiedenbeck M: Petrography of the carbonaceous, diamond-bearing stone “Hypatia” from southwest Egypt: A contribution to the debate on its origin. GEOCHIM COSMOCHIM AC 223: 462-492 (2018) DOI
2. Farkas Á, Horváth A, Kerekes A, Nagy A, Kugler S, Tamási L, Tomisa G: Effect of delayed pMDI actuation on the lung deposition of a fixed-dose combination aerosol drug. INT J PHARMACEUT 547:1-2480-488 (2018) DOI

Other

3. Czitrovszky A: In memoriam Janszky József. FIZIKAI SZEMLE 68:2 71-71 (2018) REAL-J
See also: Djotyan GP et al. NUCL INSTRUM METH A 884: 25-30 (2018) DOI
Holomb R et al. J CHEM PHYS 149:21 214702/1-11 (2018) DOI

2017

Articles

1. Gucsik A, Nakamura T, Jager C, Ninagawa K, Nishido H, Kayama M, Tsuchiyama A, Ott U, Kereszturi A: Luminescence spectroscopical properties of plagioclase particles from the Hayabusa Sample Return Mission: An implication for study of space weathering processes in the asteroid Itokawa. MICROSC MICROANAL 23:(1) 179-186 (2017)
2. Kerekes A, Veres M, Himics L, Tóth S, Czitrovszky A, Oszetzky D, Horváth A, Kugler Sz, Koós M, Nagy A: Determination of the deposited amount of inhalation drugs in realistic human airways by Raman and infrared spectroscopy. MEASUREMENT 104: 237-242 (2017)

Conference proceedings

3. Czitrovszky A, Nagy A, Veres M, Kerekes A, Czitrovszky B: Az aeroszolok optikai méréstechnikája a fényszórástól a spektroszkópiáig (Optical measurement technics of aerosols from light scattering to spectroscopy, in Hungarian). In: Proc. XIII. Hungarian Aerosol Conference (Pécs, Hungary, 19-20 April 2017) Ed.: Schmeller G, Pécsi Tudományegyetem ISBN:978-963-429-127-5, 2017. pp. 17-18
4. Kerekes A, Kugler Sz, Nagy A, Czitrovszky A: Túlnyomásos kimért dózisú inhalátor (PMDI) eszközök által generált részecskesokaság sebességterének meghatározása lézer doppler sebességmérővel (Measurement of the spatial velocity distribution of particles released from a pressurized metered dose inhaler (PMDI) by laser Doppler anemometer, in Hungarian). In: Proc. XIII. Hungarian Aerosol Conference (Pécs, Hungary, 19-20 April 2017) Ed.: Schmeller G, Pécsi Tudományegyetem ISBN:978-963-429-127-5, 2017 pp. 45-46
5. Kugler Sz, Kerekes A, Nagy A, Czitrovszky A: Porinhalátorok kiülepedésének vizsgálata különböző légzési paraméterek esetén (Investigation of the deposition of the drugs from dry powder inhalers under different breathing conditions, in Hungarian). In: Proc. XIII. Hungarian Aerosol Conference (Pécs, Hungary, 19-20 April 2017) Ed.: Schmeller G, Pécsi Tudományegyetem ISBN:978-963-429-127-5, 2017 pp. 43-44
6. Nagy A, Kerekes A, Kugler Sz, Czitrovszky A: Aeroszol gyógyszerkészítmények méreteloszlásának időfelbontásos vizsgálata realisztikus légzési feltételek esetén (Time resolved measurement of the size distribution of aerosol medications under realistic breathing conditions, in Hungarian). In: Proc. XIII. Hungarian Aerosol Conference (Pécs, Hungary, 19-20 April 2017) Ed.: Schmeller G, Pécsi Tudományegyetem ISBN:978-963-429-127-5, 2017 pp. 37-38

2016

Articles

1. Hutli E, Bonyár A, Oszetzky D, Nedeljkovic MS: Plastic deformation and modification of surface characteristics in nano and micro levels and enhancement of electric field of FCC materials using cavitaion phenomenon. MECH MATER 92: 289-298 (2016) DOI
2. Nagy A, Czitrovszky A, Kerekes A, Veres M, Szymanski WW: Real-time determination of absorptivity of ambient particles in urban aerosol in Budapest, Hungary. AEROSOL AIR QUAL RES 16:(1) 1-10 (2016) DOI
3. Fattahi H, Alismai A, Wang H, Brons J, Pronin O, Buberl T, Vámos L, Arisholm G, Azzeer AM, Krausz F: High-power, 1-ps, all-Yb:YAG thin-disk regenerative amplifier. OPT LETT 41:(6) 1126-1129 (2016) DOI
4. Kerekes A, Nagy A, Veres M, Rigó I, Farkas Á, Czitrovszky A: In vitro and in silico (IVIS) flow characterization in an idealized human airway geometry using laser Doppler anemometry and computational fluid dynamics techniques. MEASUREMENT 90: 144-150 (2016) DOI
See also: 2. Hurtony T et al.
6. Rigó I. et al.