MTA Wigner FK SZFI Moodle

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Moodle azonosítója a regisztráció után nem lesz azonnal használható, mert regisztrációs kérelme először a rendszer adminisztrátorhoz kerül jóváhagyásra. Az adminisztrátor nem fogja jóváhagyni a kérelmét, ha nincs rajta a listákon, amiket a tanárok minden évben leadnak! Kérem, tegyen magának egy szívességet, és ne próbáljon regisztrálni, amíg a tanárja erre fel nem szólítja!

Your Moodle registration won't be immediately usable after your registration, as the request will be sent first to the site administrator for approval. The administrator won't approve your request unless you are on the lists provided every year by the teachers of the courses! Please do yourself a favor and don't try to register unless your teacher requests it!