Kristályfizikai Csoport

Spektroszkópiai labor

A labor munkatársainak alap- és alkalmazott kutatási területei:

 • Különböző Li/Nb arányú LiNbO3 kristályba szennyezőként beépült OH- ionok abszorpciójának és termikus viselkedésének infravörös abszorpciós vizsgálata.
 • 2+, 3+, illetve 4+ oxidációs számú adalékionok beépülésének vizsgálata LiNbO3 kristályokban.
 • Ritkaföldfémekkel adalékolt GAB, YAB és LYB kristályok spektroszkópiai vizsgálata az elektronátmenetek abszorpciójának mérésével.
 • Ritkaföldfémionok közötti energiatranszfer és kooperatív folyamatok vizsgálata Yb3+-mal adalékolt Li6Y(BO3)3 kristályban.
 • Kvarccsövek élettartamát lényegesen módosító szennyező OH- ionok mennyiségének meghatározása abszorpciós technikával.

A labor a következő műszerparkot használja:

 • BRUKER IFS-66v Fourier transzformációs infravörös spektrofotométer
 • BRUKER IFS-120 HR FTIR nagyfelbontású spektrofotométer
 • JASCO V550 Ultraibolya-látható spektrofotométer
 • Zártkörű héliumos kriosztát hőmérsékletfüggő spektroszkópiai mérésekhez a 8-450K tartományban
 • Hőmérsékletfüggő dielektromos- és vezetőképességmérő berendezések
 • Lehetőség van Raman spektroszkópia, valamint különböző gerjesztésű lumineszcencia mérések elvégzésére együttműködő hazai és külföldi kutatócsoportok infrastruktúráiban

BRUKER IFS 66v spektrofotométer