Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Kiss Annamária

 

(SZFKI, BME)


Multipól rendeződés f-elektron rendszerekben

 

 

(PhD házivédés)

 

A ritkaföldfém és aktinida vegyületek az utóbbi időben az érdeklődés középpontjába kerültek. Változatos viselkedésük alapja, hogy az erősen degenerált f-héjak különböző szabadsági fokokat hordozhatnak: az ismert mágneses momentumok mellett – melyek rendeződése adja a közönséges mágnességet – rendelkezhetnek kvadrupól és oktupól momentumokkal is. Korábban pályarendeződés alatt többnyire csak a kvadrupól rendeződést értették, de mára már nyilvánvalóvá vált, hogy magasabb rendű momentumok rendeződése is lehetséges. Erre egy példa a NpO2 rendszer, mely 25K-es fázisátalakulását oktupól momentum, mint elsődleges rendparaméter rendeződése okozza.

 

Ph.D. munkám során a PrFe4P12, NpO2, valamint az URu2Si2 f-elektronrendszerek vizsgálatával foglalkoztam. Gyakorta kísérleti evidenciák kizárják egy rendeződés kapcsán annak mágneses voltát, de a rendeződés természete nem ismert. Ilyenkor általában ”rejtett rendről” beszélünk. A különböző multipól fázisok válasza a külső mágneses térre eltérő, s ez egy lehetőség megkülönböztetésükre.

 

Munkám során részletesen vizsgáltam a külső mágneses tér hatását az oktupól rendeződésre. Mivel az oktupól operátor nem időtükrözés invariáns, kérdés, hogy mágneses térben lehetséges-e folytonos oktupól fázisátalakulás. Azt találtam, hogy lehetséges éles oktupól átalakulás a mágneses tér bizonyos kiválasztott irányaira, míg más irányokra nem.

 

Megmutattam, hogy a Pr ionok antiferrokvadrupól rendeződés modellje a PrFe4P12 szkutteruditban képes megmagyarázni a rendszer kísérletileg megfigyelt termodinamikai viselkedését.

 

Javasoltam egy új kristálytér modellt az URu2Si2 rendszer leírására, mely számot tud adni új kísérleti eredményekről is: az uniaxiális nyomás által indukált antiferromágnességről, valamint nagy mágneses térben kialakuló új rendezett fázis megjelenéséről.

 

2004. május 13. (csütörtök) du. 14:30

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!