Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Vattay Gábor

 

(ELTE)


Az Internet dinamikájának modellezése:

káosz és torlódás terjedés

 

 

 

Az Interneten haladó adatcsomagok forgalma számos, a fizikusok számára is érdekes jelenséget mutat: a csomagok forgalmának sebességét olyan adaptív protokollok szabályozzák, melyek egymással kölcsönhatásba kerülve szinkronizálódhatnak vagy ellenkezőleg, kaotikus viselkedést eredményezhetnek. A csomagok haladásuk közben összetorlódnak és az autópálya forgalomhoz vagy a granuláris anyagok áramlásához hasonló dugult és folyékony fázisokat hozhatnak létre. A forgalom fluktuációi pedig minden más rendszernél nagyobb skálán (5-6 dekádon keresztül) mutatnak önhasonló tulajdonságokat. Az Internet forgalmának mérése szintén számos érdekes elméleti és mérési problémát vet fel. Előadásomban ezekről a fizikusok és villamos mérnökök által párhuzamosan kutatott területekről szeretnék némi ízelítőt adni.

 

 

2004. március 4. (csütörtök) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!