Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Varró Sándor

 

(SZFKI)

 

1905: Einstein csodálatos éve

A fotonkoncepció kialakulásának kezdetei

(2005 - A Fizika Nemzetközi Éve rendezvény)

 

1905-ben Albert Einstein (1879-1955) öt dolgozatot küldött be az Annalen der Physik szerkesztőségébe a következő címekkel (beérkezési dátumok zárójelben): 

- A fény keletkezésére és átalakulására vonatkozó heurisztikus nézőpontról (március 18.);

- Nyugvó folyadékban lebegő részecskéknek a hő molekuláris elméletéből következő mozgásáról (május 11.);

- A mozgó testek elektrodinamikájához (június 30.);

- Függ-e egy test tehetetlensége energiatartalmától? (szeptember 27.);

- A Brown-mozgás elméletéhez (december 19.).

Ezek a munkák nemcsak a fizika fejlődésében, hanem napjaink természettudományos világképének kialakulásában is jelentős szerepet játszottak. A fénykvantumok hipotézisének megfogalmazása, a Brown-mozgás elméletének kidolgozása, valamint a speciális relativitáselmélet alapjainak lerakása olyan tudományos teljesítmény, amelynek alapján joggal nevezhetjük 1905-öt - Newton 1666-os "annus mirabilis"-éhez hasonlóan - Einstein "csodálatos évének". 2005-ben, a Fizika Nemzetközi Évében, Einstein halálának ötvenedik évfordulóján e korszakalkotó eredmények 100 évvel ezelőtti megjelenését is ünnepeljük.

Előadásomban a fent említett témakörök közül az elsővel foglalkozom. A fénykvantumok létezésére utaló eredeti Einstein-féle érvelés felidézése után a fény természetére vonatkozó modern elképzelések történetét tekintem át. A múlt század első felében közölt - esetenként ma már kevésbé ismert, ugyanakkor változatlanul érdekes - eredmények ismertetésén túl megkísérlem néhány újabb fejlemény összefoglalását is. 

 

 

2005. június 7. (kedd) 10:00

I. épület Tanácsterem

 

 Minden érdeklődőt szívesen látunk!