Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

  

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓ:

Tóth Sára

Szén alapú vékonyrétegek és nanoklaszterek fotolumineszcenciája

 

A szobahőmérsékleten intenzíven lumineszkáló anyagok mindig ígéretesek a gyakorlati felhasználás szempontjából. A szén alapú vékonyrétegek és nanoklaszterek fotolumineszcenciájának kutatásait kétségkívül a gyakorlati felhasználás jelentősen motiválja, emellett azonban legalább ilyen fontos kérdés, hogy milyen szerkezeti elemekhez kapcsolódik a fénykibocsátás, illetve mi a lumineszcencia mechanizmusa ezekben az anyagokban. A munkabeszámolómban bemutatásra kerülő kutatómunkának az a célja, hogy felderítsem és megértsem a lumineszcencia mechanizmusát amorf szén vékonyrétegekben. Beszélni fogok a plazmakisüléssel, lézeres ablációval és gyors atom bombázással előállított szén vékonyrétegek lumineszcenciájáról és a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos lumineszcencia erősítésről. 

 

 

 

 

2004. november 2. (kedd) de. 10:00-10:30

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!