Kristályfizikai Csoport

Spektroszkópiai labor

A labor munkatársai jelenleg az alábbi kutatásokban vesznek részt:

  • Sztöchiometrikus LiNbO3 kristályba szennyezőként beépült OH- ionok abszorpciójának és termikus viselkedésének infravörös abszorpciós vizsgálata.
  • Lézersérülést gátló anyagok (Mg, Zn, In, Sc, Hf, Zr, Sn) beépülésének vizsgálata sztöchiometrikus LiNbO3 kristályokban.
  • Ritkaföldfémekkel adalékolt GAB, YAB és LYB kristályok spektroszkópiai vizsgálata az elektronátmenetek abszorpciójának mérésével.

A labor a következő műszerparkkal rendelkezik:

  • BRUKER IFS-66v Fourier transzformációs infravörös spektrofotométer
  • BRUKER IFS-120 HR FTIR nagyfelbontású spektrofotométer
  • JASCO V550 Ultraibolya-látható spektrofotométer
  • HITACHI F-4500 spektrofluoriméter
  • Zártkörű héliumos kriosztát hőmérsékletfüggő spektroszkópiai mérésekhez a 8-450K tartományban
  • Hőmérsékletfüggő dielektromos- és vezetőképességmérő berendezések

BRUKER IFS 66v spektrofotométer