Lézeralkalmazások és optikai méréstechnika

A csoport munkatársai


Rövidfilm az Optikai méréstechnika, az Optikai vékonyrétegek és a Femtoszekundumos méréstechnika laborokról
(© Magyar Rádió, 2012, XVID formátum)

Lézeres méréstechnikai és környezetvédelmi laboratórium

Optikai méréstechnika

A csoport fõ profilja lézeres optikai mérõberendezések fejlesztése és alkalmazása. E széles területen belül évtizedes hagyományai vannak a nagypontosságú interferometrikus mérõberendezések, valamint a rugalmas fényszóráson alapuló mérõrendszerek fejlesztésének. Az elsõ témakörben az utóbbi évek eredményei közé tartozik az 1 nm felbontást, 2m/s elõtolási sebességet biztosító LIMAS mozgásanalizátor rendszer.

A fényszórás terén kifejlesztésre került a szubmikronos és mikronos lebegõ részecskék méreteloszlásának és koncentrációjának mérésére szolgáló porszemcse illetve aeroszol részecske számláló mûszercsalád.

Ezek között mind laboratóriumi, mind terepi hordozható típusok szerepelnek.

Az ábrán egy moduláris mintavételező fejjel ellátott új modell látható, amely a beépített PC-vel és saját kijelzővel is rendelkezik, de, mint az eddigi berendezések, külső számítógépről is vezérelhető. A kifejlesztett berendezések a nemzetközileg elfogadott métettartományokban, széles koncentráció tartományban mérik a lebegő részecskék paramétereit.

PAPC-03

A berendezéseket sikeresen alkalmazták a környezetvédelemtõl (Budapest és környéke porszennyezettségének monitorozása) a gyógyszeriparon (gyártó- és csomagolóüzemek légterének vizsgálata), az egészségvédelmen (kórházi mûtõk pormonitorozása) a tiszta terek vizsgálatán (fotokémiai gyár, viscosa gyártás, stb.) keresztül a nukleáris aeroszolok vizsgálatáig (reaktor katasztrófa szimulációs kísérletek).

A fényszóráson alapuló másik mûszercsalád a folyadékokban lebegõ részecskék méreteloszlásának és koncentrációjának mérésére szolgáló hidroszol részecske számláló berendezések (LQB-1-200), melyek fõleg a gyógyszeriparban, a papíriparban és az egészségvédelemben kerültek alkalmazásra.

A homodin detektálás és a fotonkorrelációs méréstechnika alkalmazásával kifejlesztésre került egy kétkoordinátás sebességmérõ rendszer.

A kvantumpotikai méréstechnika terén megvalósítottunk egy etalon nélküli kvantumhatásfok mérési eljárást, ahol nem kollineáris parametrikus dekonverzióval generálunk összefonódott fotonpárokat és ezeket használtuk fel a detektorok kalibrálására.

További információk

Nagy Attila, e-mail: nagy.attila@wigner.mta.hu

Optikai vékonyrétegek

A csoport az ultraibolya, látható vagy infravörös tartományban mûködõ lézerek optikai bevonatainak egyedüli hazai kutatóhelye. Az alkalmazásspecifikus bevonatok tervezése saját fejlesztésû számítógépes szoftverrel történik, a bevonatok elkészítéséhez reaktív, elektronsugaras vákumpárologtatást alkalmaznak. Megvalósított legfontosabb optikai bevonatok: gázlézerek, fémgõzlézerek, szilárdtestlézerek, excimerlézerek, festéklézerek sokréteges rezonátortükrei, reflexió-csökkentõ bevonatai, frontpolarizátor-bevonatok, élszűrõk, analitikai interferenciaszûrõk, átlátszó és elektromosan vezetõ bevonat (ITO), felületi hullámvezetõ rétegek, stb.

További információk

Ferencz Kárpát E-Mail:

Jellemzõ publikációk

A. Czitrovszky, P.Jani. New design for a light scattering airborne particle counter and its application, Optical Engineering 32, 2557 - 2562 (1993).

A. Czitrovszky, P. Jani, Application examples of APC-03-2 and APC-03-2A; Airborne Particle counters in a highly contaminated environment, Journal of Aerosol Science 26, 793-794 (1995).

A. Czitrovszky: Development of instruments and methods for aerosol measurements in the Research Institute for Solid State Physics and Optics, J. of Aerosol Science, 32, 1029-1030 (2001)

A. Nagy, W.W. Szymanski*, A. Czitrovszky, C. Schindler*, P. Jani: Modelling of a dual wavelength optical system for the estimation of the refractive index of aerosol particles in APC, J. of Aerosol Science, 32, 1028-1029 (2001)

A. Nagy, W.W. Szymanski*, A. Czitrovszky, P. Jani: Modelling of a new optical aerosol particle analyser for the simultaneous measurement of size, complex refractive index and density, J. of Aerosol Science, 32, S83-S86 (2001)

P. Jani, Z. Lipp. A. Nagy, A. Czitrovszky: Propagation delay statistics of scattered intensities, J. of Aerosol Science, 32, S87-S88 (2001)

P. Jani, A. Nagy, Z. Lipp, A. Czitrovszky: Simultaneous velocity and size measurement of-particles in photon correlation experiments: SPIEV. 4416 pp. 236-240. 2001.

A. Nagy, W.W. Szymanski, A. Czitrovszky, P. Jani: Modelling of a new optical aerosol particle analyzer for the simultaneous measurement of size, complex refractive index and density, J. of Aerosol Science V. 32. p. 83-85. 2001.

P. Jani, Z. Lipp, A. Nagy, A. Czitrovszky: Propagation delay statistics of scattered intensities, J. of Aerosol Science V. 32. p. 87-89. 2001.

P. Jani, M. Koniorczyk, A. Nagy, A. Czitrovszky: Probability distribution of scattered intensities, J. of Aerosol Science V. 32. p. 563-565. 2001.

P. Jani, M. Koniorczyk, A. Nagy, Z.Lipp, B. Bartal, A. László, A. Czitrovszky: Probability distribution of scattered intensities, (Paper in print) J. of Aerosol Science, 2001.

I. Pócsik, M. Koós and O. Berkesi: The Consequences of Decreasing Particle Size on The Raman Spectroscopy of Carbons In: Nanostructured Carbon for Advanced Applications, Ed. by G. Benedek, P. Milani and V.G. Ralchenko; NATO Science Series II. Vol. 24., Kluwer Academic Publishers, New York 2001. pp. 169-176.

I. Pócsik and M. Koós: Consequences of Size-Effect and Spectral Inhomogenity on Raman and Photoluminescence Spectra of a-C:H. Diamond and Related Materials Vol. 10, No. 2, PP. 161-167, 2001.

O. Krafcsik, G. Vida, I. Pocsik, K.V. Josepovits, P. Deak: Carbon diffusion through SiO2 from a hydrogenated amorphous carbon layer and accumulation at the SiO2/Si interface
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1-Regular Papers Short Notes & Review Papers 40 (4A): 2197-2200 APR 2001.

M. Koós, M. Veres, M. Füle and I. Pócsik: Ultraviolet photoluminescence and its relation to atomic bonding properties of hydrogenated amorphous carbon. Diamond and Related Materials, Accepted for publication, 2001.

G. Cerullo*, M. Nisoli*, S. Stagira*, S. De Silvestri*, G. Tempea*, F. Krausz*, K. Ferencz: Mirror-dispersion-controlled OPA: a compact tool for sub-10-fs spectroscopy in the visible. Applied Physics B, Lasers and Optics B70, 253-259 (2000)

Konferencia előadások

A. Czitrovszky, A. Nagy, P. Jani, K. Bodnár, Á. Illés: On-line aerosol measurement in the Codex_B4C test, "Nuclear Fission" Operational safty of existing installations, IPSN-DRS /SEMAR 01/75 SAM-COLOSS-M008, pp. 35-40, Budapest, 3-4 July 2001.

M. Koós, M. Füle, M. Veres, S. Tóth and I. Pócsik: Composite Character of the Photoluminescence In Hydrogenated Amorphous Carbon Films, 19th International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors, 27-31 August 2001, Nice, France

L. Nánai, M. Füle, K. Bali, M. Veres, M. Koós and I. Pócsik: Optical Strength in UV Region of Amorphous Carbon, 12th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide, 2-7 September 2001, Budapest, Hungary.

M. Veres, M. Koós and I. Pócsik: IR Study of the Formation Process of Hydrogenated Amorphous Carbon Film, 12th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide, 2-7 September 2001, Budapest, Hungary

M. Koós, M. Füle, M. Veres, S. Tóth and I. Pócsik: Multi Band Structure Of Amorphous Carbon Luminescence, 12th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide, 2-7 September 2001, Budapest, Hungary.

P. Apai, N. Nubhash*, M.B. Danailov*: Up-converted fluorescence in a Nd:YVO4 laser. In: "Kvantumelektronika 2000", Proc. of the 4th National Symposium on Quantum Electronics (3 November, 2000, Budapest), Ed. S. Varró (SZFKI, Budapest 2000), P16 (in Hungarian)

* -- * -- * --

Díjak

Czitrovszky Aladár, Akadémia Szabadalmi Díj (2001)