Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

Pergerné Klupp Gyöngyi

 

(SZFKI)

 

Jahn—Teller-effektus vizsgálata alkálifém-fulleridekben

 

- PhD házivédés -

 

 

 

A C604- és a C602- anionokat tartalmazó fulleridek elektronszerkezetének leírására dolgozták ki a nemmágneses Mott—Jahn—Teller-szigetelők elméletét. Doktori munkám célja a Jahn—Teller-torzulás megjelenésének kísérleti igazolása és vizsgálata volt. Ezért A4C60 (ahol A = K, Rb, Cs) vegyületeket és Na2C60-at állítottunk elő, majd hőmérsékletfüggő közép-infravörös és közeli infravörös spektroszkópiai méréseket végeztünk.

 

Az A4C60 sók fulleridionjait torzultnak találtuk. Megmutattuk, hogy a torzulást alacsonyabb hőmérsékleteken a kristálytér határozza meg, míg magasabb hőmérsékleteken az elméletnek megfelelően a molekulák által preferált Jahn—Teller-torzulás valósul meg. Infravörös spektroszkópiai eredményeinket neutrondiffrakciós adatokkal összehasonlítva a molekulák torzulásában statikus-dinamikus átmenetet találtunk.

 

A Na2C60 közép-infravörös spektroszkópiai mérései nem várt eredményre vezettek: szobahőmérsékleten az anyag C60-ból és Na3C60-ból áll. Infravörös spektroszkópiai méréseinkből, valamint ESR, NMR és röntgendiffrakciós mérésekből nanoszegregációra következtettünk. Infravörös spektroszkópiával kimutattuk, hogy hőmérséklet növelésével szinproporciós reakció játszódik le. A keletkező homogén Na2C60-ban dinamikusan Jahn—Teller-torzult C602- anionokat találtunk.

 

 

2005. június 23. (csütörtök) 14:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!