Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Dravecz Gabriella

 

(SZFKI)


Kálium-lítium-nióbát egykristályok növesztése:

fázisanalitikai vizsgálatok a Li2O-K2O-Nb2O5 ternér rendszerben

 

 

 

A lézerek alkalmazása során egyre nõ az igény a hullámhossz kiterjesztésére az ultraibolya tartomány felé. Ennek egyik hatékony megoldása az infravörös és látható lézerek sugárzásának frekvencia átalakítása nemlineáris optikai kristályokkal. Ezen kristályok közül kedvező fizikai paraméterei miatt különösen perspektivikus a kálium-lítium-nióbát (KLN). Az optikai alkalmazás céljára megfelelő minőségű homogén KLN egykristály növesztése számos nehézségbe ütközik. Munkánk célja, hogy részletes anyagtudományi kutatásokkal megfelelő szakmai hátteret biztosítsunk a kristálynövesztésekhez. Ennek érdekében fázisanalitikai vizsgálatokat végeztünk a Li2O-K2O-Nb2O5 hármas rendszerben, valamint KLN egykristályokat növesztettünk, meghatároztuk összetételüket és vizsgáltuk minőségüket a növesztési paraméterek, valamint a kristályösszetétel változásának függvényében.

 

 

2004. június 3. (csütörtök) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!