SZFI Szeminárium
Gali Ádám
(Wigner FK SZFI)
Elméleti magneto-optikai spektroszkópia: ponthiba kvantumbitek szilárdtestekben

A ponthiba kvantumbitek fizikája a ponthibák elektronszerkezetének pontos megértését igényeli, amelyeket pontos kvantummechanikai számításokkal lehet feltérképezni. Előadásomban röviden áttekintem a közel másfél évtizedben a kutatócsoportomban levezényelt fejlesztéseket kiemelve az elektron-fonon és spin-fonon csatolással kapcsolatos eredményeket, amelyek fontos szerepet játszanak a gyémántban előállított nitrogén-vakancia kvantumbit működésében. Emellett kitérek arra, hogy a fenti módszerfejlesztéseket használva milyen alternatív ponthiba kvantumbiteket fedeztünk fel vagy jellemeztünk, amelyek másokat is inspiráltak a kvantumtechnológia területén.

2023. december 5. kedd, 10.00
Wigner FK SZFI, 1. ép. 1. em. nagy előadóterem