Available courses

A szén nanocsövekről szóló tanuló szeminárium az MTA SZFKI Molekuláris Szénszerkezetek kutatócsoportjának és az MTA MFA Nanotechnológiai Osztályának kezdeményezése. Célunk, hogy az alapoktól tanulmányozzuk a szén nanocsövek fizikáját és kémiáját, és mindenki annyit kérdezzen, amennyit szeretne.

A tantárgy a BSc képzés során szerzett alapismereteket a spektroszkópia anyagvizsgálatra és szerkezetkutatásra való felhasználása szempontjából rendszerezi. A tárgyalt módszerek elsősorban optikai szerkezetvizsgálati eljárások (infravörös és látható/UV abszorpciós és reflexiós spektroszkópia, Raman-szórás, ellipszometria, optikai rotációs diszperzió, cirkuláris dikroizmus), de szó lesz a belső héjak, valamint az atommag gerjesztéseinek néhány esetéről is (röntgen-, fotoelektron-spektroszkópia, Mössbauer-spektroszkópia). A cél, hogy a hallgató a szerzett ismeretanyag felhasználásával adott feladatokra ki tudja választani az optimális spektroszkópiai eljárást, és értelmezni tudja a kapott eredményeket.

Kedves Kollégák, a szén nanocső tanuló szeminárium sikerén felbuzdulva, új témájú tanuló szemináriumot indítunk nanoszerkezetek optikája témakörében. A forma a nanocső szemináriumot követi: egy könyvet választunk vezérfonalnak, és azt dolgozzuk fel fél-egy órás előadásokban. A kiválasztott könyv: Daniel Courjon: Near-Field Microscopy and Near-Field Optics (Imperial College Press, 2003) (a weboldalakat, ill. a részletes tartalomjegyzéket ld. alább, a teljes könyv nálam megtekinthető). Az első előadást április 24-én Tüttő István tartja, "Optikai alapvetés" címmel (Appendix A). Az időpont és hely csak kismértékben változott: hétfő 13.30 - 15.00, MTA SZFKI I. épület 1. emelet Tanácsterem. Minden érdeklődőt, és különösen minden előadásra vállalkozót szeretettel várunk! Kamarás Katalin

A tantárgy célja a rezgési spektroszkópia elméleti és az infravörös, valamint a Raman-technika gyakorlati megismertetése, különös tekintettel a szilárdtestfizikai alkalmazásokra. A kurzus elméleti előadásokból és gyakorlati foglalkozásokból áll, az MTA Wigner FK SZFKI spektroszkópiai laboratóriumaiban.
 

A négy előadásból álló sorozat az ELTE fizikus hallgatói számára meghirdetett Makromolekulák című tantárgy első része. Polimerkémiai és polimerfizikai bevezető. Összefoglalja a polimerek képződési reakcióit, majd hierarchikus módon tárgyalja a flexibilis polimerek kémiai szerkezetét, konfigurációját, konformációját és mezoszkópikus szerkezetét. Röviden áttekinti a gumirugalmasság termodinamikai alapjait. A tantárgy további részeiben Kürti Jenő ismerteti a vezető polimereket, majd Simon István beszél a biopolimerekről. A tantárgy koordinátora Kürti Jenő.

Az ELTE "Atomok és Molekulák Fizikája, Biológiai Fizika Labor" hallgatói mérései a Wigner FK "Molekuláris szénszerkezetek" spektroszkópiai laboratóriumában