Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

  

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Matus Péter

C60 lokális orientáció és dinamika alkáli fulleridekben

 

Szirmai Edina

Fém-szigetelő átalakulás vizsgálata alacsony dimenziós Hubbard-jellegű modellekben

 

Temleitner László

Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata neutrondiffrakcióval és számítógépes szimulációval

 

 

 

2005. május 31. (kedd) 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!