Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Dombi Péter

 

(Bécsi Műszaki Egyetem, Fotonikai Intézet)


Ultrarövid lézerimpulzusok „abszolút“ fázisa

 – út az attofizika felé...

 

 

Az utóbbi néhány év atomfizikai kutatásainak egyik legnagyobb áttörése izolált, szubfemtoszekundumos röntgenimpulzusok előállítása és ultragyors atomi elektronátmenetek ezek segítségével történő, időben feloldott megfigyelése volt. Habár az SZFKI kutatói jóvoltából több mint egy évtizede ismert attoszekundumos röntgenimpulzusok létrehozásának elve, a lézertechnológia csak mostanra érett meg ahhoz, hogy ezek kísérleti eszközként is bevethetők legyenek. Ehhez elengedhetetlen mJ-energiájú, néhány optikai ciklusnak megfelelő időtartamú (infravörös) lézerimpulzusok előállítása, és a hordozóhullám a burkolóhoz viszonyított fázisának kontrollja. A szemináriumban szó esik alacsony (nJ) energiájú <4 fs-os lézerimpulzusok előállításáról és fent definiált, "abszolút" fázisuk szilárdtest-alapú, közvetlen méréséről. Szóba kerül még néhány optikai ciklus hosszúságú, erősített, fáziskontrollált lézerimpulzusok alkalmazása magasrendű felharmonikus-keltési kísérletekben atomokon és molekulák Coulomb-explóziós vizsgálatában; valamint az attoszekundumos és a hozzá kapcsolódó lézertechnológia szerepe korlátozott anyagi erőforrásokkal rendelkező intézetek kutatási lehetőségei között.

 

2004. október 19. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!