Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

  

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Gábris Aurél

Kvantumkapuk és -algoritmusok kvantumoptikai megvalósításai

 

Oszetzky Dániel

- munkabeszámoló -

 

Varga István

Lokális mágneses tulajdonságbeli különbségek kimutatása mágneses kontrasztos képekből

 

Mágneses anyagok pásztázó elektron mikroszkóppal történő vizsgálata során II. típusú mágneses kontraszt észlelhető a visszaszórt elektron képben. A jelenség lehetővé teszi mágneses anyagok felületi doménszerkezetének a vizsgálatát. Digitális képfeldolgozási eljárások alkalmazásával az általam kidolgozott algoritmus segítségével meghatározható fémüvegek felületi doménszerkezetéből a doménfalak helyzete. Ezen információ birtokában különböző egyszerűsítő feltételezések bevonásával a vizsgált minta egyes

lokális mágneses tulajdonságaira lehet következtetni és kimutathatók helyi különbségek.

 

 

 

2005. június 30. (csütörtök) 10:00-11:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!