Mandula Gábor tudományos önéletrajza

 

                        - alapfokú C típusú olasz állami nyelvvizsga 2003-ban

- Francia Optikai Társulat (2003-2004)

- MTA Köztestületi tagság (2007-)

·         eddigi főbb tudományos témák:

o    a bizmut-tellurit (Bi2TeO5) optikai, termooptikai és nemlineáris optikai tulajdonságai

o    a törésmutató fényérzékenysége (t.i.a fotorefraktív hatás) néhány oxidkristályban,  annak mérése a kéthullámkeveréses kísérleti összeállítással

o    a kettős adalékolás hatása a fotorefraktív és fotovezetési tulajdonságokra LiNbO3-ban

o    töltéstranszport folyamatok a hologramok termikus rögzítése során a kéthullámkeverés és a holografikus szórás módszerével vizsgálva

o    a négyhullámkeverés során szoliton-állapotú holografikus rácseloszlás kialakulásának nyomkövetése vastag kristályokban kísérleti módszerrel

o    a neutron besugárzás hatásának vizsgálata a vassal adalékolt LiNbO3-ba beírt fotorefraktív rácsokra

o    fotorefraktív rácsok vizsgálata interferencia- és fáziskontraszt-mikroszkóppal

o    lítium-niobát optikai sérüléssel szembeni ellenállását növelő adalékok kutatása z-szken módszerrel

o    nagyfelbontású „in-situ” kalibrációs módszer fejlesztése Fabry-Pérot interferométer segítségével diódalézer piezo-szkenneléséhez

o    szaturációs spektroszkópiai kísérletek erbiummal, illetve itterbiummal adalékolt lítium-niobát (LiNbO3) és lítium-ittrium-ortoborát [Li6Y(BO3)3, röviden LYB] egykristályban, illetve nanokristályokban

o    időfüggő lumineszcencia vizsgálatok NaYF4:Tm,Yb nanokristályokban és LYB:Tm,Yb egykristályokban egyfotonforrás létrehozása céljából

o    részvétel egyfotonforrás céljára épített konfokális mikroszkóp fejlesztésében, diódalézer fejlesztésben és Pound-Drever-Hall (PDH) technikával való hullámhossz-stabilizálásában

     

 

Vissza a honlapra