Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33, tel.: 395-9153

 

Korábbi  SZFKI  Szemináriumok

 

2001

Dátum Előadó Cím
      
2001. december 18. (kedd) 10:00 Hetényi Balázs (Princeton) Röntgen-abszorpciós spektrum számolása Car-Parrinello módszerrel: alkalmazás a H2O víz és jég fázisában jelenlévõ hidrogén-kötések értelmezésére
2001. december 11. (kedd) 10:00 Lakó Sándor (SZFKI) Femtoszekundumos nemlineáris optikai vizsgálatok
2001. december 4. (kedd) 10:00 Kaptás Dénes (SZFKI) A spinüveg viselkedést mutató vasdús amorf Fe-Zr rendszer mágneses tulajdonságainak vizsgálata
2001. november 20. (kedd) 10:00 Vitos Levente
Kis Zsolt
Munkabeszámolók
2001. november 15. (csütörtök) 10:00   Mihály László
(SUNY)
Antiferromágneses rezonancia LaMnO3-ban
2001. november 13. (kedd) 10:00   Wojciech Otowski
(Cracow Univ. of Technology)
Quantitative and qualitative comparison of the predictions of the Nordio-Rigatti-Segre theory with the dielectric spectroscopy data
2001. november 6. (kedd) 10:00   Kamarás Katalin
(SZFKI)
Sztatikus és dinamikus Jahn-Teller effektus fulleridsókban
2001. október 30. (csütörtök) 10:00   David Statman
(Allegheny College, Meadville, PA USA)
The Photorefractive Effect and Two-Wave Mixing in Rhodium Doped Barium Titanate
2001. október 25. (csütörtök) 10:00   Victorino Franco
(Sevilla University)
Magnetic decoupling of a soft magnetic nanocrystalline alloy: The behaviour of a granular magnetic system?
2001. október 16. (kedd) 10:00   Markus Reiher
(FAU, Erlangen)
Methods for Relativistic Electronic Structure Calculations on Atoms and Molecules
2001. október 9. (kedd) 10:00   Jákli Antal
(LCI, Kent)
Banán alakú molekulák folyadékkristályos fázisainak fizikai tulajdonságai
2001. szeptember 25. (kedd) 10:00  Julien Houben
(ICQEM-CNR, Pisa)
Multifrequency fluorescence spectrophotometer potential and limits in the determination of structure and dynamics of liquid crystals
2001. szeptember 18. (kedd) 10:00  Penc Karlo
(SZFKI)
Egydimenziós korrelált elektronrendszerek töltésdinamikája
2001. augusztus 28. (kedd) 10:00  Wolfgang Weissflog
(MLU - Halle)
New relations of chemical structures and physical properties of banana shaped liquid cristals
2001. augusztus 7. (kedd) 10:00  Mahi R. Singh
(U Western Ontario)
Light Localization in Photonic Band Gap Materials and Semiconductors
2001. július 3. (kedd) 10:00  Erik Benkler
(TU Darmstadt)
Control of the optical nonlinearity in nematic liquid crystals doped with isomerizable dyes
2001. június 26. (kedd) 10:00  Tompa Kálmán
(SZFKI)
Kísérleti eredmények és modellek: atomi mozgás Al-B híg ötvözetben
2001. június 19. (kedd) 10:00  Tóth József
(SZFKI)
Néhány régi hit és új kétely a Pd-H rendszer vizsgálatánál
2001. június 12. (kedd) 10:00  Lakó Sándor
Nagy Attila
Rétfalvi Eszter
Munkabeszámolók
2001. május 29. (kedd) 10:00  Cserti József
(ELTE)
Andreev állapotok állapotsűrűségének szingularitásai normál-szupravezető hibrid rendszerekben
2001. május 22. (kedd) 10:00  Papp Zsolt
(BME)
Számítógépes holográfia - digitális holográfia
2001. május 15. (kedd) 10:00  Bokor Mónika
(SZFKI)
Pd-Ag és Ni-Zr ötvözetekben oldott hidrogén magspin relaxáció-sebesség spektroszkópiája
2001. május 8. (kedd) 10:00  Robert Lacaze
(CEA - Saclay)
Dynamical formation of a Bose-Einstein condensate
2001. május 3. (csütörtök) 9:00  Kondor Imre
(ELTE)
Fizikusok a Wall Street-en
2001. április 24. (kedd) 10:00 Legeza Örs
(SZFKI)
Ab initio kvantum kémia a sűrűségmátrix- renormálásicsoport-algoritmus alkalmazásával
2001. április 10. (kedd) 10:00 Simon Ferenc (BME) Az MgB2 szupravezető normál és szupravezető állapotának vizsgálata Elektron Spin Rezonancia módszerrel
2001. március 27. (kedd) 10:00
Péter László
(SZFKI)
Az elektrokémiai leválasztás mint a fémes multirétegek előállítási módszere
2001. március 20. (kedd) 10:00
Pethes Ildikó
(SZFKI)
Disszipáció magas hőmérsékletű szupravezetőkben
2001. március 13. (kedd) 10:00
Almásy László
(SZFKI)
Folyadékelegyek szerkezetének vizsgálata hideg és meleg neutronokkal
2001. február 27. (kedd) 10:00
 Kiss Annamária
(SZFKI)
Kísérletek a PrBa2Cu3O6 rendszer mágneses tulajdonságainak értelmezésére lokalizált f-elektron modellek átlagtér elméletében

Szeminárium koordinátora: Fáth Gábor (fathszfki.hu)