Kutatócsoportok

Az SZFI-ben jelenleg 16 kutatócsoport - köztük 3 Lendület kutatócsoport - működik:

Erősen korrelált rendszerek (Lendület kutatócsoport)

Komplex rendszerek

Hosszú távú rend komplex rendszerekben

Félvezető nanoszerkezetek

Nem-egyensúlyi ötvözetek kutatása

Szerkezetkutató laboratórium

Részben rendezett rendszerek

Elektromos gázkisülések

Folyadékszerkezet

Lézeralkalmazások és optikai méréstechnika

Femtoszekundumos lézerek a nemlineáris mikroszkópiában

Ultragyors és Attoszekundumos Fizika (Lendület kutatócsoport)

Kristályfizika

Nanoszerkezetek és alkalmazott spektroszkópia

Kvantumoptika (Lendület kutatócsoport)

Kvantuminformatika és a kvantummechanika alapjai