Díjak, kitüntetések

 

 1. Nemzetközi Díjak
 2. Állami Díjak
 3. MTA Díjak
 4. Társulati Díjak
 5. Alapítványi Díjak
 6. Intézeti Díjak

 

NEMZETKÖZI DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Tudományos

 • 1986: Mezei Ferenc: Hewlett-Packard Europhysics Díj,
  1988: Kroó Norbert: Helsinki Egyetem Érme,
  1996: Kroó Norbert: Alexander von Humboldt Research Award,
  1996: Szipőcs Róbert: Nemzetközi Gábor Dénes-díj 1996,
  2002: Kroó Norbert: Szlovák Akadémiai Érem,
  2003: Szipőcs Róbert: ICO-ICTP Award (International Commission for Optics, International Centre for Physics),
  2005: Kroó Norbert: Academy of Sciences of the Czech Republic: Honorary Medal De Scientia et Humanitate Optime Meritus”,
  2007: Kroó Norbert: In memoriam Gábor Dénes oklevél,
  2008: Konczos Géza: The International Prize 2008 of the Slovak Academy of Sciences,
  2008: Kroó Norbert: Willis E. Lamb Award for Laser Science and Quantum Optics,
  2009: Dombi Péter: Nemzetközi Gábor Dénes-díj 2009,
  2010: Kroó Norbert: Finn Oroszlán lovagrend parancsnoki érdemrendje
  2011: Vitos Levente: Lee Hsu Lecture Award, Chinese Academy of Sciences
  2011. Vitos Levente: Vision Award, Angström Materials Academy (AMA)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Publikációs

 • 2006: Gránásy László, Pusztai Tamás, Börzsönyi Tamás, Tegze György: Trophy Award of the Materials Research Society,
  2006: Török Gyula, Cser László, Káli György (megosztva): Petersburg Nuclear Physics Institute: Award for the best publication of 2005 in solid state physics,
  2009: Kis Zsolt: APS Outstanding Referee Award,
  2010: Domokos Péter: APS Outstanding Referee Award,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Feltalálói

 • 2002: Cser László: GENIUS Grand Prize, IV. GENIUS Inventor, International EXHIBITION, Budapest,
  2009: Balázs Tamás: GENIUS Cup, GENIUS-EUROPE International Inventions Fair, Budapest (2009),


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ÁLLAMI DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

 • 1995: Szépfalusy Péter: Széchenyi díj
 • 1999: Faigel Gyula és Tegze Miklós (megosztva): Széchenyi Díj
 • 2004: Kroó Norbert: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal
 • 2008: Cser László: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat)
 • 2010: Konczos Géza: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat)
 • 2011: Sólyom Jenő: Széchenyi Díj
 • 2011: Janszky József: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)
 • 2011: Szépfalusy Péter: Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat)
 • 2012: Farkas Győző: Magyar Érdemrend Tiszti keresztje (polgári tagozat)
 • 2013: Mezei Ferenc: Széchenyi díj
 • 2013: Oszlányi Gábor és Sütő András: Széchenyi díj
 • 2014: Farkas Győző: Széchenyi díj
 • 2014: Kemény Tamás: Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)
 • 2016: Buka Ágnes: Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)
 • 2017: Sólyom Jenő: Magyar Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat)
 • 2018 Gránásy László: Széchenyi díj
 •  

AZ MTA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT DÍJAK, ÉS KITÜNTETÉSEK

Akadémiai díj

 • 1991: Kemény Tamás és Vincze Imre (megosztva),
  1996: Faigel Gyula és Pekker Sándor (megosztva),
  1999: Janszky József,
  2001: Kollár János,
  2005: Gránásy László és Iglói Ferenc (megosztva),
  2007: Sütő András és Csordás András (megosztva),
  2010: Czitrovszky Aladár
 • 2017: Donkó Zoltán


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Akadémiai Ifjúsági Díj

A díjat 1972-ben alapították „Ifjúsági Díj” néven. 1983-ban az MTA főtitkára 2/1983. (A.K.4) MTA-F sz. utasítása, 1991-ben pedig a 7/1991 (A.É.10) MTA-F sz. utasítása módosította.

 • 1981: Holczer Károly: Az igen mozgékony lokalizált spinek létezésének egyértelmű kimutatása, a spin diffúziós állandó mérése
  1982: Hajtó János - Zentai György: Lézerfény – amorf félvezető közötti kölcsönhatás vizsgálata
  1983: Varró Sándor: A szabad elektronok intenzív fényben lejátszódó folyamatainak elméleti vizsgálata, valamint a szilárd testek és a lézerfény kölcsönhatásakor fellépő nem-lineáris (több fotonos) jelenségek elmélete terén elért eredmények
  1984: Mihály György: Rendezetlenség és rácshibák közel egydimenziós vezetőkben
  1985: Vladár Károly: Vezetési elektronok és kétnívós rendszerek kölcsönhatása amorf fémekben
  1986: Iglói Ferenc: Fázisátalakulások vizsgálata kvantummechanikai módszerekkel
  1987: Kovács László: A LiNbO3 egykristályok összetételének és hibaszerkezetének kapcsolata
  1988: Pekker Sándor: A poliacetilén dopolása terén elért eredmények
  1992: Virosztek Attila: Alacsony dimenziós rendszerek tulajdonságainak elméleti vizsgálata
  1993: Bányász István: A nagy feloldóképességű holográfia egységes elmélete
  1994: Ádám Péter: Egydimenziós reprezentációk és a fény nemklasszikus állapotai
  1996: Oszlányi Gábor és Bortel Gábor (megosztva): C60 alapú anyagok szerkezeti vizsgálata,
  1996: Domokos Péter: Kvantuminterferencia a kvantumoptikában 1997: Szalai László:
  1998: Újfalussy Balázs: Vékonyrétegek mágneses anizotrópiájának elméleti vizsgálata
  1999: Tóth-Katona Tibor, Börzsönyi Tamás: Mintázatképző instabilitások folyadékkristályokban
  2000: Bokor Mónika: Molekuláris mozgások vizsgálata hexakisz-(1-alkil-1H- tetrazol)-vas(II) és cink(II) bórtetrafluorid kristályokban multinukleáris magspin-rács relaxáció alapján
  2001: Penc Karlo: Alacsonydimenziós korrelált elektronrendszerek vizsgálata
  2002: Kis Zsolt: Koherens kontroll atomokban és molekulákban
  2003: Péter László: Új irányzatok és eredmények mágneses ellenállást mutató fémes multirétegek elektrokémiai előállítása terén
  2004: Koniorczyk Mátyás: Kvantumteleportáció általános Hilbert-tereken és az optikában
  2006: Pusztai Tamás: Megszilárdulási folyamatok modellezése
  2007: Hartmann Péter: Plazmafizika alapfolyamatok számítógépes szimulációja
  2007: Zólyomi Viktor: Nanocsövek elektronszerkezete
  2008: Dombi Péter: Fázismodulált szuperkontinuum előállítása hosszú rezonátoros Ti:zafir oszcillátorral és a kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok vivő- burkoló fázisainak hatása ponderomotoros felületi plazmonos elektron gyorsításra
  2008: Lazarovits Bence: Felületi nanostruktúrák mágneses tulajdonságai
  2009: Kutasi Kinga: Laboratóriumi plazmák modellezése és alkalmazása
  2010: Juhász Róbert: Transzport folyamatok inhomogén közegben
  2011: Kálmán Orsolya: Kvantuminterferencia félvezető gyűrűkben


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bolyai-plakett

2004: Vitos Levente
2009: Legeza Örs
2012: Hartmann Péter

Eötvös József-koszorú

2007: Tompa Kálmán

MTA Fizikai Tudományok Osztálya által adományozott fizikai díjak

Fizikai Fődíj

 • 1996: Janszky József*
  1997: Bata Lajos,
  2000: Farkas Győző,
  2001: Tompa Kálmán,
  2003: Vincze Imre,
  2005: Menyhárd Nóra,
  2006: Fazekas Patrik,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Fizikai díj:

 • 1992: Janszky József*
  1994: Wojnarovich Ferenc,
  1996: Iglói Ferenc,
  Kriza György,
  Virosztek Attila
  2000: Gránásy László
  , 2002: Kamarás Katalin,
  2003: Sütő András,
  2004: Domokos Péter,
  2005: Kemény Tamás,
  2008: Buka Ágnes,
  2009: Oszlányi Gábor,
        Penc Karlo,
  2011: Donkó Zoltán
  2012: Pusztai Tamás
 • 2015: Hartmann Péter

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MTA Kiváló Feltaláló

arany fokozat:

 • 1988: Czigány Imre, Cséry Huba, Horváth Zoltán, Kertész Iván, Schmidt György (megosztva),


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

bronz fokozat:

 • 1989: Zsigmond György

MTA Fiatal Feltalálói Díj

 • 2009: Kutasi Kinga


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Főtitikári dicséret

 • 2002: Csillag László,
  2003: Konczos Géza,
  2008: Budeáné Mátyus Valéria,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Simonyi Károly Díj

 • 2003: Janszky József,
  2006: Farkas Győző,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Talentum Díj

 • 2004: Domokos Péter,
  2010: Zólyomi Viktor,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Innovációs díj

 • 2001: Czitrovszky Aladár


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Szabadalmi Díj

 • 2011: Szipőcs Róbert

TÁRSULATI DÍJAK

ELFT (Eötvös Lorand Fizikai Társulat)*

Eötvös-érem

(annak adományozzák, aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységével, valamint a társulatban kifejtett munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez):

 • 1991: Mezei Ferenc


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gombás Pál-díj

(az alkalmazott kvantumelmélet kutatása területén elért kimagasló eredményekért):

 • 2001: Penc Karlo,
  2004: Kiss Tamás,
  2005: Legeza Örs,
  2007: Kis Zsolt,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Budó Ágoston díj

(az optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén elért kimagasló eredményért)

 • 2012: Hartmann Péter


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gyulai Zoltán-díj

(a szilárdtest-fizika területén elért kimagasló kutatási eredményekért):

 • 1984: Kemény Tamás,
  1987: Vladár Károly,
  1988: Sváb Erzsébet,
  1989: Bakonyi Imre,
  1991: Buka Ágnes,
  1994: Faigel Gyula,
  1998: Hartmann Ervin,
  1999: Kovács László,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jánossy Lajos-díj

(az elméleti és kísérleti kutatások területén elért kimagasló eredményekért):

 • 2002: Fáth Gábor,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Novobátzky Károly-díj

(az elméleti fizikai kutatások területén elért kimagasló eredményekért): 1990: Janszky József,
1991: Virosztek Attila,
1999: Ádám Péter,

Schmid Rezső-díj

(az anyag szerkezetének kutatása területén elért kimagasló eredményekért):

 • 1987: Varró Sándor,
  1988: Woynarovich Ferenc,
  1991: Kamarás Katalin,
  1993: Szentirmai Zsolt,
  1994: Tegze Miklós,
  1996: Oszlányi Gábor,
  1998: Donkó Zoltán,
  2005: Bortel Gábor,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Selényi Pál-díj

(a kísérleti kutatás területén elért kimagasló eredményekért)*:

 • 1981: Bergou János,
  2007: Kőszegi László,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Szigeti György-díj

(a lumineszcencia- és félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában elért kimagasló eredményekért):

 • 1992: Corradi Gábor*,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MKE (Magyar Kémikusok Egyesülete)

Nívódíj

 • 2007: Poór Veronika (Fémkutatási osztály)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület Petzval József-emlékérem

 • 1989: Csillag László,
  2008: Czitrovszky Aladár,


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

 • 1983: Csillag László: Oklevél "A tudományos ismeretek terjesztésében végzett eredményes és áldozatkész munkásságáért".

ALAPÍTVÁNYI DÍJAK

NOVOFER Alapítvány - Hazai Gábor Dénes-díj

 • 2010: Czitrovszky Aladár


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Prima Primissima Díj

(a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával)

 • 2011: Kroó Norbert


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Junior Prima Díj

(a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával)

 • 2011: Asbóth János


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

INTÉZETI DÍJAK

KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET (1981-1991)

Jánossy Díj

 • 1981: Holczer Károly, Jánossy András, Kamarás Katalin, Mihály György, Ritvay Miklósné (megosztva): "A közel egydimenziós, szerves töltésátviteli sók fizikai tulajdonságaival kapcsolatos összefüggések feltárása" (II. fokozat),
  1981: Zámbóné Balla Katalin, Gara Ottilia (megosztva): "Atomabszorpciós módszerek kidolgozásáért szilárdtestek összetevőinek nagypontosságú kvantitatív meghatározására" (II. fokozat),
  1985: Balaskó Márton, Cser László, Deák Ferenc, Róth László, Sváb Erzsébet (megosztva): "Dinamikus neutron radiográfiai kísérleti berendezés kiépítéséért és ipari célú alkalmazásai",
  1985: Bata Lajos és Buka Ágnes (megosztva): "Folyadékkristályok dielektromos tulajdonságainak vizsgálata",
  1985: Bergou János és Varró Sándor (megosztva): "Az intenzív sugárzási tér, valamint mágneses tér kölcsönhatásának elméleti vizsgálata szabad és kötött töltött részecskékkel",
  1985: Hutiray Gyula, Jánossy András, Kriza György, Mihály György, Mihály László (megosztva): "Töltéssűrűség-hullám dinamika vizsgálata",
  1985: Szentirmai Zsolt: "Elektron-foton kölcsönhatási folyamatok tanulmányozása fém-oxid-fém alagútdiódákban",
  1987 : Bán T.-né, Perendi Jenő, Szladek György, Cser László, Mezei Ferenc, Rosta László, Zsigmond György (megosztva): "Neutron sebesség szelektor megvalósítása",
  1987: Jánossy István, Hajtó János, Csillag László (megosztva): "A folyadékkristályokban és amorf félvezetőkben lézerrel indukált optikai jelenségek vizsgálata",
  1987: Jánossy Mihály, Rózsa Károly, Csillag László, Tóth József (megosztva): "Üreges katódú lézerek kutatása terén elért eredményeik",
  1987: Vladár Károly: "Üvegfémek alacsonyhőmérsékletű viselkedésének tanulmányozása",
  1989: Bakonyi Imre: "Ni-metalloid fémüvegek mágneses tulajdonságainak és rövidtávú rendjének vizsgálata terén elért eredmények",
  1989: Woynarovich Ferenc: "A teljesen integrálható kvantum részecske rendszerek terén az egydimenziós Heisenberg modellre vonatkozó eredmények",


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

KFKI díj

 • 1976: Bakonyi Imre és Kádár Enikő: "A mágneses vékonyréteg-technológia kidolgozásáért"
  1991: Gránásy László: "Fémüvegek előállítása és tulajdonságaik felderítése"


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ifjúsági Intézeti Díj

 • 1981: Iglói Ferenc: "Folyékony fémek és folyadékok szerkezetének és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata" (I. fokozat),
  1981: Faigel Gyula és Tegze Miklós (megosztva): "Amorf anyagok szerkezetének modellezése" (II. fokozat),
  1982: Varró Sándor: "Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatása",
  1983: Vladár Károly: "Vezetési elektronok és kétnívós rendszerek kölcsönhatása amorf fémekben",
  1983: Éber Nándor: "Termomechanikai csatolás koleszterikus folyadékkristályokban",
  1984: Balogh Judit, Faigel Gyula, Gránásy László (megosztva): "Az összetétel és az előélet hatása amorf anyagok sajátságaira, relaxációs és kristályosodási folyamataikra",
  1985: Virosztek Attila: "Egydimenziós modellek alap- és gerjesztett állapotainak tanulmányozása",
  1986: Jákli Antal: "Ferroelektromos folyadékkristályok vizsgálata",
  1987: Furó István: "Biológiai szövetek NMR vizsgálata",
  1989: Oszlányi Gábor: "Rézoxid alapú szupravezetők modellezése",
  1989: Kriza György: "Töltéssűrűség hullám dinamika kísérleti vizsgálata",
  1989: Éber Nándor és Jákli Antal (megosztva): "A folyadékkristályokban fellépő elektromechanikai effektus vizsgálata".
  1989: Oszlányi Gábor: "Magashőmérsékletű szupravezetők elektromos tulajdonságai"


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SZFKI (1990-től)

SZFKI KUTATÁSI DÍJ (1990 – 1999)

Az SZFKI Kutatási Díj pályázat kiírására első ízben 1990-ben került sor. Díjazottak:
1990: Bakonyi Imre,
Csordás András,
Sas Bernadette,
1992: Gránásy László,
Penc Karló,
1993: Virosztek Attila,
1996: Szipőcs Róbert,
1997: Gránásy László,
1999: Donkó Zoltán,
Gránásy László

A Doktorok Tanácsa 2000.02.08-i ülésének javaslata szerint a díj 2000-től kezdve külön SZFKI Publikációs Díjra illetve SZFKI Alkalmazott Kutatási Díjra válik szét.
 
  SZFKI PUBLIKÁCIÓS DÍJ SZFKI ALKALMAZOTT KUTATÁSI DÍJ
2000: Börzsönyi Tamás és Jani Péter (megosztva) Czitrovszky Aladár Ferencz Kárpát és Szipőcs Róbert (megosztva)
2001: Tegze Miklós ---
2002: Kis Zsolt ---
2003: Bakonyi Imre
Donkó Zoltán
Bánó Gergely
Péter László
2004: Kiss László
Pusztai Tamás
Mezei Pál és Cserfalvi Tamás (megosztva)
2005: Varga Lajos Károly ---
2006: Bakonyi Imre Füle Miklós, Tóth Sára és Veres Miklós (megosztva)
2007: Borondics Ferenc Kamasa Pável
2008: Éber Nándor ---
2009: Juhász Róbert ---
2010: Dombi Péter Füzi János és Nagy Attila
2011: Péter László
Hartmann Péter
Dombi Péter és Rácz Péter (megosztva)
2012: Kutasi Kinga Korolov Ihor