Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Lazarovits Bence

 

(Vienna University of Technology)

 

"Kvantumgyűrűk" mágneses tulajdonságai

 

A nanotechnológia egyik leghíresebb szilárdtestfizikai vonatkozású jelensége a Cu(111) felületen 48 darab Fe atomból kialakított gyűrű ("quantum corral") belsejében, pásztázó alagút mikroszkóp (STM) segítségével közvetlenül megfigyelt töltés oszcilláció. A felületi kétdimenziós elektrongáz geometriailag bezárt állapotai különféle fizikai tulajdonságok manipulációjának lehetőségét vetik föl. A spin-polarizált STM napjainkban lezajlódó gyors fejlődése pl. lehetővé teszi a mágnesezettség sűrűség direkt mérését, ezáltal megnyitva az utat a kvantumgyűrűk mágneses tulajdonságainak vizsgálata felé.

Az előadásban részletesen tárgyalom a Cu(111) felület kétdimenziós felületi állapotainak viselkedését mágneses atomokból (Fe) álló kvantumgyűrűben. 'First principles' számításaimban a relativisztikus Korringa-Kohn-Rostoker módszer ú.n. beágyazási technikáját alkalmaztam. Bemutatom a töltés és mágnesezettség sűrűség felületi szennyezések közelében kialakuló Friedel oszcillációit és a gyűrűben megjelenő spin-polarizált állapotokat. Az elektronszerkezet számításokból az állapotsűrűségben adódó struktúrát (spektrumot) egy köralakú potenciálgödör kvantumállapotaival vetem össze. Az alacsony energiás állapotokra kapott jó egyezésre támaszkodva ugyanezen modell alapján megmutatom, hogyan függ a kör alakú kvantumgyűrű mágnesezettsége és (képződési) energiája a gyűrű méretétől. Végezetül a további kutatási lehetőségeket vázolom.

2005. április 26. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!