Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Hartmann Péter

 

(SZFKI)


Nehéz részecskék szerepe alacsony nyomású

nemesgáz kisülésekben

 

 

(PhD házivédés)

 

Alacsony nyomású gázkisüléseket rutinszerűen alkalmaznak számos igényes technológiai folyamatban, pl. a mikrochipek gyártásánál, felületkezelésnél, fényforrásokban. Számos alkalmazásban fontos szerepet játszanak a különleges, pl. gyors ionok és gyors atomok által előidézett folyamatok. A PhD értekezésemben bemutatott kutatómunka során az alacsony nyomású nemesgáz kisülésekben lejátszódó, nehéz részecskék (atomok és ionok) által indukált folyamatokat és azoknak a plazma egészére kifejtett hatását vizsgáltam elméleti modellezéssel, illetve az ezekre alapuló szimulációkkal, valamint kísérletileg.

 

Munkám során a kidolgozott elméleti modellt három konkrét esetre alkalmaztam. (1) Hélium kisülés begyújtási karakterisztikáját vizsgálva, széles paramétertartományban meghatároztam azokat az elemi folyamatokat, melyek az adott körülmények között a begyújtást biztosítják. (2) Ködfénykisülési körülmények között üzemelő nagyfeszültségű hélium kisülés önfenntartásának mechanizmusát tanulmányoztam önkonzisztens módon. (3) Argon kisülés fényemisszióját előidéző gerjesztési folyamatokat vizsgáltam széles áramerősség tartományban, különös tekintettel a gyors ionok és atomok ütközéseire.

 

 

2004. február 12. (csütörtök) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!