Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Dóra Balázs

 

(ICTP, Trieste)


Mágneses transzport nemkonvencionális sűrűséghullámokban 

 

Napjainkban fokozódó érdeklődés mutatkozik nemkonvencionális (hullámszámfüggő rendparaméterrel rendelkező) sűrűséghullámok (SH) iránt. A konvencionális (konstans rendparaméterű) SH-kal ellentétben kisenergiás gerjesztések fordulhatnak elő a rendparaméter zérushelyeinél, emiatt a fázisátalakulás inkább fém-fém, mintsem fém-szigetelő jellegű. Külső mágneses tér jelenléte esetén diszkrét Landau nívók alakulnak ki a zérushelyek környékén, gyökeresen megváltoztatva a kvázirészecske gerjesztések jellegét. A számolt mágneses ellenállás, termoelektromos erő és a Nernst együttható meggyőző egyezést mutat a mért adatokkal (α-(BEDT-TTF)2KHg(SCN)4, CeCoIn5, La2-xSrxCuO4 és Bi2Sr2-yLayCuO6).

 

 

2004. január 13. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!