Vissza a kezdőlapra

line

Oktatási tevékenység

Oktatási tevékenységemet az ELTE Fizikai Kémiai Tanszékén még egyetemi hallgatóként kezdtem 1990-ben, és ott is folytattam a doktori időszak során. Külföldi tanulmányútjaim befejezése után 2003-ig minden második évben vállaltam laboratóriumi gyakorlatok vezetését vegyész, kémiatanár biológus hallgatóknak (alaplaborok). 2001 és 2014 között az osztatlan vegyészképzés egyes kihelyezett laboratóriumi gyakorlataiért feleltem ("emelt szintű", ill. "kötelezően választható") 2000-2009 között a mérés az elektrokémiai hidrogén-permeációs technikához kapcsolódott, majd 2010-től az MSc képzés bevezetésével váltottunk a fémleválasztással és mágneses ellenállással kapcsolatos mérésre. (Ezek a gyakorlatok az oktatási rendszer változásai miatt ma már nem szerepelnek a tanrendben.)

A 2011-2012. tanévtől meghirdetésre kerül az Elektrokémiai fémleválasztás c. kurzus. A tematika itt elérhető.

Az oktatói munka részeként szerzőtársa vagyok egy egyetemi jegyzetnek, mely a fizikai kémiai laborgyakorlatok legfontosabb alapismereteit és főként a biológus hallgatók számára kijelölt mérések leírását tartalmazza. (Szalma J., Péter L., Szetey Z.: Fizikai kémiai gyakorlatok, Eötvös Kiadó, 2001.; illetve átdolgozott kiadásban: Szalma József, Láng Győző, Péter László: Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása, Eötvös Kiadó, 2007.)

Témavezetőként részt veszek doktori (Ph.D.) képzésben. Témavezetői adatlapom elérhető az Országos Doktori Tanács honlapján . Az irányításommal eddig elkészült PhD dolgozatok (fordított időbeli sorrendben):

 1. Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon (Berkesi Kata, Pannon Egyetem Kémia és Környezettudományi Doktori Iskola, 2014.; külső konzulensként)

 2. Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai leválasztása és vizsgálata (Neuróhr Katalin, ELTE Kémiai Doktori Iskola, 2013.)

Az irányításommal jelenleg készülő PhD munkák:
 1. Ritkaföldfémmel adalékolt nanokristályok előállítása és vizsgálata (Kocsor Laura, ELTE Hevesy György Kémiai Doktori iskola (a munka kezdete: 2017. szeptember)

Irányításommal az ELTE vegyész hallgatói rendszeresen végeznek tudományos diákköri munkát. Eddig a következő diplomamunkák témavezetője voltam (fordított időbeli sorrendben):

 1. Porózus alumínium-oxid membránok előállítása elektrokémiai eljárással és transzportsajátságaik vizsgálata (Nagy Ildikó, ELTE TTK kémia BSc, 2016.)

 2. Mangán-nikkel ötvözetek elektrokémia leválasztása metanolból és vizsgálatuk (Marsai Ádám, ELTE TTK kémia BSc, 2016.; társ-témavezetőként Neuróhr Katalinnal közösen)

 3. Nikkel-kadmium ötvözetek elektrokémiai leválasztása és vizsgálata (Boros Krisztina, ELTE TTK kémia BSc, 2015.; társ-témavezetőként Neuróhr Katalinnal közösen)

 4. Óriás mágneses ellenállás vizsgálata Co/Cu multirétegekben (Dolgos Miklós, ELTE TTK fizikus szak, 2010.; társ-témavezetőként Bakonyi Imrével közösen)

 5. Kísérletek elektrolitikusan előállított spinszelep rendszer létrehozására (Bartók András, ELTE informatikus fizikus szak, 2009.; társ-témavezetőként Bakonyi Imrével közösen)

 6. Spinfüggő elektrontranszport vizsgálata Ni-Co és Ni-Cr ötvözetekben (Tóth Bence, ELTE TTK fizikus szak, 2008.; társ-témavezetőként Bakonyi Imrével közösen)

 7. Elektrokémiai fémleválasztás ionos folyadékokból (Poór Veronika, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék és Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik, Braunschweig, 2007.)
  A munka elnyerte a Magyar Kémikusok Egyesületének diplomamunka nívódíját.

 8. Co-Cu-Me/Cu multirétegek elektrokémiai előállítása és vizsgálata (Kupay Zita, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, 2002.)

 9. Hidrogén diffúziójának tanulmányozása PdxAg100-x összetételű ötvözetekben elektrokémiai módszerekkel (Almási Balázs, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, 2002.)

line
 
Vissza a kezdőlapra