Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 SZFKI SZEMINÁRIUM

 MUNKABESZÁMOLÓK:

Jurek Zoltán

Atomklaszterek viselkedése intenzív

femtoszekundumos röntgenimpulzusok hatására 

 

A napjainkban épülő, évtizedünk végére elkészülő nagy teljesítményű röntgen szabadelektron lézerek (X-FEL) alkalmazásával több tudományterületen várható ugrásszerű fejlődés. A kísérletek tervezhetőségének szempontjából fontos, hogy ismeretünk legyen az anyagnak az X-FEL által szolgáltatott rövid (~100 fs) és nagy fotonszámú (~10^12) röntgenpulzusokban való viselkedéséről.  A molekulákban és atomklaszterekben az impulzus alatt végbemenő folyamatok és a minta dinamikájának feltérképezése többek között az egyedi molekulák szerkezet-meghatározásának szempontjából is lényeges. Az előadás a fenti kérdéskörben végzett számítógépes modellezéseim eredményeit mutatja be.

 

 

Matus Péter

Alkáli fulleridek NMR vizsgálata

 

Ha az A3C60 (A=alkáli fém) vegyületekben a lapcentrált köbös fullerénrács tetraéderes szimmetriájú rácsközi helyén lévő alkáli fém NMR spektrumát vizsgáljuk, akkor meglepetésre egy adott hőmérsékleten a várt spektrum felhasad. Ez a felhasadás a tetraéderes helyen lévő alkáli ionok különböző fullerénkörnyezetére vezethető vissza. Az előadás során rávilágítunk az NMR spektrumbeli felhasadás megjelenése és a fullerének orientációs dinamikája közti kapcsolatra.

 

 

 

2004. május 18. (kedd) de. 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!