Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Mihály László

 

(Stony Brook University, BNL és BME)


Nagyterű elektronspin-rezonancia mágnesesen rendezett anyagokon

 

A Brookhaven Nationa Laboratory-ban épült nagyterű ESR berendezésen  a 4cm-1 –200cm-1 frekvencia tartományban és 0T–16T közötti mágneses tereken lehet méréseket végezni.  A széles frekvencia tartomány miatt a berendezés különösen alkalmas mágnesesen rendezett egykristály minták tanulmányozására. Az antiferromágneses  LaMnO3 spin rezonancia jelét részletesen vizsgáltuk a mágneses tér nagyságának és irányának függvényében, és meghatároztuk a torzult perovszkit kristály, valamint a mágneses rend közötti kapcsolatot [1].  Előzetes eredményeink a LiCu2O2, Ni5(TeO3)4Cl2,  Te(VO4)3  és más anyagokon azt mutatják, hogy amikor a  mágneses rend az antiferromágneses rendnél bonyolultabb, akkor a mágneses abszorpció részletes feltérképezése a tér és frekvencia függvényében számos meglepő és érdekes eredményre vezet.

[1] Diyar Talbayev, László Mihály, Jianshi Zhou, Phys. Rev. Letters, 93 017202, (2004)

 

 

2005. június 9. (csütörtök) 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!