Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

  

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Pergerné Klupp Gyöngyi

(SZFKI)

Jahn-Teller effektus vizsgálata infravörös spektroszkópiával fullerénsókon 

 

Az A4C60 (A = alkálifém) vegyületeknél vetették fel először elméleti számolások a Jahn-Teller effektus és a Mott-szigetelő állapot együttes megjelenését. A Jahn-Teller torzulás kísérleti alátámasztása céljából közép- és közeli infravörös spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk: a spektrumokban talált felhasadások alapján tanulmányoztuk a fulleridionok torzulását. A hőmérsékletfüggő vizsgálataink és a diffrakciós eredmények összevetéséből megállapítottuk, hogy míg magas hőmérsékleten a molekuláris Jahn-Teller torzulás dominál, addig alacsony hőmérsékleten a szomszédos ionok potenciálterének torzító hatása az erősebb.

 

Kováts Éva

(SZFKI)

A C60 fotopolimerizációja

A C60 fotopolimer kis méretű, változatos geometriájú oligomerek keveréke, melyek vizsgálatához elsőként sikerült nagy mennyiségű mintát előállítanunk. A termékből többszöri szerves oldószeres extrakcióval sikeresen kivontuk az oldható komponenseket. Legnagyobb mennyiségben a (2+2) cikloddícióval képződött dimerizálódott C60-at mutattuk ki. Nagy nyomású folyadékkromatográfia (HPLC) segítségével több nagyobb polimerizációfokú oligomert is megfigyeltünk. Bomlási termékeik alapján ezeket a molekulákat trimerekként és tetramerekként azonosítottuk. Tanulmányoztuk a polimerizáció körülményeinek hatását a trimerek arányára. A termékek szerkezetét infravörös spektroszkópiával és röntgendiffrakcióval is vizsgáltuk.

 

 

2004. február 24. (kedd) de. 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!