Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Fáth Gábor

 

(SZFKI)

 

Renormálás és kulturális evolúció

 

- habilitációs előadás -

 

 

 

Az előadás célja annak megmutatása, hogy a fizikai "renormálás" koncepciója kiterjeszthető és alkalmazható szociofizikai modellekben a korlátolt racionalitással rendelkező egyedek (ágensek) és a belőlük spontán módon szerveződő közösségek, társadalmak kollektív tulajdonságainak leírására.

 

 

A kognitív erőforrások korlátozott volta szükségessé teszi, hogy a biológiai ágensek a körülöttük lévő világot optimálisan redukált formában kezeljék. Belső működésüket így egy dimenzióredukciós (renormálási) mechanizmus vezérli, mely a komplex világ attribútum halmazából igyekszik csak a fontos szabadsági fokokat megtartani, és ezek segítségével a világ leírására, az adott kognitív korlátok mellett, a lehető legpontosabb mentális modelleket megtalálni. A természeti és társadalmi környezethez való alkalmazkodás révén dinamikusan azonosított releváns szabadsági fokok (ún. "koncepciók") vezérlik ezután az ágens döntéseit és képezik, definíciónk szerint, az ágensek "kulturális profilját".

 

Elsősorban az egyedi élethelyzetek véletlenszerűségéből ill. az eltérő biológiai adottságokból és preferenciákból adódóan egy populációban a különböző ágensek számára az optimális szabadsági fokok nem teljesen azonosak. Az így kialakuló eredendő kulturális heterogenitást azonban a szociális interakciók csökkentik, hiszen a másik egyed döntéseinek megértése a másik egyed által használt mentális modellek modellezését kívánja meg. A kölcsönhatásban álló ágensek kulturális profilja így dinamikusan adaptálódik egymáshoz a szociális hálózatban. Azt találjuk, hogy ez a dinamika általában egy fixponthoz konvergál mely értelmezésünkben egy játékelméleti Nash egyensúly. Általában azonban több fixpont is létezhet egy adott paraméterkiosztás esetén, melyek különböző mértékű társadalmi koherenciaszinttel ("rendezett" ill. "rendezetlen" fázisok) rendelkezhetnek. A társadalom dinamikusan meghatározott egyensúlyi kulturális koherenciaszintje függ a kezdeti feltételektől, ill. bizonyos kontroll paraméterek változtatása esetén hirtelen drasztikusan megváltozhat (fázisátalakulások).

 

A modell egyrészt magyarázattal szolgál arra, hogy hogyan jönnek létre és hogyan létezhetnek egymás mellett stabilan különböző kultúrák, kulturális domének, ill. bizonyos alapvető paraméterek lassú változása hogyan vezethet egy korlátozottan racionális ágensek alkotta kölcsönható rendszerben hirtelen fázisátalakuláshoz, melynek során a társadalomban a kultúra szerepe és jelentősége drasztikusan megváltozik. Úgy gondoljuk, hogy a mintegy 50000 évvel ezelőtt lezajlott "kulturális robbanás" is egy ilyen fázisátalakulásként értelmezhető.

 

 

 

2005. június 14. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!