Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Veres Miklós

 

(SZFKI)


Amorf szenek Raman szórása

 

(PhD házivédés)

 

A hidrogénezett amorf szén (a-C:H) vékonyrétegek széles tartományban változtatható tulajdonságaiknak köszönhetően egyre fontosabbá válnak a különböző alkalmazások területén. A szén különböző hibridizációs állapotai (sp3, sp2, sp1) miatt ezen rétegek kötésszerkezete alapvetően befolyásolja makroszkopikus tulajdonságaikat. Ez az oka annak, hogy a Raman szórási spektroszkópia, mint igen hatékony módszer az atomi kötésszerkezet felderítésében, kulcsszerepet játszik az amorf szén vékonyrétegek kutatásában. Az a-C:H Raman spektrumában az 1000-1700 cm-1 közötti tartományban található egy széles, összetett sáv, melynek két komponensét – a D és G csúcsokat – használják a szerkezet jellemzésére. Azonban a két csúcsra történő dekompozícióval kapott illesztett görbe sok esetben nem követi elég pontosan a mért spektrumot, ami azt mutatja, hogy a spektrumhoz nemcsak a D és G sávok adnak szórási járulékot. A látható fénnyel gerjesztett Raman spektrumokban az összetevő sávok szétbontása bizonytalan. Infravörös gerjesztést alkalmazva az egyes szórási sávok eltérő diszperziója miatt az összetett spektrum szétbontása lehetővé válik.   

A munkám során széles önfeltöltődési feszültség tartományban benzolgőzből és metánból rádiófrekvenciás plazmakisüléssel leválasztott a-C:H vékonyrétegek infravörös (785 nm) és látható (488 nm) lézerrel gerjesztett Raman szórását vizsgáltam. A kétféle gerjesztéssel kapott spektrumokat analizálva az infravörös gerjesztésnél megfigyelhető új sávok szerkezeti hozzárendelése lehetővé vált. A speciális plazma körülmények között képződött nanorészecskék és a párhuzamosan leválasztott vékonyrétegek Raman szórását megmérve összehasonlítottam a nanoklaszterek és a vékonyrétegek karakterisztikus kötésszerkezetét. A szilíciumot, valamint szilíciumot és oxigént tartalmazó amorf szén vékonyrétegek Raman szórásának a vizsgálatából az idegen atomok kötési helyeit próbáltam következtetni.

 

 

Kérjük a Doktori Tanács tagjait, hogy lehetőleg minél nagyobb számban jelenjenek meg az eseményen!

 

2005. március 10. (csütörtök) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!