Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Varga Imre

 

(BME)


Koherens elektron-lyuk dinamika rendezetlen felvezetőben

 

 

 

Ultra rövid lézer impulzus segítségével keltett elektron-lyuk párok dinamikáját vizsgáljuk egydimenziós rendezetlen felvezetőben. Két, numerikusan megismert jelenséget ismertetek, melyek kísérleti igazolása sajnos meg várat magara.

 

Az első esetben a részecskék kölcsönhatását a lehető legegyszerűbb közelítésben vesszük figyelembe. A kialakuló elektron-lyuk párok (nem excitonok) korrelált kétrészecske hullámcsomagjainak dinamikáját vizsgálva megmutatjuk, hogy a kölcsönhatás hatására a tömegközéppont könnyebb diffúzióját eredményezi a kölcsönhatásmentes esethez képest. Tehát a kölcsönhatás effektíve csökkenti a rendezetlenség lokalizáló hatását.

 

A második esetben a kölcsönhatást teljes mértékben mellőztük, de a lézer impulzus erősségét magasabb rendben vettük figyelembe. Az impulzus makroszkopikus áramot indukál. A gerjesztő impulzust kétszer alkalmaztuk tau időkésleltetéssel, melyek után további tau idővel a rendszer spontán áramimpulzust hoz létre. Ezt nevezzük áramvisszhangnak. Ez a jelenség lehetőséget adhat a rendszeren belül lejátszódó, fázisvesztő folyamatok jellemzésére.

 

 

2004. április 6. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!