Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

  

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Füzi János

Mágneses modellek. Neutronoptika

Ferromágneses anyagok mágnesezési jellemzőinek modellezése egy-, két- és háromdimenziós esetben. A klasszikus Preisach modell vektoriális általánosítása. Hiszterézismodellezés dipól kölcsönhatás számolásával tórusz geometriában (mikromágneses analógia). Mágneses neutronlencsék (állandómágnes és elektromágnes hatpólus) építése és tesztelése. Spallációs neutronforrás moderátorfényességének valamint a nyalábvezető reflektivitásának és beállítási pontosságának vizsgálata kétdimenziós roporcionális számlálóval repülésiidő üzemmódban. 

 

Kákay Attila

Nanokristályos láncok és ezek kölcsönhatása

 

 

Újfalussy Balázs

Felületi nanostruktúrák mágneses alapállapota

 

 

Varga István

Doménfal mintázat kinyerése statikus és dinamikus pásztázó elektronmikroszkópos képekből

 

Pásztázó elektron mikroszkóppal II. típusú mágneses kotraszt észlelhető a visszaszórt elektron képben. A jelenség lehetővé teszi mágneses anyagok felületi doménszerkezetének a vizsgálatát. A mágneses kontraszt gyenge volta miatt a képek felvételi körülményeinek beállításához és optimalizálásához nélkülözhetetlen a jel-zaj viszony megállapítása. Ehhez dolgoztam ki és alkalmaztam egy megfelelő algoritmust. A jel-zaj viszony ismerete fontos a képek további számítógépes feldolgozásához is, a zaj szűrésénél, valamint a képek analízisénél. A mágneses anyagok doménszerkezetének vizsgálata eddig főleg a doménszerkezetek kialakulásának összetételbeli és szerkezetbeli okaira irányult. A doménszerkezet és az anyag makroszkopikus mágneses tulajdonságai közötti kapcsolat kevésbé ismert. E kapcsolat megteremtésének irányába tettem lépéseket egy módszer kidolgozásával, mely fémüvegek felületi doménszerkezetéből meghatározza a doménfalak helyzetét. Az így kapott adatok, további feltételezésekkel kiegészítve többek között egy lokális hiszterézis görbe megállapítását teszik lehetővé.

 

 

 

2004. december 14. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!