Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Bakonyi Imre

 

(SZFKI)


Szuperparamágneses és ferromágneses járulékok multirétegek “óriás” mágneses ellenállásában (GMR)

 

(2003.  évi  SZFKI  Publikációs  Díj  előadás)

 

Az “óriás” mágneses ellenállás (giant magnetoresistance = GMR) jelenséget 1988-ban fedezték fel “ferromágneses (FM) fém/paramágneses fém” típusú nanométeres multirétegekben, majd 1992-ben paramágneses fém mátrixban nanométeres szuperparamágneses (SPM) szemcséket tartalmazó ún. “granuláris mágneses fémekben” is. A GMR tipikusan egy nagyságrenddel nagyobb mágneses ellenállásváltozással jár, mint a tömbi ferromágnesekben régóta ismert “anizotróp” mágneses ellenállás (anisotropic magnetoresistance = AMR) és GMR elven működő kiolvasófejek már alkalmazásra is kerültek mágneses merevlemezeknél, jelentősen hozzájárulva a tárolási sűrűség növeléséhez.

Multirétegekben a rétegek között kialakult antiferromágneses csatolás ellenében a mágnesezettség lényegesen kisebb térben (pl. a Co/Cu rendszerben kb. 5 kOe-nél) telíthető, mint a granuláris anyagokban (pl. a Cu(Co) rendszerben 50 kOe sem elegendő), amely utóbbiakban a SPM szemcsék viselkedését az L(x) Langevin függvény írja le. A mágneses ellenállás térfüggése általában a mágnesezettséghez hasonló viselkedést mutat a két rendszerben, azzal az eltéréssel, hogy a granuláris anyagokban a mágneses ellenállás térfüggése L(x)2-tel arányos az egymástól függetlenül fluktuáló SPM momentumok miatt. Egyes granuláris anyagokban ellenben azt találták, hogy a mágneses ellenállás L(x)-szel arányos, amit azzal magyaráztak [N. Wiser J. Magn. Magn. Mater. 159, 119 (1996); B. Hickey et al., Phys. Rev. B 51, 667 (1995)], hogy nemcsak SPM, hanem FM szemcsék is jelen vannak. Ugyanakkor egyes multirétegekben a mágneses ellenállás szintén nagyon nagy terekben telítődik csak. A szeminárium keretében a Wiser-Hickey modell segítségével megmutatjuk elektrolízissel előállított Co‑Cu/Cu multirétegeken kapott eredményeink alapján [I. Bakonyi et al., Phys. Rev. B 70, 054427 (2004)], hogy értelmezhető ez az utóbbi megfigyelés is, amennyiben feltételezzük, hogy ilyen esetekben a mágneses rétegek egy része SPM viselkedést mutat.

 

 

2005. február 8. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!