Csanád Máté (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék):

Femtoszkópia, avagy kvantumstatisztikus korrelációk a nagyenergiás fizikában

2016. november 15, kedd, 10.00

A kvantumstatisztikus korrelációk érdekes kapcsolatot jelentenek a nagyenergiás fizika és a kvantumoptika között. A két terület közös kiindulópontja R. Hanbury Brown és R. Q. Twiss mérése, akik a távcsöveikbe beérkező fotonok között intenzitáskorrelációt találtak - ezt nevezzük ma HBT-effektusnak. Kiderült, hogy a korreláció tulajdonságai a vizsgált csillag (a Szíriusz) látszólagos szögátmérőjét adják meg. A kvantumoptika területét aztán R. Glauber munkája nyitotta meg. Később G. Goldhaber, S. Goldhaber, W-Y. Lee és A. Pais proton-antiproton annihilációban keletkező pionok korrelációit vizsgálva (és ezekben a ρ mezont keresve) az eredményeket a Bose-Einstein korrelációk módszerével tudták megmagyarázni. Az előadás bevezetőjében röviden áttekintjük a terület alapjait, érdekes összehasonlításban vizsgáljuk az effektus klasszikus és kvantumos magyarázatát. Ezután áttekintjük mindazokat az eredményeket (vagy legalábbis egy nem elhanyagolható részüket), amelyeket a kvantumstatisztikus korrelációk segítségével sikerült elérni a nagyenergiás fizikában, többek között a részecskekeletkezés téridőbeli struktújára, a kvark-hadron átmenet mikéntjére vonatkozóan. Végül kitérünk jónéhány nyitott kérdésre is, amelyekben talán a szilárdtestfizika és a részecskefizika művelőinek együttműködése hozhat áttörést.