Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

  

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Kováts Éva

- munkabeszámoló -

 

Lengyel Krisztián

OH ionok termikus viselkedése LiNbO3:Mg kristályokban

 

Tóth Sára

Szén alapú vékonyrétegek és nanoklaszterek fotolumineszcenciája

 

 

2005. június 21. (kedd) 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!