Fémtechnológia és mágnesség

Lágymágneses nanokristályos ötvözetek (Varga Lajos Károly)

Szisztematikus vizsgálatokat kezdtünk a fémüvegek kristályosításával előállítható nanokristályos anyagok lágymágneses tulajdonságainak felderítésére. FINEMET típusú és Fe-Zr-B alapú ötvözeteket vizsgáltunk. Mindkét típusú anyagban azt tapasztaltuk, hogy kristályosodás első szakaszában nem a stabil fázisok, hanem korai átmeneti fémet oldott állapotban tartalmazó túltelített metastabil tércentrált köbös fázis jelenik meg. Ez okozza az első szakaszban Tc csökkenését, és ennek a fázisnak a szétesése vezet a kristályosodás második szakaszában a Curie-hőmérséklet gyors emelkedéséhez.

Kísérleti és mintaelőállítási berendezések és módszerek

 • Állandó gerjesztésű és impulzus magrezoncia spektrométer 4-400 K hőmérsékleten, 1-7 T térben
 • Egyenáramú elektromos ellenállás és termofeszültség mérések 4-700 K hőmérsékleten
 • Mágneses ellenállásváltozás mérések (max. 8 kOe, szobahőmérséklet)
 • Pásztázó elektron mikroszkóp, mágneses domén-kontraszt képek
 • Faraday magnetométer
 • Alcsony terű kvázistacioner hiszterézisvizsgáló
 • Alacsony terű váltóáramú hiszterézisvizsgáló veszteség-mérésekhez (1 kHz- 100 kHz)
 • Kezdő permeabilitás mérések (100 Hz - 100 kHz)
 • Nagy fűtési sebességű váltóáramú szuszceptibilitás mérő Tc mérésekhez
 • Sűrűségmérés Archimédesz módszerrel
 • Elektronsugaras vákuumolvasztó
 • Leybold-Hereaus indukciós vákuumolvasztó
 • Gyorshűtő berendezés (védőgázban, vákuumban)
 • Golyós malom mechanikai ötvözéshez
 • Mágnesteres, védőgázas hőkezelő
 • Elekrolitikus leválasztó berendezések
 • Hidrogén feltöltés szilárdtest és elektrokémiai reakciókkal
 • Roncsolásmentes elektromos és mágneses minősítő mérések

További információk: Varga Lajos Károly, E-mail:

 

Mágneses domének (Pogány Lajos)

Stroboszkópos elektronmikroszkópos felvételekkel lefilmeztük a doménfalak periódikus mágneses térben bekövetkező mozgását. Három különböző energiájú elektron nyalábbal felvett mágneses kontraszt felvétel segítségével lehetővé tettük a mágneses anyag belsejében is a doménszerkezet megfigyelését.

kattintson a képre

Ez a video a mágneses doménfalak mozgását mutatja (világos és sötét vonalak) FeB15 fémüveg mintában szinuszos mágneses tér hatása alatt. A mozgás elég sima, amíg a mágneses tér ugyanabban az irányban hat, míg egy nagy Barkhausen ugrás figyelhető meg, amikor a mágneses tér előjelet vált. (A függőleges vonal bal oldalt nem mágneses eredetü). Kattintson a képre, hogy lássa a videót.

AVI file, 629636 byte.

További információk: Pogány Lajos, E-mail:

 

Roncsolásmentes anyagvizsgálat (Tóth Ferenc)

Digitális Lock-in Erősítő
Digitális Lock-in Erősítő

A mágneses tulajdonságok változásainak mérésével roncsolásmentes eljárást dolgoztunk ki acél szerkezeti elemek minősítésére. Hőcserélő elemek, üzemanyag tárolók belső és külső hibáinak felderítésére alacsony frekvenciás örvényáram mérőfejet fejlesztettünk ki.