Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

  

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

BEMUTATKOZÓ ELŐADÁS:

Fekete Júlia

Valós idejű 3D kétfoton mikroszkópia

 

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Jurek Zoltán

Atomklaszterek viselkedése intenzív femtoszekundumos röntgenimpulzusok hatására

 

 

Kutasi Kinga

Kisülési plazmák alkalmazása és modellezése

 

A ködfénykisüléseket széles körben alkalmazzák, többek között gáz- és fémionlézerek aktív közegeként, spektrállámpák, fényforrások, illetve plazmakijelzők építésére, szilárd anyagok analitikai vizsgálatára, sterilizálásra, gázok tisztítására, valamint vékonyrétegek leválasztására. Munkám során rádiófrekvenciás kisülésekkel polimér rétegeket választottam le. A cél olyan rétegek létrehozása, amelyek alkalmasak biokompatibilis implantátumok és különböző mechanikai alkatrészek bevonására. Az alkalmazások szempontjából egyik fontos tényező a vékonyrétegek nedvesíthetősége. Impulzus üzemmódban működő rádiófrekvenciás kisülésben a kisülési feltételeket változtatva különböző nedvesítő szögű (0-150o között változó) rétegeket tudtunk leválasztani.

A ködfénykisülések modellezése hozzásegít működésük fizikai részleteinek megértéséhez, a kisülésben lejátszódó egyes elemi folyamatok fontosságának a megismeréséhez és az alkalmazások optimalizálásához. A ködfénykisüléseket ún. hibrid modellekkel  irjuk le. A hibrid modell a gyors elektronok Monte Carlo modelljéből valamint a lassú elektronok és ionok folyadék modelljéből tevődik össze. Egy ilyen modell bemenő paraméterei a gáznyomás, feszültség, ütközési hatáskeresztmetszetek, a lassú elektronok hőmérséklete, továbbá a másodlagos elektronkiváltási tényező. A bemenő paraméterek egy része nem jól ismert és kísérletileg nehezen meghatározható, pl. az elektronkiváltási tényező és a lassú elektronok hőmérséklete. Munkám során hibrid modell segítségével vizsgáltam a bemenő paraméterként használt (feltételezett) elektronhőmérséklet értékének hatását a modell eredményeire.

 

 

 

2005. május 17. (kedd) 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!