Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Bányász Ákos

Femtokémiai vizsgálatok pumpa-próba módszerrel

 

A molekuláris mozgások közvetlen kísérleti megfigyelésére femtoszekundumos pumpa-próba mérések révén lehetséges. Kísérleti munkám célja, hogy az SZFKI Femtoszekundumos Lézerfizika és Lézerspektroszkópia Laboratóriumában üzembe helyezzünk egy femtoszekundumos pumpa-próba mérőberendezést és azzal femtokémiai méréseket végezzünk. Az eddigiek során megvizsgáltuk a mikroszerkezetű optikaiszálakban előállított fehér fény kontinuum mérőimpulzusokkal működő pumpa-próba berendezés stabilitásának kérdését, amelynek során kiderült, hogy a kontinuum fluktuációi a mérés során alacsony jel/zaj viszonyt eredményeznének. Kifejlesztettünk egy PPLN alapú hangolható femtoszekundumos optikai parametrikus oszcillátort, amely frekvenciakétszerezésével az 550-650 nm-es hullámhossztartományon stabil, kis zajú hangolható mérőimpulzusok állíthatók elő úgy, hogy a pumpa impulzus hullámhossza is tetszőlegesen megválasztható a 350-450 nm-es tartományban.

A kísérleti eredmények mellett ismertetem a femtoszekundumos kinetikai mérések során nyert adatok direkt dekonvolúciójára alkalmas numerikus módszerek fejlesztése terén elért eredményeinket is.

 

 

Borondics Ferenc

Színes nanocsövek optikai vizsgálata 

 

Munkánkat az interkalált grafit analógiájára előállított, alkálifémekkel interkalált egyfalú nanocső mintákon végeztük, melyekben az alkálifém- nanocső töltésátmenetet és a nanocsövek elektromos tulajdonságait vizsgáltuk optikai spektroszkópia segítségével. A spektrumokat széles sávban, a távoli infravöröstől az UV tarományig rögzítettük. Az alkálifém koncentrációjának növekedésével a plazma él tolódását és a sáv-sáv átmenetek eltűnését figyeltük meg.

 

 

 

2004. február 17. (kedd) de. 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!