Kristályfizikai Csoport

Analitikai és preparatív kémiai labor


  A labor munkatársai jelenleg az alábbi kutatásokban vesznek részt:

 • Szilárd- és oldatmintás atomabszorpciós módszerek kidolgozása az osztályunkon növesztett optikai egykristályok összetételének, adalék- és szennyezőelem tartalmának vizsgálatára.
 • Az elektrolitkatódos atmoszférikus ködfénykisülés (ELCAD) fejlesztése folyami és tavi hordalékok elemösszetételének monitorelvű meghatározására.
 • Analitikai módszerek kidolgozása vulkáni eredetű nyersanyagok összetételének, adszorpciós/ioncserés és kioldódási jellemzőinek kutatásához.

 

A labor a következő műszerparkkal rendelkezik:

 • Varian SpectrAA-20 lángatomabszorpciós spektrométer 
 • ContrAA-700 atomabszorpciós készülék, grafitkemencés, láng és kvarccellás atomizálóval, hidrid- és hideggőzös kifejlesztő egységgel
 • Elektrotermikus párologtató (Perkin-Elmer HGA-800)
 • Elektronikus analitikai mérleg (KERN 770)
 • Elektronikus mikromérleg (Sartorius SE2)
 • Szárítókemencék (LMIM LP-321, Binder FD-23, Venticell 55)
 • Precíziós kemence (mikroprocesszoros, programozható) KDCH
 • Precíziós pH mérő
 • Millipore SAS Elix® Essential víztisztító berendezés