SZFI News

Újfajta vízbontó katalizátor vizsgálata Wigneres részvétellel

Submitted by:
Kamarás Katalin, 29-10-2019 22:40

A megújuló energiaforrások használata során az egyik legfontosabb probléma a termelt energia tárolása. Az elektrolitikus vízbontás során a vízből elektromos energiával hidrogént állítunk elő, ami tiszta energiaforrásként hasznosítható. Egy új, angol-portugál-német-magyar együttműködésben kidolgozott eljárás nanokristályos MoTe2 katalizátort és egy jól meghatározott elektromos impulzussorozatot kombinálva, lényegesen megnöveli a keletkező hidrogéngáz mennyiségét. A munkáról a Nature Communicationsban jelent meg közlemény.

 A katalizátor hatékonyságának megállapításához természetesen szükség volt a nanokristályos MoTe2 fizikai tulajdonságainak és elektronszerkezetének részletes vizsgálatára. A Wigner SZFI Szerkezetkutató Laboratóriumában történt infravörös spektroszkópiai mérések a nanokristályos módosulat fémes jellegét igazolták. 

 


Additional information: https://chemistrycommunity.nature.com/users/62791-dr-alexey-ganin/posts/55256-the-rapid-electrochemical-activation-of-a-2d-chalcogenide-for-the-hydrogen-evolution-reaction

Submitted by: Kamarás Katalin, 29-10-2019 22:40,   Type of article: Scientific,   Viewed: 4177 times