Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Nemes László

 

(MTA Kémiai Kutatóközpont)

 

Anharmonikus rezgési hatások a C60 fullerénben

Az előadásban röviden áttekintjük a rezgési anharmonicitás megjelenési formáit a C60 infravörös és Raman spektrumában. Ismertetjük azt a csoportelméleti számítást amivel egzaktul meghatározható a különböző rendű erőállandók száma, amiből kiderül, hogy egyszerűsített harmonikus erőtér modellre és a rezgési potenciálfüggvény anharmonicitásának egyszerűsített kezelésére van szükség. A választott harmonikus modell és a Simons-Parr-Finlan anharmonizáló módszer segítségével előállítható egy olyan rezgési potenciális energia felület, amelynek paramétereit fel lehet használni rezgésileg önkonzisztens tér (vscf) számításokban, amelyekből viszont becslések kaphatók az egyes magasan gerjesztett rezgési nívók energiájára. Vizsgáltuk a diagonális anharmonicitás és az anharmonikus rezgési csatolások mértékét a C60 spektrumaiban.

          Tárgyaljuk az anharmonikus rezgések okozta spektrális komplikációk mellett az 13C-12C izotóp helyettesítés és a szilárd test effektusok hatását is. Végül megemlítjük azt a molekulanyaláb technikát, amely esetleg lehetővé teszi a nagyon alacsony hőmérsékletű, klaszterben izolált C60 molekulák rezgési spektroszkópiai vizsgálatát (HeNDI spektroszkópia).

 

2005. május 10. (kedd) 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!