Magyar  English

Nemegyensúlyi és nanostrukturált mágneses anyagok laboratórium (NANOMAG)


KI honlap
Kísérleti berendezések
Hozzáférési szabályok
Mérési igény jelzése

Kapcsolódó oldalak:
Mössbauer-hálózat
Kutatócsoportunk

A Kutatási Infrastruktúra (KI) hozzáférési szabályai

A NANOMAG KI a Wigner FK kutatói és a Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózat (MMLH) tagjai - mint belső felhasználók - számára ingyenes hozzáférést biztosít a mérőberendezéseihez. A felmerülő egyéb költségeket (sugárforrás, hűtőközegek, hordozó- és targetanyagok, stb.) a belső felhasználóknak is meg kell téríteniük, ezek aktuális árát az MMLH tagjai egyeztetik és a Hálózat honlapján közzéteszik.

Más, külső felhasználók a KI eszközeit tudományos együttműködések keretében vagy térítéses szolgáltatásként vehetik igénybe. Tudományos együttműködési projektek esetében a költségmegosztás tekintetében az együttműködésre vonatkozó megállapodás, illetve az azt finanszírozó pályázati projekt szabályai irányadók. Térítéses szolgáltatás esetében a külső felhasználó a belső felhasználók által is megtérítendő, fentebb részletezett egyéb költségeken felül az igénybe vett berendezés, illetve labor általános rezsiköltségét is köteles megtéríteni. Ezen költségeket a Wigner FK gazdasági apparátusa határozza meg az aktuális kalkulációs sémák alapján. A felszámított rezsiköltség valamennyi külső felhasználóra azonos módon és mértékben vonatkozik, de konkrét összege csak a mérési igény részleteinek megismerése után adható meg.

A mérések időbeosztása minden esetben egyedi megállapodás tárgya, amely a KI kapcsolattartója és a berendezést használni kívánó kutató között jön létre.

A mérési igényt a KI mindenkori kapcsolattartójának kell bejelenteni (vagy a honlapon keresztűl jelezni). A jelenlegi kapcsolattartó Balogh Judit, az alábbi elérhetőségekkel:

e-mail: balogh.judit@wigner.mta.hu
telefon: 36-1-3922636
fax: 36-1-3922215