Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓ:

Bencs László

(SZFKI)

 

Analitikai kémiai módszerek egykristályok és

légköri szállóporok összetételének meghatározására 

 

A jelen munkabeszámoló címe két témát foglal magában. Az első téma keretében spektrokémiai módszerek (grafitkemencés atomabszorpciós és induktívan csatolt plazma atomemissziós spektrometria) kidolgozásával foglalkoztunk egykristályok adalék- és nyomelem tartalmának meghatározása céljából. A második téma nagyobb részt kül- és beltéri szállóporok mintavételezését és kémiai összetételének meghatározását taglalja, különös tekintettel a leginkább egészségkárosító hatású PM2.5 aeroszolokra.

 

 

 

2004. április 1. (csütörtök) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!